• Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Regulamin rozgrywek III ligi sezon 17/18

Email Drukuj PDF

REGULAMIN ROZGRYWEK III LIGI SEZON 2017/2018

I. Sprawy organizacyjne:

1. Organizatorem rozgrywek jest Kujawsko-Pomorski Związek Brydża Sportowego

 

2. W sezonie 2017/2018 w rozgrywkach III ligi weźmie udział 16 zespołów w jednej grupie rozgrywkowej. Termin zgłoszenia drużyn Wydział Gier wyznacza do 4 października br.

 

3. Rejestracja drużyn do rozgrywek II i III ligi:

3.1 Prawo do zgłoszenia drużyny do rozgrywek  II i III przysługuje odpowiednio drużynie, która utrzymała się w III w poprzednim sezonie i  drużynie która wywalczyła awans do II ligi ( awans z III)

3.2Prawo do zgłoszenia drużyny do rozgrywek II i III przysługuje w następującej kolejności:

a) Drużynie, która kontynuuje grę

b) Klubowi, który deleguje drużynę

c) Zawodnikom, którzy byli członkami drużyny w sezonie poprzednim

 

3.3 Drużyna może dowolnie dysponować swoim miejscem tj. przekazać je innej drużynie, klubowi lub zawodnikom pod warunkiem braku sprzeciwu zgłaszającego ją klubu lub przeszło połowy zawodników ( w rozumieniu pkt 3.4) biorących udział w rozgrywkach w sezonie poprzednim. Ponadto  kontynuator musi wyrazić zgodę na przejęcie regulaminowych praw i obowiązków

 

3.4 Zgodnie z interpretacją WG PZBS Punkt 4.podpunkt 3 Regulaminu DMP dotyczący sytuacji o której mowa w pkt 3.3. , rozumiany jest następująco:

Zapis o ponad połowie składu służy ewentualnemu rozstrzygnięciu sporu między członkami drużyny, gdyby wystąpił konflikt i nie można było ustalić, która część drużyny posiada prawo zgłoszenia w kolejnym sezonie.

 

3.4 W przypadku, gdy część zawodników rezygnuje z członkostwa w drużynie, zapis o ponad połowie składu dotyczy tylko tych zawodników, którzy roszczą sobie prawo do przynależności do tej drużyny.

 

3.5 W przypadku braku zgłoszenia kontynuacji gry w sposób określony w punkcie 3.2. - 3.3 w terminie określonym w punkcie 2, miejsce jest automatycznie zwalniane i przechodzi w jurysdykcję  WG i Zarządu KPZBS

 

3.6 W przypadku braku możliwości obsadzenia wolnych miejsc drużynami uprawnionymi organizator rozgrywek tj. WG i Zarząd KPZBS przekazać miejsce dowolnej drużynie.

 

 

4. Wpisowe do rozgrywek wynosi 700,00 zł od drużyny

. Opłatę należy uiścić najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem II zjazdu  na konto związku. Drużyna, która nie wpłaci w/w kwoty w ustalonym terminie nie zostanie dopuszczona do II zjazdu, a jej wyniki z pierwszego zjazdu zostaną anulowane. Zarząd w szczególnych przypadkach może zmienić termin i harmonogram opłat na pisemny wniosek drużyny, który winien wniesiony być na 10 dni przed rozpoczęciem rozgrywek. na adres biura Zarządu lub do Wydziału Gier lub drogą e-mailową.

5. Zarząd K-PZBS w przypadku nieuregulowanych bieżących lub zaległych zobowiązań, może odsunąć drużynę od uczestnictwa w lidze w każdej fazie rozgrywek.

6. Wszystkie mecze w fazie zasadniczej (zwanej także rundą zasadniczą)są 20rozdaniowe (w dwóch sesjach po 10 rozdań),a w fazie play-off(poza finałem ligi)–48 rozdaniowe (4x12) i będą rozgrywane na stołach z zasłonami.

7. W fazie play -off (poza finałem) wszystkie mecze rozgrywane będą z carry over 4,8 imp dla

drużyny wyżej sklasyfikowanej po rundzie zasadniczej. Dodatkowo każdorazowo drużyna ta dostanie premię w IMP ach równą różnicy w punktach VP (nie więcej jednak niż 4,8 imp) z meczu rozegranego w rundzie zasadniczej z drużyną wybraną przez siebie w fazie play-off. Jeżeli wynik takiego meczu będzie niekorzystny dla drużyny wyżej sklasyfikowanej, to dodatkowa premia nie będzie naliczana.

W finale zarówno carry over jak i ewentualna premia w IMP-ach wynosi 6,1

.

8. Rozgrywki fazy zasadniczej zostaną przeprowadzone systemem zjazdów. W ramach zjazdu drużyna rozegra 3 mecze.

9. Ostateczny termin zakończenia rozgrywek, to 31.05.2018 r.(po upływie tego terminu mogą się odbyć spotkania barażowe)

.

Wydział Gier wyznaczy dwa terminy rozegrania meczu finałowego ligi, które będą obligatoryjne.

10. Na sali rozgrywek obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu i palenia wyrobów tytoniowych.

11. Miejsce zjazdów: Zespół Szkół Nr 26 w Bydgoszczy ul. Glinki 117.

II. System rozgrywek, zasady awansu i spadku:

1. W lidze bierze udział 16 zespołów

2. W fazie zasadniczej rozgrywek mecze rozgrywane będą na zasadzie każdy z każdym

(5 rund po 3 mecze).

3. Kolejność drużyn ustalona po rozegraniu rundy zasadniczej ma decydujące znaczenie w każdym przypadku fazy play-off,

w którym nie oznaczono innego sposobu ustalenia kolejności.

4. Zasady awansu i liczbę drużyn, które uzyskują awans do II ligi określa regulamin DMP na sezon 2017/18

5. Po zakończeniu rundy zasadniczej drużyny, które zajęły miejsca 1-4 rozgrywają mecze o bezpośredni awans do półfinału

.

Wybór przeciwnika należy do drużyny, która zajęła pierwsze miejsce, drugi mecz grać będzie druga drużyna z pozostałą po

wyborze. Zwycięskie drużyny awansują bezpośrednio do półfinału, przegrane będą grały w repasażach o półfinał.

Drużyny z miejsc 5 -8 rozegrają mecz o prawo gry w repasażach o półfinał. Zasady wyboru przeciwnika:

drużyna, która zajęła piąte miejsce wybiera przeciwnika z miejsc 7-8, druga para zostanie skojarzona z pozostałych drużyn. Zwycięskie drużyny awansują do repasaży o półfinał a przegrane z tych dwóch meczów zajmują odpowiednio miejsca 7 lub 8

.

6.Repasaże o półfinał rozegrają przegrane drużyny z meczów o półfinał, które wybierają z drużyn zwycięskich z repasaży oprawo gry w półfinale. Pierwsza wybiera drużyna wyżej sklasyfikowana po rundzie zasadniczej. Druga para będzie skojarzona zpozostałych drużyn

. Drużyny, które wygrają awansują do półfinałów, przegrane zajmują odpowiednio miejsca 5 lub6.

7. Półfinał i finał III ligi.

Drużyna wyżej sklasyfikowana po rundzie zasadniczej, z tych które uzyskały bezpośredni awans do półfinału wybiera w nim jako pierwsza z drużyn, które awansowały tam po repasażach. Druga para będzie skojarzona z pozostałych drużyn

.

W przypadku kiedy do półfinału nie przystąpi drużyna, która uzyskała tam bezpośredni awans,wówczas druga drużyna z bezpośredniego awansu automatycznie awansuje do finału ligi

a jej finałowego przeciwnika wyłoni mecz rozegrany po między

drużynami, które awansowały do półfinałów po repasażach.

Drużyny, które awansowały do finału, rozgrywają w nim mecz 60 rozdaniowy i zajmują w III Lidze odpowiednio miejsca 1 lub 2

Drużyny przegrane (bądź rezygnujące z dalszej gry)zajmują w niej odpowiednio miejsca 3 lub 4.

8. Drużyny, które zajęły miejsca 9 i 10 po rundzie zasadniczej kończą rozgrywki.

Faza spadkowa

9. Drużyny po rundzie zasadniczej z miejsc 11-14 rozgrywają mecze o miejsca 11-12, wybór przeciwnika należy do drużyny z

miejsca 11, druga para będzie skojarzona z pozostałych drużyn. Wygrane drużyny kończą rozgrywki i zajmują odpowiednio

miejsca 11 lub 12. Przegrane będą grały w repasażach o utrzymanie w lidze z drużynami, które po rundzie zasadniczej zajęły miejsca 15 i 16 .Wybór przeciwnika należy do drużyny, która zajęła najwyższe miejsce po rundzie zasadniczej. Zwycięskie drużyny zajmują odpowiednio miejsca 13 lub  14, przegrane drużyny zajmują odpowiednio miejsca 15 lub 16

.

Drużyna, która zajmie 16 miejsce w III lidze automatycznie spada do Ligi Okręgowej.

Pozostałe zasady związane ze spadkiem lub utrzymaniem zostały opisane w punkcie III.

10. W przypadku nieprzystąpienia drużyny do meczu w którejkolwiek fazie awansowej bądź spadkowej, zostanie przyznany walkower dla drużyny przeciwnej.

11.

Ostateczna kolejność III ligi zostanie ogłoszona po rozegraniu meczów finałowych i spadkowych Ma to znaczenie przede

wszystkim wówczas, kiedy może wystąpić problem zajęcia vacatu po rezygnacji którejkolwiek z uprawnionych do gry w IIlidze

drużyn reprezentujących KPZBS. Do zajęcia vacatu uprawniona jest pierwsza najwyżej sklasyfikowana drużyna z III ligi,

która nie uzyskała bezpośredniego awansu do II Ligi. W przypadku rezygnacji tej drużyny o awansie zadecyduje mecz barażowy,

rozegrany między kolejną sklasyfikowana drużyną z III ligi, a drużyną, która spadła z II ligi. W przypadku spadku

dwóch drużyn z II ligi rozegrany zostanie turniej barażowy z udziałem trzech drużyn dwóch z II ligi i uprawnionej do gry z III ligi

na zasadzie każdy z każdym.

III. Zasady spadku i awansu do III ligi.

1. Zasady te są ściśle związane z liczbą drużyn, które w sezonie 2016/17 reprezentowały KPZBS i spadną z II ligi. Wprzypadku spadku jednej drużyny, do ligi okręgowej spada drużyna z miejsca 16-tego. Drużyna, która zajmie 15 miejsce w sezonie 2017/18 zagra mecz barażowy 48-rozdaniowy (bez carry-over) z drużyną, która w rozgrywkach Ligi Okręgowej zajęła drugie miejsce.

2. W przypadku kiedy z drugiej ligi spadną dwie drużyny, awansuje drużyna z 1.miejsca w lidze okręgowej, natomiast drużyna,

która zajęła drugie miejsce zagra z drużyną, która w rozgrywkach III ligi sezonu 2017/18 zajęła 14 miejsce. Drużyny, które zajęły 15 i 16 miejsce w III lidze automatycznie spadają do ligi okręgowej.

3. W przypadku kiedy z II ligi spadną trzy drużyny, do III ligi awansuje tylko drużyna, która zajęła pierwsze miejsce w rozgrywkach ligi okręgowej. Do ligi okręgowej spadają drużyny,

które w rozgrywkach sezonu 2017/18 zajmą miejsca 14, 15, 16.

4. Drużyny K-PZBS, która zrezygnują rozgrywek II ligi, mają prawo uczestniczyć w rozgrywkach III ligi danego sezonu.

Zarząd może powiększyć ilość drużyn uczestniczących w rozgrywkach III ligi sezonu 2017/18 .

IV. Ustalenia dotyczące stosowania systemów licytacyjnych:

1. W rozgrywkach ligowych DMP nie obowiązują żadne ograniczenia systemowe pod warunkiem, że para stosująca system

wysoce sztuczny posiada 2 egzemplarze karty konwencyjnej. Definicja systemu wysoce sztucznego została ujęta w „Polityce systemowej PZBS”.

2. Kapitan drużyny ma obowiązek uprzedzenia kapitana drużyny przeciwnej, że wystawia parę stosującą system wysoce sztuczny. Termin powiadomienia ustala się na minimum 20 minut przed rozpoczęciem gry.

3. Para w danej połówce meczu może stosować tylko jeden system licytacyjny i wistowy, taki sam dla obu zawodników.

V. Ustalenia regulaminowe dotyczące zasad rozgrywania meczów:

1. Przed rozpoczęciem każdego segmentu meczu kapitanowie drużyn lub upoważnieni członkowie zespołu są zobowiązani do

wypełnienia druku line-up. W nieparzystym segmencie meczu jako pierwsi druk wypełniają goście, a w parzystym gospodarze.

Druk winien być wypełniony na 5 minut przed rozpoczęciem danego segmentu. Kary za nieprzestrzeganie powyższych zasad I–strzeżenie, II–1/2 VP, III i następne – 1 VP, dla strony wykraczającej.

2. W sezonie 2017/2018 kapitanowie drużyn nie mają obowiązku podpisywania protokołów meczowych.

3. Czas gry: 2 x 10 x 8 minut + 10 minut na porównanie wyników po 10 rozdaniach. Łączny czas meczu 170 minut + 10 minut

uzgodnienie wyniku końcowego. Po przekroczeniu czasu 180 minut rozdania nierozegrane mogą być niezaliczone do wyniku

meczu.

4. „Spalenie” rozdania przy innym stole przez komentarz, głośną rozmowę powoduje automatyczną karę w wysokości 2 VP.

5. Przez okres grania sesji

nie wolno wstawać od stołu bez zezwolenia sędziego. Za nieprzestrzeganie automatyczna kara 1VP.

6. W trakcie gry obowiązuje zakaz używania telefonów komórkowych i innych urządzeń transmisyjnych. Za nieprzestrzeganie

automatyczna kara 1 VP.

7. Z całą surowością karane będą zachowania związane ze stanem upojenia alkoholowego (do wykluczenia ze zjazdu

włącznie), wulgarnością i nadmiernie głośnym zachowaniem oraz spóźnianiem się poszczególnych zawodników do stołów

rozgrywkowych.

8. Przy naliczaniu punktów PKL za cały sezon dla poszczególnych drużyn przyjmuje się liczbę rozegranych rozdań jako sumę

wynikającą z obowiązującego regulaminu. Rezygnacja drużyny z rozegrania jakiegokolwiek segmentu meczu nie może być

podstawą do zmniejszenia tej liczby.

VI. Ustalenia dotyczące możliwości gry zawodników w różnych drużynach tej

samej sekcji:

1. Jeżeli dana sekcja posiada dwie lub więcej drużyn w tej samej klasie rozgrywkowej, to poszczególni zawodnicy mogą grać tylko w tej drużynie, w której są zgłoszeni do rozgrywek.

2. Jeżeli sekcja posiada drużyny w różnych klasach rozgrywkowych (np.: w III lidze i w lidze okręgowej) to zawodnicy zgłoszeni do rozgrywek w niższej lidze mogą brać udział w jednym zjeździe wyższej ligi nie tracąc praw do reprezentowania swojej drużyny w lidze niższej. Jeśli wezmą udział w jeszcze jednym zjeździe wyższej ligi, nie będą już mogli grać w lidze niższej.

3.

Jeżeli sekcja posiada drużyny w różnych klasach rozgrywkowych, to zawodnicy zgłoszeni w drużynie z wyższej ligi mogą

grać w zespole z ligi niższej tylko wtedy, gdy nie rozegrali jeszcze żadnego meczu w lidze wyższej. Jeżeli zawodnik zagra w

meczu ligi niższej, nie może już reprezentować drużyny w rozgrywkach ligi wyższej.

VII. Postanowienia końcowe:

1. W rozgrywkach III ligi obowiązują: Międzynarodowe Prawo Brydżowe, Przepisy obowiązujące przy grze z zasłonami,

Regulamin Lig Centralnych w sezonie 2014/15, Regulamin Zawodów Brydża Sportowego PZBS, Polityka Systemowa oraz

Regulamin Klasyfikacyjny PZBS.

2. We wszystkich sprawach związanych z rozgrywkami III ligi należy kontaktować się z kolegą Jarkiem Żurawskim tel. 667-424-900 lub 535-151-252

3. W wyjątkowych

przypadkach (wypadki losowe, zdekompletowanie drużyny) kapitan drużyny musi zgłosić do organizatora rozgrywek(WG K-PZBS) informację o niemożności stawienia się drużyny na zjeździe Informacja winna być przekazana do kol.Jarka Żurawskiego tel. 667-424-900

, 535-151-252 Wydz. Gier lub kol. Mariusza Żurka (tel. 601-461-337) nie później niż na 24 godziny przed terminem zjazdu

.

Spełnienie tego warunku jest konieczne do podjęcia decyzji o przełożeniu terminu meczu

.

W przeciwnym wypadku za nierozegrane mecze w wyznaczonym terminie przyznawane będą walkowery.

4. Odwołania od decyzji sędziowskich oraz protesty wnoszą kapitanowie drużyn w formie pisemnej na adres Zarządu KPZBS,

które rozpatrywać będzie właściwy Wydział Gier. Zarząd nie będzie pobierał kaucji za wniesione odwołanie lub protest. Od

postanowienia WG KPZBS przysługuje drużynie odwołanie do WGiD PZBS na zasadach określonych w regulaminie DMP PZBS.

5. Wszelkie sprawy naruszające dyscyplinę zawodów wnoszone być powinny w formie pisemnej do Wydziału Dyscypliny KPZBS.

Bydgoszcz,29 IX 2017 r.Zarząd K-PZBS

Zmieniony ( Niedziela, 08 Październik 2017 06:23 )