• Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki

Protokół I zebrania Zarządu kadencji 2018-20

Email Drukuj PDF

 

I Posiedzenie Zarządu KPZBS kadencji 2018-2020.


Obecni: Justyna Graniczny, Jerzy Kurzawski, Kazimierz Namysł, Mariusz Bielski, Bartłomiej Kamelski, Zdzisław Zachwieja, Grzegorz Rojewski, Mariusz Żurek, Przemysław Kacprzak, Tadeusz Wasilewski, Marek Bałabuch, Leszek Gozdek. W posiedzeniu Zarządu uczestniczył Przewodniczący KR Roman Wachowiak. Dzięki uprzejmości Wiesława Paczkowskiego zebranie odbyło się w dotychczasowej lokalizacji.


Porządek obrad:


 1. Przydział funkcji członkom Zarządu.

 2. Ustalenie zadań i planu pracy na najbliższy okres.

 3. Przeprowadzenie niezbędnych zmian urzędowych i bankowych.

 4. Analiza i realizacja uchwał i wniosków Walnego Nadzwyczajnego.

 5. Problem rejestracji klubów.

 6. Przedstawienie programu KLUB 2018.

 7. Wolne wnioski.


Ad. 1.


 1. Justyna Graniczny - Prezes KPZBS zgodnie z uchwałą NWZD

 2. Mariusz Żurek – Wiceprezes, Przewodniczący Wydziału Gier, sprawy sędziowskie

 3. Tadeusz Wasilewski – Skarbnik

 4. Przemysław Kacprzak – Sekretarz

 5. Mariusz Bielski – Przewodniczący komisji dyscyplinarnej, kontakty z mediami, współadministrator strony internetowej KPZBS

 6. Grzegorz Rojewski – administrator systemu MSC CEZAR-a

 7. Leszek Gozdek – członek Zarządu ds. młodzieży

 8. Kazimierz Namysł – członek Zarządu ds. popularyzacji brydża w regionie

 9. Marek Bałabuch – członek Zarządu, Wydział Gier

 10. Zdzisław Zachwieja – członek Zarządu, Wydział Gier

 11. Jerzy Kurzawski – członek Zarządu

 12. Bartłomiej Kamelski – członek Zarządu


Ad. 2


Zarząd ustalił następujący plan działań na najbliższe 3 miesiące, z zastrzeżeniem ad. 5 i 6.


 1. Podsumowanie i analiza sezonu ligowego 2017/2018

 2. Organizacja mityngu ŁUCZNICZKA. Program: piątek Turniej na maksy – 30 rozdań, sobota Otwarte Mistrzostwa Teamów KPZBS – 40 rozdań, niedziela OTP Łuczniczka – 40 rozdań. Wszystkie turnieje w randze OTP, po zatwierdzeniu przez WG PZBS. Dzięki staraniom Marka Bałabucha w zakresie pozyskania sponsorów oraz wynegocjowaniu niskich kosztów najmu hali, Zarząd postanowił ustalić relatywnie niskie wpisowe w celu zachęcenia do udziału w mityngu możliwie największej liczby zawodników z okręgu. Zarząd postanowił zintensyfikować działania marketingowe dla poprawienia frekwencji turniejów mityngu.

 3. Zarząd podjął Uchwałę nr 1 – 2018/2020 w sprawie dofinansowania w wysokości 50% kosztów uczestnictwa 1 osoby (juniora) wskazanego przez Leszka Gozdka w obozie szkoleniowym w Stasikówce.

 4. Zarząd podjął Uchwałę nr 2 – 2018/2020 w sprawie uchylenia uchwały Zarządu (2016-2018) w sprawie refundacji kosztów dla instruktorów szkolących młodzież. Zarząd określi w uchwale sposób refundacji kosztów dla instruktorów szkolących młodzież.

 5. Zarząd postanowił dokonać analizy prawnych podstaw funkcjonowania KPZBS w celu dostosowania do aktualnych przepisów prawa.


Ad. 3


 1. Zarząd dokona rejestracji we właściwych instytucjach w związku ze zmianami wynikającymi z uchwał NWZD.

 2. Do czasu wejścia w życie zmian o których mowa w pkt 1, Zarząd upoważnił Tadeusza Wasilewskiego oraz Grzegorza Rojewskiego do realizacji przelewów bankowych. W przyszłości osobami upoważnionymi do realizacji przelewów będzie Prezes, Wiceprezes i Skarbnik (reprezentacja łączna, co najmniej 2 osoby).


Ad. 4


 1. Uchwała NWZD w sprawie utworzenia Centrum Sportów Umysłowych – Zarząd pozytywnie odnosi się do inicjatywy, ale oczekuje na konkrety ze strony wnioskodawcy. Prezes Zarządu ustali z Michałem Dolnym szczegóły sprawy.

 2. Uchwały NWZD w sprawie wzmocnienia komisji dyscyplinarnej, organizacji szkoleń, ograniczenia ilości regulaminów, sporządzenia sprawozdania z podjętych uchwał, upublicznianie protokołów z posiedzeń Zarządu – uchwały będą realizowane na bieżąco w toku prac Zarządu.

 3. Uchwała NWZD w sprawie powołania Rady Zawodniczej – Zarząd upoważnił Bartłomieja Kamelskiego do wdrożenia przedmiotowej uchwały do realizacji.

 4. Zarząd uznał, że na chwilę obecną brak jest formalnych podstaw do występowania w imieniu KPZBS przeciwko organizatorowi turniejów regionalnych.


Ad. 5


Zarząd zwróci się do ZG PZBS o szczegółową interpretację zapisów Uchwały ZG PZBS w sprawie trybu rejestracji drużyn do ligi. Interpretacja ZG PZBS w ocenie Zarządu, pozwoli na uniknięcie możliwości podważenia legalności przeprowadzenia rozgrywek ligowych oraz może spowodować uproszczenie trybu zgłaszania drużyn.


Ad. 6


Zarząd przystąpi do programu Klub 2018, o ile osoby prowadzące kluby sportowe wyrażą zainteresowanie sprawą. Zarząd upoważnił Bartłomieja Kamelskiego oraz Leszka Gozdka do realizacji zadania.


Ad. 7


Zarząd pozytywnie zaopiniował wniosek Adama Błachnio w sprawie przyznania rangi Grand Prix KPZBS turniejom w Grudziądzu (maksy i impy) pod warunkiem zachowania zgodności z właściwymi regulaminami.Protokołował: Przemysław Kacprzak