• Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Informacja z posiedzenia Zarządu z dnia 21.11.2017

Email Drukuj PDF
Z posiedzenia Zarządu K-P ZBS w dniu 21. Listopada 2017 roku.
 
Dnia 21.11.2017 roku, o godzinie 17.00 odbyło się posiedzenie Zarządu K-P ZBS.
Posiedzenie prowadził Prezes Wiesław Paczkowski, który zaproponował następujący porządek obrad:
1. Uzupełnienie składu Zarządu o kolegów Zdzisława Zachwieję i Marka Bałabucha.
    Kandydatury zostały przegłosowane jednogłośnie.
2. Wybór nowego wiceprezesa, przewodniczącego Wydziału Gier oraz sekretarza.
    Wobec rezygnacji z funkcji kilku członków Zarządu, konieczne stało się uzupełnienie wakatów. Na wiceprezesa i jednocześnie przewodniczącego  Wydziału Gier powołano kol. Mariusza Żurka, sekretarzem Związku została kol. Justyna Graniczny.
    Obie kandydatury przyjęto przy jednym głosie wstrzymującym. Członkiem Wydziału Gier został też kol. Zdzisław Zachwieja, również wybrany jednogłośnie, przy swoim głosie wstrzymującym. 
    Pełny skład Zarządu wkrótce w zakładce "Kontakt z Zarządem" na naszej stronie internetowej. 
3.Omówienie  organizacja Meetingu w Wąbrzeźnie oraz Łuczniczki w 2018 roku.
    Omówiono m.in. temat meczu międzynarodowego, z udziałem drużyn z m.in. Hiszpanii, Litwy, Polski który odbędzie się pod warunkiem pozyskania funduszy od sponsorów.
4. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Posiedzenia Członków K-P ZBS.
    Przy 8 głosach "za" i jednym "przeciw" uchwalono, że zostanie ono zwołane nie później, niż do końca I kwartału 2018 roku.
5. Grand Prix okręgu 2018 - kalendarz.
    Uchwalono, że w 2018 roku odbędzie się ok. 20 turniejów GP na zapis maksymalny oraz ok. 8 turniejów GP na imp-y. Turnieje na imp-y 
    będą objęte osobną klasyfikacją długofalową z nagrodami. W celu zachęcenia organizatorów do tego typu rozgrywek odpis na rzecz K-P ZBS-u 
    od tych turniejów będzie obniżony z 13% do 8%. (cały odpis zasili fundusz nagród długofalowych).
    Prace nad regulaminami będą kontynuowane i uchwalone do końca br.
6. Kadra rejonowa
    Dnia 10.12.2017 roku odbędzie się turniej kwalifikacyjny do Mistrzostw Polski Par na imp-y. Zainteresowani proszeni są o zgłoszenia do 4 grudnia do kolegi Mariusza Żurka (601 461 337).
    Turniej odbędzie się w ZS nr 26 w Bydgoszczy, pod warunkiem zgłoszenia się co najmniej 12 par.
7. Zakup tabletów i routera
    Zdecydowano o zakupie 20 nowych pierniczków - tabletów oraz routera dla Związku.
8. Zwrot kosztów prowadzenia lekcji brydżowych dla uczących instruktorów brydża.
    Uchwalono jednogłośnie symboliczny zwrot nakładów poniesionych przez instruktorów, którzy do tej pory społecznie prowadzili lekcje nauki brydża 
    w kilku miejscowościach naszego regionu.Ustalono, że dofinansowanie będzie obowiązywało  od września br.
 
W posiedzeniu wzięło udział 9 członków Zarządu oraz Przewodniczący i członek Komisji Rewizyjnej.