• Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Zarząd 09.07.2008

Email Drukuj PDF

II  posiedzenie  Zarządu Kujawsko - Pomorskiego Związku Brydża Sportowego.

W dniu 9 lipca 2008 odbyło się drugie posiedzenie nowo wybranego Zarządu KP ZBS w Bydgoszczy . Zebranie odbyło się w budynku przy ulicy Kościuszki 27, a przewodniczył mu Prezes Zarządu Wiesław Paczkowski.

W trakcie obrad :

 1. podjęto uchwałę o przeniesieniu siedziby biura Zarządu do udostępnionego przez firmę PAAK pomieszczenia przy ulicy Kościuszki 27

2.wysłuchano ustnej informacji poprzedniego Prezesa Zarządu kol. Romana Wachowiaka na temat stanu posiadania środków trwałych i nietrwałych oraz

 środków finansowych  będących w posiadaniu Związku. oraz o zaawansowaniu prac organizacyjnych nad przygotowywanymi rozgrywkami i turniejami

3.dokonano podziału kompetencji i odpowiedzialności za poszczególne segmenty działalności związku wśród członków Zarządu

Prezes Zarządu- Wiesław Paczkowski wraz z wiceprezesem Januszem Plewą koordynują i  nadzorują pracę zarządu oraz podejmują starania o zabezpieczenie warunków do prawidłowej realizacji zadań wynikających ze statutu.

Sekretarz zarządu  - Wiesław Woźniak nadzoruje i koordynuje pracę biura  oraz organizacją imprez i rozgrywek sportowych ; pracę w tych zespołach  podejmują Krzysztof Gil, Jarosław Żurawski, Eugeniusz Seichter - członkowie oraz z poza  zarządu Andrzej Majcherczak i Michał Sawka który ma się zająć m.in. współpracą z mediami i propagowaniem brydża sportowego.

Sprawami finansowymi zajmuje się skarbnik Michał Dolny.

Popularyzacją Brydża Sportowego wśród młodzieży zajmie się Zbigniew Mikołajczak,a deklarację współpracy złożył Lech Łaniewski.

Sprawami dyscypliny  i Systemu Klasyfikacyjnego Cezar  zajmować się będzie Grzegorz Rojewski.

Zespołem do spraw sędziowskich zajmować się będzie Mariusz Grabowski przy współudziale  sędziów brydżowych naszego województwa.

Pozostali członkowie Zarządu Mariusz Grabowski, Józef Kurnik oraz Tadeusz Szwenkiel zostali zobowiązani do podjęcia działań nad poszerzaniem zainteresowania brydża sportowego na terenia miejsca zamieszkania.

4.. omówiono stan przygotowań do najbliższego turnieju Łuczniczki

5. zobowiązano sekretarza Zarządu do  zmiany danych w Krajowym Rejestrze Sądowym  i wpisie członków nowego Zarządu  K--P ZBS w terminie 14 dni.

6.Również w terminie 14 dni zobowiązano do powołania zespołów zajmującymi się poszczególnymi zagadnieniami i przedstawienie na najbliższym zebraniu składów zespołów i planów pracy. ze szczególnym naciskiem na  zaangażowanie jak największej liczby działaczy brydżowych nie będących członkami Zarządu.

Postanowiono ,że plan pracy Zarządu K-P ZBS powstanie w przeciągu miesiąca jako suma propozycji zespołów oraz  inicjatyw członków Zarządu..

Zmieniony ( Sobota, 22 Listopad 2008 16:42 )