• Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Wyniki Bartosz 09.04.2019

Email Drukuj PDF

Wyniki turnieju brydża sportowego

09 kwiecień19 Bartosz – maksy Nr.11

1. Ligęza Kazimierz / Zieliński Bogdan                                       65,03%

2. Ciesielski Stanisław / Pigla Stefan                                          60,48%

3. Drews Bogumił / Kuśmierek Mirosław                                     58,71%

4. Wawrzyniak Krystyna / Wawrzyniak Jerzy                              55,88%

5..Paczkowski Wiesław / Strycharski Jan                                    55,28%

6. Gozdek Lucyna / Kińska Grażyna                                           50,24%

7. Mossakowski Zbigniew / Nowak Karol                                     49,69%

8. Żmudzka Danuta / Skonieczny Marek                                     49,57%

8. Podgajny Bogdan / Maćkowski Włodzimierz                           49,57%

10. Karczewski Andrzej / Monsiorski Andrzej                              47,33%

11.Bajerska-Wasilius Małgorzata / Dolny Michał                         45,25%

12. Andrusiewicz Urszula / Woźniak Barbara                              44,62%

13. Burzyński Zygfryd / Więckowski Edmund                              43,33%

14. Adamski Henryk / Żółkoś Jerzy                                             43,25%

15. Koszek Zbigniew / Kempa Andrzej                                        41,00%

16. Danilczuk Wacław / Romanowski Mieczysław                       40,82%

Zapraszamy na  turniej par we wtorek 16 kwiecień 2019 godz. 16,00 /maksy/

Zapraszamy na turniej par w dniu 23 kwiecień 2019 godz. 16,15 / maksy /

Turniej z okazji „Dni miasta Bydgoszczy”, turniej zgłoszony do „pajączka”

Wpisowe wynosi 7 zł od zawodnika , sędziuje kol . Zdzisław Zachwieja