• Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
# Nazwa Pozycja Telefon Telefon komórkowy Faks
1 Mariusz Żurek Prezes Zarządu 601461337
2 Krzysztof Dzierżak Wiceprezes Zarządu, członek Wydziału Gier, koordynator projektów 606289622
3 Zdzisław Zachwieja Skarbnik Zarządu 607926601
4 Leszek Gozdek członek Wydziału Gier, szkolenie młodzieży w Bydgoszczy 601771601
5 Andrzej Wojnowski sekretarz oraz pełnomocnik zarządu do kontaktu z mediami 605600814
6 Robert Mrukowski sprawy sędziowskie, członek Wydziału Gier 607893781
7 Bartłomiej Kamelski przewodniczący Komisji Statutowej, prawnik Zarządu 795935299
8 Marek Niemir pełnomocnik Zarządu d/s projektu brydż 60+ 608362848
9 Bogumił Kupczyk pełnomocnik d/s szkolenia młodzieży 692418304
10 Michał Dolny Przewodniczący K R Admin. strony internetowej 501637464
11 Mirosław Jackiewicz V-ce Przew. KR 604580250
12 Michał Krzemiński Sekretarz KR 606952201
13 Grzegorz Rojewski Wpisy do Cezara 600853539