• Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Z posiedzenia Zarządu KPZBS w dniu 29.10.2017

Email Drukuj PDF
Z posiedzenia Zarządu KPZBS w dniu 29.10.2017

1. W zarządzie uczestniczyli:
    Adam Wujków
    Leszek Gozdek
    Mariusz Żurek
    Jarosław Żurawski
    Andrzej Grela
    Tadeusz Wasilewski

2. Na przewodniczącego obrad zebrani jednogłośnie wybrali kol. Tadeusza Wasilewskiego.
3. Zarząd jednogłośnie przyjął dymisję z funkcji Prezesa Zarządu kol. Adama Błachnio.
4. Zarząd podjął przyjętą jednogłośnie uchwałę o uzupełnieniu swojego składu o kol. Wiesława Paczkowskiego.
5. Zgodnie ze statutem Zarząd przy jednym głosie wstrzymującym się dokonał wyboru na funkcję Prezesa kol. Wiesława Paczkowskiego.
6. Zarząd jednogłośnie postanowił , że w rozgrywkach III Ligi w sezonie 2017/2018 będzie brało udział 17 drużyn.
7. Ustalono, że kolejne zebranie Zarządu K-P ZBS odbędzie się 07.11.2017.
Zmieniony ( Środa, 22 Listopad 2017 15:02 )