• Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Wyniki Bartosz 29.01.2019

Email Drukuj PDF

Wyniki turnieju brydża sportowego

29 styczeń 19 Bartosz – maksy Nr. 04

1. Karczewski Andrzej / Monsiorski Andrzej                            62,83%

2. Mikołajczyk Kazimierz / Ratajczak Roman                          62,32%

3. Dąbek Zbigniew / Zastempowski Bogdan                            60,87%

4. Łański Stanisław / Giżyński Wojciech                                  59,90%

5. Ligęza Kazimierz / Zieliński Bogdan                                    57,76%

6. Żmudzka Danuta / Rakoczy Tadeusz                                  57,53%

7. Kobajło Lech / Kurpios Ryszard                                           57,22%

8. Wawrzyniak Krystyna / Wawrzyniak Jerzy                           54,74%

9.Bajerska-Wasilius Małgorzata / Grużewski Marek                53,84%

10. Danilczuk Wacław / Romanowski Mieczysław                   51,60%

11. Borkowski Arnold / Gregorowicz Adam                              49,25%

12. Mossakowski Zbigniew / Nowak Karol                               49,08%

13. Kuśmierek Mirosław / Drews Bogumił                                47,50%

14. Andrusiewicz Urszula / Woźniak Barbara                          46,28%

15.Zawalski Jerzy / Grabczyński Witold                                  46,20%

16. Adamski Henryk / Żółkoś Jerzy                                         41,54%

17. Maćkowski Włodzimierz / Podgajny Bogdan                     39,59%

18.Pientka Halina / Dolny Michał                                             38,19%

19. Karaskiewicz Małgorzata / Karaskiewicz Jerzy                  23,87%

Zapraszamy na  turniej par we wtorek 05 luty 2019 godz. 16,00 /maksy/