• Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Wyniki Bartosz 09.10.2018

Email Drukuj PDF

Wyniki turnieju brydża sportowego

09 październik 18 Bartosz – maksy Nr. 25

1. Kuśmierek Mirosław / Drews Bogumił                           247pkt / 57,18%

1. Zawalski Jerzy / Grabczyński Witold                             247pkt / 57,18%

3. Kurpios  Ryszard / Rakoczy Tadeusz                           246pkt / 56,83%

4. Ligęza Kazimierz / Zieliński Bogdan                             239pkt / 55,27%

5. Burzyński Zygfryd / Więckowski Edmund                     236pkt / 54,72%

6. Maćkowski Włodzimierz / Podgajny Bogdan                 235pkt / 54,34%

7. Żmudzka Danuta / Skonieczny Marek                          229pkt / 52,89%

8. Kofman Sara ( Izrael ) / Dolny Michał                           219pkt / 50,69%

9. Łański Stanisław / Giżyński Wojciech                           217pkt / 50,15%

10. Danilczuk Wacław /Romanowski Mieczysław             213pkt / 49,36%

11.Bajerska-Wasilius Małgorzata / Powalisz Jerzy           207pkt / 47,95%

12. Kuklińska Urszula / Karczewski Andrzej                     206pkt / 47,69%

12. Olejnik Elżbieta / Olejnik Grzegorz                             206pkt / 47,69%

14. Mossakowski Zbigniew / Nowak Karol                        202pkt / 46,64%

15. Borkowski Arnold / Dembny Zygmunt                         201pkt / 46,53%

16. Adamski Henryk / Żółkoś Jerzy                                  186pkt / 43,11%

17. Andrusiewicz Urszula / Woźniak Barbara                  184pkt / 42,56%

18. Karaskiewicz Małgorzata / Karaskiewicz Jerzy          170pkt / 39,24%

Zapraszam na turniej par we wtorek 16 październik 18 godz.16,00 / maksy /

Zapraszamy na turniej zaduszkowy we wtorek 30październik 18