• Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Protokół II zebrania Zarządu

Email Drukuj PDF

Protokół z posiedzenia Zarządu KPZBS z dnia 26.06.2018 r.

Obecni: Justyna Graniczny, Marek Bałabuch, Tadeusz Wasilewski, Kazimierz Namysł, Mariusz Żurek, Bartłomiej Kamelski, Jerzy Kurzawski, Zdzisław Zachwieja, Przemysław Kacprzak

1. Zarząd omówił możliwy udział drużyn KPZBS w rozgrywkach II ligi DMP. Po otrzymaniu ostatecznej informacji od Kapitana Tenispoint Bydgoszcz dotyczącej gry w II lidze, Przewodniczący Wydziału Gier zamieści na stronie internetowej KPZBS informację dotyczącą rozegrania meczu barażowego.

2. Zarząd dokonał rozliczenia finansowego rozgrywek III ligi i Ligi Okręgowej KPZBS. Wpływy: 17.600 zł, wydatki 16.018,75 zł. Wydatki wg tytułów w załączeniu.

3. Zarząd wstępnie zatwierdził lokalizacje rozgrywek III ligi i LO. Bydgoszcz – Hala Artego lub ZS 26 (SP 60) oraz Toruń/Krobia (do ustalenia z Panem Markiem Nicewiczem). Zarząd upoważnił Marka Bałabucha do rozmów z podmiotem zarządzającym Halą Artego.

4. Zarząd podpisał umowę z zarządzającym HSW Łuczniczka na najem hali w związku z planowanym Mityngiem Łuczniczka.

5. W celu ułatwienia/pomocy lokalnym organizatorom prowadzenia rozgrywek brydża sportowego, Zarząd KPZBS postanowił przeznaczyć kwotę do 3.000 zł dla każdego ośrodka brydżowego w okręgu, na zakup akcesoriów brydżowych. Rozpatrzenie wniosków będzie następowało według indywidualnej oceny każdego wniosku.

6. w sezonie GP 2019 Zarząd ustali liczbę turniejów OTP* oraz OTP** wspólnie z organizatorami turniejów.


Protokołował: Przemysław Kacprzak