• Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki

Regulamin Klubu Brydż.DOL-BY

Email Drukuj PDF

 

REGULAMIN ROZGRYWEK W KLUBIE  DOL-BY

Klub Brydżowy DOL-BY ma swoją siedzibę w Bydgoszczy ul. Kasztanowa 60 Kontakt telefoniczny Michał Dolny 501637464 kontakt emailowy:  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

1.Głównym celem klubu jest popularyzacja brydża sportowego wśród wszystkich graczy w naszym regionie ,prowadzenie Ligi Popularnej, turniejów par, szkoleń oraz przeprowadzenia turniejów Indywidualnych.

2. Turnieje Ligi Popularnej odbywają się we wtorki ,szkolenia w środy ,w czwartki turniej par ,turnieje Indywidualne odbywają się w piątki  Wszystkie spotkania odbywają się od godz. 16,30 w siedzibie Klubu DOL-BY Organizator przyjmuje zapisy do turnieju telefonicznie lub emailem do godz. 15,30 w dniu turnieju celem ustawienia turnieju przez Sędziego Turnieju. Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc (max 11 stolików 44 osób ) wskazane jest dokonanie zapisów jak najwcześniej. Dopuszczalny jest zapis bezpośrednio przed turniejem jednak ta forma nie gwarantuje dopuszczenia do zawodów.

3.Istnieje możliwość organizowania turniejów okolicznościowych w inne dni tygodnia, wymagane są osobne ustalenia. W szczególnych przypadkach istnieje możliwość zmiany miejsca rozgrywek.

4.Wyniki poszczególnych turniejów publikowane będą bezpośrednio po turnieju jako wyniki wstępne. W dniu następnym będą publikowane na stronie KPZBS jako wyniki ostateczne.

5.Turnieje będą zapisywane na tabletach lub pierniczkach ,dopuszcza się również zapisywanie wyników w formie papierowej.

6.W turniejach wszyscy zawodnicy zdobywają punkty punktacji długofalowej PDF Naliczane będą również PKL-e zgodnie z rangą klasyfikacyjną turnieju.

7.Klub DOL-BY jest częściowym sponsorem turniejów. Jednak w umożliwieniu gry  ponoszenie opłat dla  sędziego oraz nagród wymaga wpisowego. Wysokość opłaty turniejowej będzie negocjowana. Sugeruję obecnie opłatę w wysokości 8 zł/tur. bez sędziego oraz 12 zł sędziowany profesjonalnie. Z tego ok 50% zostanie wypłacone jako nagrody dla zwycięzców turnieju 1 ew. 2 miejsce (od 12 par) Pozostałe środki będą przeznaczone na koszty organizacyjne (opłatę np. pajączka oraz kosztów eksploatacyjnych Klubu.. Organizator zapewnia salę gry sędziego oraz bezpłatnie kawę i herbatę. Koszty organizacyjne w meczach LP ustala się na 4 zł od zawodnika. Klub podlega przepisom finansowym klubów sportowych zwykłych.

 


8.Pamiętajmy, że większość uczestniczących w zawodach przybyła aby w miłej, sympatycznej atmosferze, spędzić czas przy grze w brydża. Umożliwmy im to! Zarówno jako ich partnerzy jak i ich przeciwnicy. Sprawmy by po zakończeniu gry mieli same przyjemne doświadczenia. Osoby nie respektujące Etykiety brydża nie będą dopuszczane do kolejnych zawodów.

 

 

ETYKIETA

A.      Właściwa postawa gracza

1. Uprzejmość - gracz powinien zawsze i wobec wszystkich zachowywać uprzejmą postawę.
2. Grzeczność w słowach i postępowaniu - gracz powinien usilnie wystrzegać się wszelkich komentarzy lub zachowania , które mogłyby zdenerwować lub też wprowadzić w zakłopotanie innego gracza albo zepsuć przyjemność gry.
3.Przestrzeganie zasad prawidłowego postępowania - każdy gracz powinien przestrzegać jednolitego, poprawnego sposobu zagrań i zgłaszania zapowiedzi.

B.  Etykieta - ze względów kurtuazyjnych gracz powinien unikać:
1.     Nieokazywania dostatecznej uwagi przebiegowi gry.
2.     Wygłaszania zbędnych komentarzy podczas licytacji i rozgrywki.
3.     Odłączania karty od swojej ręki zanim przypadnie na niego kolej zagrywania.
4.     Zbędnego przedłużania rozgrywki (np. kontynuowania jej mimo zupełnej pewności wzięcia wszystkich pozostałych lew) w celu rozproszenia uwagi przeciwnika.
5.     Przywoływania sędziego i zwracania się do niego w sposób niegrzeczny wobec niego lub wobec innych uczestników.

C.      Naruszenia procedury - za naruszenie procedury uznaje się:

 

 •  Używanie różnych określeń - innych niż przepisowe - dla wyrażenia tej samej zapowiedzi.
 •  Okazywanie zadowolenia albo niezadowolenia z jakiejś zapowiedzi lub zagrania.
 •  Ujawnienia przewidywania lub zamiaru wzięcia albo oddania lewy zanim zagrano w niej wszystkie  karty.  ¨ Wypowiadanie komentarza lub szczególne zachowanie  się podczas licytacji albo rozgrywki -
   np. zmierzające do skierowania uwagi na ważny fakt  czy też na liczbę lew brakujących do osiągnięcia sukcesu.
 •  Patrzenie w sposób znaczący na innego gracza podczas licytacji  albo rozgrywki czy  też przyglądanie się jego ręce z zamiarem rozpoznania kart lub zauważenia miejsca,  z którego wyjmuje kartę (niemniej nie jest postępowaniem niewłaściwym skorzystanie z  informacji   uzyskanej przez nieumyślne zobaczenie karty przeciwnika).
 • Okazywanie wyraźnego braku dalszego zainteresowania rozdaniem ( np. przez złożenie kart )
 • Zmienianie tempa licytacji albo rozgrywki, w celu rozproszenia uwagi przeciwnika.
 •   Opuszczanie miejsca przy stole - bez wyraźnej potrzeby - przed ogłoszeniem końca rundy.
 • OCZEKIWANE ZACHOWANIE SIĘ
  Wszystko to, co czyni grę w brydża bardziej przyjemną
   
  1. Pozdrawiaj innych graczy w przyjacielski sposób przed rozpoczęciem gry w każdej rundzie.
  2. Bądź dobrym "gospodarzem" i "gościem" przy stole.
  3. Udostępniaj przeciwnikom informację o sposobie licytacji.
  4. Staraj się, aby zrobić WSZYSTKO co możliwe dla uprzyjemnienia gry w brydża sobie, partnerowi i przeciwnikom .
  5. Pogratuluj przeciwnikom, gdy dobrze zalicytują lub zagrają.

  NIEAKCEPTOWALNE ZACHOWANIE SIĘ

 


Wszystko to, co czyni grę w brydża mniej przyjemną w tym szczególnie:

1.       Publiczne krytykowanie partnera lub przeciwników.
2.       Nękanie, grubiaństwo, insynuacje, przeklinanie, groźby lub brutalność.
3.       Negatywne  komentowanie rozgrywki lub licytacji przeciwników albo partnera.
4.       Napawanie się dobrym wynikiem.
5.       Sprzeciwianie się wezwaniu sędziego.
6.       Kwestionowanie lub dyskutowanie orzeczeń sędziego.
7.       Brak dbałości o higienę osobistą i staranny wygląd i ubiór.

  W świetle powyższego należy się wystrzegać zachowania naruszającego wyżej wymienione  przepisy gdyż sędziowie oraz organizator będą je egzekwowali z całą bezwzględnością.

 

 


 

Zmieniony ( Piątek, 16 Wrzesień 2022 08:55 )