• Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Zarząd 25.08.2008

Email Drukuj PDF
  

Protokół z posiedzenia Zespołu KPZBS odbytego w 25.08.2008r

 Obecni:

1.  Michał Dolny

2.   Wiesław Woźniak

3.    Lech Łaniewski

4.    Zbigniew Mikołajczak

 Zebranie otworzył Wiesław Paczkowski– Prezes  Zarządu  witając przybyłych i proponując następujący porządek zebrania:

  1.Omówienie spraw popularyzacji brydża w środowisku młodzieżowym

 Temat referował zobowiązany przez Zarząd do tej sfery działalności Zbigniew Mikołajczak

 W wyniku wnikliwej dyskusji postanowiono zaakceptować zamierzenia Pana Mikołajczaka. Zobowiązano Go jednocześnie do stworzenia zespołu który będzie zajmował się propagowaniem i organizowaniem nauki brydża sportowego w bydgoskich szkołach.

Skład zespołu oraz szczegółowy program pracy z młodzieżą  zostanie przedstawiony na najbliższym zebraniu KPZBS i opublikowany na stronie internetowej.

 Na tym zebranie zakończono

Zmieniony ( Sobota, 22 Listopad 2008 16:44 )