• Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Regulamin GP Miast i Powiatów 2014

Email Drukuj PDF
REGULAMIN GRAND PRIX MIAST POWIATÓW i GMIN 2014
W roku 2014 roku rozegranych zostanie 8 turniejów z cyklu Grand Prix Miast Powiatów i Gmin ( GP MPiG ). W klasyfikacji uwzględniani będą wszyscy zawodnicy, którzy wystartują w turniejach bez względu na to czy są zrzeszeni w PZBS czy tez nie.
W celu popularyzacji zawodów brydża sportowego, GP MPiG 2014 rozegrane zostanie w następujących, zaprzyjaźnionych ośrodkach brydż sportowego:
1. 08.03.2014 Brodnica, Memoriał Marka Nowakowskiego – zakończenie cyklu GP MPiG 2013, rozpoczęcie cyklu GP MPiG 2014
2. 23.03.2014 Sierpc, Memoriał Włodzimierza Szelenbauma
3. 01.05.2014 Żuromin, Memoriał Andrzeja Rutowskiego
4. 29.06.2014 Górzno, Puchar Burmistrza, równocześnie turniej z cyklu GP KPZBS
5. 13.07.2014 Wąbrzeźno, Puchar Burmistrza, równocześnie turniej z cyklu GP KPZBS
6. 19.10.2014 Brodnica, Omega Cup, równocześnie turniej z cyklu GP KPZBS
7. 11.11.2014 Rypin, Puchar Burmistrza
8. 07.12.2014 Świecie nad Osą, turniej mikołajkowy o Puchar Wójta – zakończenie cyklu GP MPiG 2014
W każdym turnieju z cyklu GP MPiG przyznane zostaną punkty długofalowe (PDF) do klasyfikacji końcowej do której każdemu zawodnikowi zostanie zaliczonych pięć najlepszych wyników.
Zasady przyznawania punktów długofalowych:
W każdym turnieju przyznawane są punkty do punktacji długofalowej dla połowy uczestników. PDF przyznawane są wg następującego algorytmu:
W turnieju, w którym startuje poniżej 20 par za zwycięstwo przyznaje się liczbę PDF równą liczbie startujących par. Następnie przyznaje się PDF stopniując je proporcjonalnie malejąco co dwa, miejsca ex aequo dzieli się proporcjonalnie. Dodatkowo pierwsze trzy pary uzyskują premię w wysokości odpowiednio 3–2–1 pdf.
W turnieju, w którym startuje od 20 do 29 par za zwycięstwo przyznaje się liczbę PDF równą liczbie startujących par. Następnie przyznaje się PDF stopniując je proporcjonalnie malejąco co dwa, miejsca ex aequo dzieli się proporcjonalnie Dodatkowo pierwsze trzy pary uzyskują premię w wysokości odpowiednio 5–3–1 pdf.
W turnieju, w którym startuje od 30 do 39 par za zwycięstwo przyznaje się liczbę PDF równą liczbie startujących par. Następnie przyznaje się PDF stopniując je proporcjonalnie malejąco co dwa, miejsca ex aequo dzieli się proporcjonalnie Dodatkowo pierwsze cztery pary uzyskują premię w wysokości odpowiednio 7- 5–3–1 pdf.
W turnieju, w którym startuje od 40 do 49 par za zwycięstwo przyznaje się liczbę PDF równą
liczbie startujących par. Następnie przyznaje się PDF stopniując je proporcjonalnie malejąco
co dwa, miejsca ex aequo dzieli się proporcjonalnie Dodatkowo pierwsze pięć par uzyskuje
premię w wysokości odpowiednio 9-7- 5–3–1 pdf. W turnieju, w którym startuje 50 par i
więcej za zwycięstwo przyznaje się liczbę PDF równą liczbie startujących par. Następnie
przyznaje się PDF stopniując je proporcjonalnie malejąco co dwa, miejsca ex aequo dzieli się
proporcjonalnie Dodatkowo pierwsze sześć par uzyskuje premię w wysokości odpowiednio
11-9-7- 5–3–1 pdf.
Liczba rozdań w jednym turnieju powinna wynosić nie mniej jak 30.
Zwycięzcą będzie zawodnik (zawodnicy), który w ramach całego cyklu GP MPiG 2014
uzyska ( uzyskają ) najwięcej PDF w swoich pięciu najlepszych turniejach. Przy takiej samej
liczbie punktów o miejscu w klasyfikacji końcowej decyduje suma wszystkich punktów
zdobytych w ośmiu rozegranych turniejach, jeżeli również i ona jest taka sama decyduje
wyższe miejsce w najliczniej obsadzonym turnieju całego cyklu. Jeżeli z przyczyn losowych
odbędzie się mniej jak osiem turniejów, każdemu zawodnikowi do klasyfikacji końcowej
zalicza się pięć najlepszych wyników.
Pamiątkowymi pucharami zostanie nagrodzonych pierwszych sześciu zawodników całego
cyklu.
Rozdanie nagród i oficjalne ogłoszenie wyników nastąpi na pierwszym turnieju nowego cyklu
tj. w marcu 2015 r.
Turnieje rozgrywane będą zgodnie z obowiązującymi regulaminami PZBS, w szczególności z
Regulaminem Zawodów Brydża Sportowego PZBS i Regulaminem Dyscyplinarnym.