• Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Regulamin Turniejów Regionalnych w 2016r

Email Drukuj PDF

REGULAMIN TURNIEJÓW REGIONALNYCH

SEZON 2016

 

1.            Turnieje Regionalne sezonu 2016 rozgrywane będą w każdy poniedziałek danego miesiąca o godz. 17.00

2.            Miejsce rozgrywek Obiekt  Hali Widowiskowo Sportowej Łuczniczka.

3.            Turnieje rozgrywane są zgodnie z Regulaminem Zawodów Brydża Sportowego PZBS i regulowane są w oparciu o przepisy MPB.

4.            W turniejach mogą uczestniczyć wszyscy zawodnicy, zrzeszeni i niezrzeszeni w PZBS.

5.                  Wpisowe do turniejów wynosi: 10.00 złotych od zawodnika, 7.00 złotych dla zawodników z aktualnie opłaconą składką i uprawnionych do zniżek. W każdym turnieju poniedziałkowym nagrody bieżące zgodnie z Regulaminem Rozgrywek PZBS wynosić będą 50% wpisowego z danego turnieju. Ilość nagród i ich wysokość uzależniona jest od ilości par uczestniczących w turnieju. Do 16 par – dwie nagrody, za pierwsze miejsce 65%, za drugie 35% wpisowego. Od 17 do 24 par trzy nagrody: 1 miejsce 50%, 2 miejsce 30% i 3 miejsce 20 % wpisowego, od 25 par cztery nagrody: 1 miejsce – 40%, 2 miejsce 30%, 3 miejsce 20%, 4 miejsce 10 % z wpisowego przeznaczonego na nagrody. Turnieje w ramach KMP zaliczane będą do punktacji długofalowej na zasadach ogólnej punktacji przyjętej dla każdego turnieju długofalowego, a wpisowe wynosi: 10 złotych dla osób z opłaconą składką na 2016 rok, 7.00 złotych dla osób z aktualnie opłaconą składką na 2016 rok i uprawnionych do zniżek oraz 12.00 złotych dla osób niezrzeszonych w PZBS. Organizator nie przyznaje nagród za KMP.

6.            Turnieje prowadzone będą na zasadzie punktacji długofalowej kwartalnej i rocznej.

7.            Punktacja długofalowa (PDF) z każdego turnieju poniedziałkowego pozostaje bez zmian tj. 1 miejsce ilość par +7, 2 miejsce ilość par +3, 3 miejsce ilość par +1, 4 miejsce ilość par -1, 5 miejsce ilość par -3, 6 miejsce ilość par -5, 7 miejsce -6 i do miejsca ostatniego w turnieju o jeden mniej. Ostatnia para 1 PDF

8.                  Odpis na nagrody w klasyfikacji kwartalnej i rocznej wynosić będzie 5% od wysokości wpisowego wniesionego przez uczestników za każdy turniej poniedziałkowy.

9.                  Nagrody kwartalne wypłacane będą dla zawodników, którzy zajmą miejsca od 1-5 proporcjonalnie: 1 miejsce 35% puli, 2 miejsce 25% puli, 3 miejsce 20% puli, 4 miejsce 12% puli i dla zawodnika, który zajmie 5 miejsce 8% puli nagród z 5% odpisu kwartalnego.

10.              Nagroda roczna wynosząca łączną wartość 5% odpisu z każdego turnieju z sezonu wypłacona zostanie po rozegraniu turnieju finałowego, który powinien zostać rozegrany do 31 stycznia 2017 roku. Turniej Finałowy 28 rozdań, Nagrody dla  6-ciu pierwszych zawodników podsumowania sezonu 2016.  Pula nagród gwarantowana 1.000.00 złotych. 1 Miejsce 350. złotych, 2 miejsce 250 złotych, 3 miejsce 150 złotych, 4 miejsce 100 złotych, 5 miejsce 80 złotych, 6 miejsce 70 złotych. !! wysokość nagród może być proporcjonalnie zwiększona wartościowo i ilościowo w zależności od wysokości wpływu 5% z każdego turnieju w sezonie. Punktacja roczna i ostateczna kolejność RPDF to suma wszystkich czterech podsumowań KPDF + RPDF z turnieju finałowego. Za pierwsze miejsce w turnieju Finałowym zawodnik otrzyma 31 RPDF – ilość par w finale + 15, 2 miejsce + 9, 3 miejsce +5, 4 miejsce +1, 5 miejsce -1, 6 miejsce -3, 7 miejsce -5, 8 miejsce -10 RPDF i za każde kolejne miejsce o jeden niżej aż do 16 miejsca 1 RPDF

11.         Zasady punktacji długofalowej kwartalnej KPDF pozostają bez zmian, zgodnie z punktem 7 niniejszego regulaminu. Do końcowej punktacji KDPF zaliczanych będzie ilość turniejów rozegranych w każdym kwartale 2016 pomniejszona o trzy najsłabsze wyniki z całego kwartalnego podsumowania, o ile zawodnik rozegrał wszystkie turnieje w danym kwartale. Za zajęcie pierwszego miejsca zawodnik otrzymuje KPDF w wysokości ilość zawodników uczestniczących w cyklu kwartalnym + 15 KPDF, np. 116 uczestników + 15 = 131 KPDF, 2 miejsce ilość zawodników uczestniczących w cyklu + 9, 3 miejsce na zasadach przyjętych dla miejsca pierwszego i drugiego + 5, 4 miejsce + 3. 5 miejsce +1, 6 miejsce -1, 7 miejsce -3, 8 miejsce – 5, 9 miejsce -7, 10 miejsce -9, 11 miejsce -10 i od miejsca 11-tego o jeden punkt mniej aż do ostatniego zawodnika, który otrzyma 1 KPDF.

12.              Turnieje w ramach KPDF tworzą Roczną Punktację Długofalową RPDF, z której do turnieju Rocznego Finałowego nominowani zostaną zawodnicy, którzy zajmą miejsca od 1-15.  16-tą parą jest para, której tzw. „dzika kartę” przyzna organizator, tylko dla tej pary, która rozegrała minimum 50%+1 turniejów w cyklu rocznym. Zawodnicy z miejsc 1-15 mają prawo swobodnego wyboru zawodników, którzy rozegrali minimum 40% turniejów w całym cyklu rocznym. W przypadku kiedy kojarzenie par ma miejsce w segmencie 1-15, prawo do dalszego wyboru nabywają zawodnicy w kolejności miejsc od 16-tego do zapełnienia listy. Organizator turnieju finałowego przyjmuje zapisy par finałowych do dnia 27 grudnia 2016 r. W turnieju finałowym 50% wpisowego przeznaczonych zostanie na nagrody dla trzech najlepszych par. Wpisowe do turnieju finałowego wynosi 12 złotych od zawodnika z aktualnie opłaconą składką za 2016 rok oraz 10 złotych dla zawodnika z aktualnie opłaconą składką za 2016 rok i uprawnionego do zniżek.

 

 

                                                                                              Organizator Turniejów

                                                                                              Jarek Żurawski

Zmieniony ( Poniedziałek, 04 Styczeń 2016 20:22 )