• Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Protokół meczowy

Email Drukuj PDF

            Kujawsko – Pomorski Związek Brydża Sportowego

                                                           LIGA POPULARNA

PROTOKÓŁ MECZU BRYDŻOWEGO

Dnia........................................................w ..............................................

Rozegrano mecz brydża sportowego pomiedzy drużynami:

            A - Gospodarz. ..............................................................

            B - Goście . ...................................................................

A

  Zawodnik –gospodarze

B

     Zawodnik -goście

1

 

1

 

2

 

2

 

3

 

3

 

4

 

4

 

5

 

5

 

6

 

6

 

 

Wynik meczu  VP  ..............:...............dla.....................................................

Podpis kapitana A...............................................

Podpis kapitana B..............................................

                                                            Tabela VP

   0  -  2 IMP

         10  :  10 VP

 30   -  36 IMP

         16  :   4 VP

   3  -  6 IMP

         11  :   9 VP

  37   - 44 IMP

         17 :   3 VP

  7  -  11 IMP

         12  :   8 VP

 45   -  55 IMP

         18 :   2 VP

 12  -  16 IMP

         13  :   7 VP

  56  –  70 IMP

         19 :   1 VP

 17  -  22 IMP

         14  :   6 VP

       +71   IMP

         20  :  0  VP

 23 -  29 IMP

         15  :   5 VP