• Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Wyniki Bartosz 06.11.2018

Email Drukuj PDF

Wyniki turnieju brydża sportowego

06 listopad 18 Bartosz – maksy Nr. 29

1. Łański Stanisław / Giżyński Wojciech                            275pkt / 63,67%

2.Ligęza Kazimierz / Zieliński Bogdan                               271pkt / 62,64%

3. Maćkowski Włodzimierz / Podgajny Bogdan                  268pkt / 62,12%

4. Karczewski Andrzej / Monsiorski Andrzej                      257pkt / 59,58%

5. Szulc Józef / Bosak Jerzy                                              254pkt / 58,78%

6. Pientka Halina / Kubiak Ewa                                          247pkt / 57,17%

7. Drews Bogumił / Kuśmierek Mirosław                            238pkt / 55,04%

8. Mossakowski Zbigniew / Nowak Karol                           232pkt / 53,75%

9. Burzyński Zygfryd / Więckowski Edmund                      231pkt / 53,47%

10 Bronisławski Jerzy / Kurpios Ryszard                           222pkt / 51,28%

11. Wawrzyniak Krystyna / Wawrzyniak Jerzy                   216pkt / 50,05%

12.Adamski Henryk / Żółkoś Jerzy                                     205pkt / 47,48%

13. Dembny Zygmunt / Poselt Edward                               202pkt / 46,68%

14. Danilczuk Wacław / Romanowski Mieczysław             195pkt / 45,14%

15.Bajerska-Wasilius Małgorzata/ Powalisz Jerzy             182pkt / 42,03%

16. Andrusiewicz Urszula / Woźniak Barbara                     168pkt / 38,85%

17. Olejnik Elżbieta / Olejnik Grzegorz                               165pkt / 38,18%

18. Karaskiewcz Małgorzata / Karaskiewicz Jerzy             164pkt / 37,84%

19. Zawalski Jerzy / Borkowski Arnold                               158pkt / 36,49%

Zapraszamy na turniej par we wtorek 13 listopad 18 godz. 16,00 /maksy/