• Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Wyniki Bartosz 14.05.2019

Email Drukuj PDF

Wyniki turnieju brydża sportowego

14  maj 19 Bartosz – maksy Nr.16

1. Danilczuk Wacław / Nowak Karol                                            63,27%

2. Bronisławski Jerzy / Powalisz Jerzy                                        59,81%

3. Maćkowski Włodzimierz / Podgajny Bogdan                           57,89%

4. Karczewski Andrzej / Monsiorski Andrzej                                56,16%

5. Olejnik Elżbieta / Olejnik Grzegorz                                          54,47%

6. Ligęza Kazimierz / Zieliński Bogdan                                        52,79%

7. Rogacka Elżbieta / Romanowski Mieczysław                          51,88%

8. Adamski Henryk / Zółkoś Jerzy                                               49,25%

9. Drews Bogumił / Kuśmierek Mirosław                                     49,13%

10. Wawrzyniak Krystyna / Wawrzyniak Jerzy                            47,18%

11.Burzyński Zygfryd / Więckowski Edmund                               44,59%

12. Kurpios Ryszard / Rakoczy Tadeusz                                   43,56%

13. Kempa Andrzej / Koszek Zbigniew                                       43,08%

14. Ciesielski Stanisław / Pigla Stefan                                        42,78%

15. Adrusiewicz Urszula / Woźniak Barbara                               42,09%

16. Borkowski Arnold / Gregorowicz Adam                                 42,07%

Zapraszamy na turniej par w dniu21 maj 2019 godz. 16,00 / maksy /