• Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Protokół z prac Zarządu K-P ZBS - 20.02.2018

Email Drukuj PDF

 

Protokół z posiedzenia Zarządu Kujawsko – Pomorskiego Związku Brydża Sportowego z dnia 20.02.2018 r.

W posiedzeniu zarządu uczestniczyli :

Mariusz Żurek, Zdzisław Zachwieja, Andrzej Grela , Grzegorz Rojewski, Tadeusz Wasilewski, Marek Bałabuch

Wiesław Paczkowski, Justyna Graniczny, Roman Wachowiak, Mariusz Bielski

Porządek obrad:

1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego zebrania Zarządu K-PZBS.

2. Wstępna ocena Mityngu Brydża Sportowego Wąbrzeźno PSB CUP.
Odebraliśmy bardzo pozytywny odzew od uczestników mityngu wąbrzeskiego.
Chwalono organizację turniejów, warunki do gry, miejsce zakwaterowania oraz wysokości nagród.
Zarząd bardzo pozytywnie ocenił Mityngu również od strony finansowej.
Zarząd podkreślił dużą pomoc i zaangażowanie władz Wąbrzeźna w przygotowaniu Mityngu.

3. Ustalenie terminu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Delegatów
Na 22.03.2018 roku wyznaczono termin NWZD. Głównym punktem obrad będzie
wybór nowego Prezesa oraz członków Zarządu K-P ZBS. Wybory nowego Prezesa
i członków Zarządu podyktowane są oczekiwaniem społeczności brydżowej naszego okręgu po
zaistniałych nieprawidłowościach przy organizacji rozgrywek ligowych w sezonie 2017/18

4. Odznaczenia
Zarząd biorąc pod uwagę, że w ostatnich latach nie występował o odznaki PZBS postanowił wystąpić 
z wnioskami o uhonorowanie kilku członków brązowymi odznakami i jedną odznaką srebrną
Zarząd wziął również pod uwagę fakt, że są stosunkowo długie okresy na uzyskanie wyższej barwy odznaki.
Postanowiono wystąpić z wnioskiem o srebrną odznakę dla Alfreda Nowaka.
Dla brydżystek i brydżystów: Kazimierza Namysł, Marka Nicewicza, Leszka Kawskiego, Gerardy Osińskiej,
Tomasza Latosa, Tadeusza Wasilewskiego, Andrzeja Greli, Justyny Graniczny
postanowiono wystąpić z wnioskami o Odznaki Brązowe "Zasłużony Działacz PZBS"
Kandydatury wszystkich osób zostały przegłosowane przez Zarząd jednomyślnie, tylko
kandydatury 3 ostatnich osób, przy jednym głosie wstrzymującym każda.

5. Ustalenia Komisji ( została powołana na poprzednim posiedzeniu zarządu) ds. wyjaśnienia nieprawidłowości w przygotowaniach do rozpoczęcia rozgrywek  ligowych w sezonie 2017/18.
Komisja  reprezentowana przez kol. Andrzeja Grelę i Mariusza Bielskiego przedstawiła informacje uzyskane od osób proszonych przez komisję. 
Materiały, którymi komisja dysponuje zostaną przekazane członkom Zarządu drogą elektroniczną.
Niestety mino kilkukrotnych próśb  nie uzyskano odpowiedzi  jednej z osób, które to informacje, zdaniem komisji,  mogą być ważne dla wyjaśnienia zaistniałych nieprawidłowości.

6. Zmiany w Kalendarzu  K-P ZBS
W związku z narzuconymi przez Zarząd Główny PZBS terminów, musieliśmy
zaktualizować nasz kalendarz. I tak:
- finał eliminacji okręgowych do Mistrzostw Polski Par odbędzie się 15.04.2018
i zostanie poprzedzony eliminacjami w poszczególnych ośrodkach. 
Szczegółowe informacje podamy w najbliższych dniach.
- turniej par mikstowych odbędzie się 22.04.2018 roku, rozegrany zostanie na zapis
maksymalny i będzie jednocześnie turniejem kwalifikującym do Mistrzostw Polski Par Mikstowych.
-  Mistrzostwa Okręgu Par zostaną rozegrane w grudniu 
podczas turniejów zakończenia sezonów 
- turnieje im. Grzegorza Balcerowicza i Zdzisława Strzemkowskiego  rozegnane zostaną 8 kwietnia

7. Sprawy różne
Aby uatrakcyjnić i podnieść poziom rywalizacji w naszym okręgu Zarząd podjął
decyzję o podniesieniu rangi turniejów rozgrywanych w cyklu Grand Prix K-P ZBS. 
Na wniosek organizatora wysłany nie później, niż 5 tygodni przed turniejem, zarząd
wystąpi do WG PZBS o podniesienie rangi zgłaszanego turnieju(możliwość uzyskiwania a-PKL).
Do końca bieżącego roku , Zarząd K-P ZBS pokryje  koszty z tym związane.

                                                                                                                      Sekretarz K-P ZBS

                                                                                                                         Justyna Graniczny