• Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Protokół III Zebrania Zarządu

Email Drukuj PDF

Protokół z posiedzenia Zarządu KPZBS z dnia 04.09.2018 r.

 

Obecni: Justyna Graniczny, Tadeusz Wasilewski, Kazimierz Namysł, Mariusz Żurek, Zdzisław Zachwieja, Przemysław Kacprzak, Grzegorz Rojewski oraz: Roman Wachowiak, Tomasz Borucki, Bogumił Kupczyk

 

1. Zarząd dokonał rozliczenia finansowego Mityngu Łuczniczka. Wpływy: 20.350 zł, wydatki 22.252 zł. Wydatki wg tytułów w załączeniu.

2. W trakcie Mityngu i później, uczestnicy pozytywnie wypowiadali się na temat jego organizacji. Zarząd wystąpi o udostępnienie wyników ankiety ze strony internetowej PZBS. Słabą stroną Mityngu była niska frekwencja w turnieju teamów (szczególnie KPZBS).

3. Zarząd wstępnie ustalił organizację kolejnego Mityngu Łuczniczka w lipcu 2019 r., uznając, że dysponowanie klimatyzowaną halą w okresie letnim może być dużym atutem.

4. Zarząd wstępnie przyjął Regulamin III Ligi i LO KPZBS. Informacja o terminie zapisów oraz cateringu zostanie zamieszczona na stronie internetowej. W możliwie szybkim terminie Regulamin zostanie zamieszczony na stronie KPZBS.

5. Zarząd jest w trakcie inwentaryzacji środków trwałych i wyposażenia KPZBS.

6. Zarząd pozytywnie zaopiniował wniosek PP Elżbiety i Bogumiła Kupczyk. Wniosek w załączeniu.

7. Zarząd ustalił termin Memoriału Janusza Plewy w dniu 30 września 2018 r. Ranga turnieju OTP**

8. Zarząd ustalił termin Mistrzostw Okręgu Seniorów KPZBS w dniu 28 października 2018 r.


Protokołował: Przemysław Kacprzak