• Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

31.08.2010 Pestka

Email Drukuj PDF

 

http://www.brydz.x.pl

Pestka - 31.08.2010

M-CE NR +/- % PKL PDF NAGRODA
-------------------------------------------------------------------
1 3 Rafał Konieczny 7.0 KP 60.74 18 26
Wojciech Giżyński 2.5
2 17 Eugeniusz Seichter 7.0 KP 57.58 14 22
Jan Nawrocki 7.0 KP
3 13 Eugeniusz Kukliñski 7.0 KP +0.71 56.65 11 20
Jerzy Mojsiewicz 4.0 KP
4 8 Rafał Szafranek 2.0 KP +0.71 55.04 7 18
Piotr Proporowicz 2.0 KP
5 6 Marek Marciniak 1.5 KP +0.71 52.67 4 16
Michał Dolny 1.5 KP
6 1 Adam Kozłowski 12.0 LB +0.71 52.39 3 14
Michał Lewiñski 12.0 LB
7 11 Andrzej Drzewiecki 4.0 KP +0.71 52.28 3 13
Zenon Biczkowski 4.0 KP
8 12 Adam Tomczak 2.5 KP +0.71 51.77 2 12
Tadeusz Wasilewski 4.0 KP
9 2 Hilary Gierszewski +0.71 51.24 1 11
Wojciech Ruszkowski
10 10 Czesław Kołaczyñski 7.0 KP +0.71 49.96 1 10
Maciej Raczyñski 2.0 KP

11 18 Stanisław Ciesielski 4.0 KP 49.39 9
Stefan Pigla 4.0 KP
12 14 Adam Kozłowski 2.5 KP +0.71 49.10 8
Wiesław Woźniak 4.0 KP
13 9 Grzegorz Bieńkowski 1.0 MA +0.71 48.90 7
Robert Rychlicki 2.5 KP
14 4 Roman Wachowiak 18.0 KP +0.71 48.37 6
Alicja Kupczyk 4.0 KP
15 5 Grzegorz Rojewski 12.0 KP +0.71 48.09 5
Jarosław Śmieszek 12.0 KP
16 7 Henryk Jeliński +0.71 46.73 4
Adam Gregorowicz 2.0
17 20 Wojciech Dolny 12.0 KP 46.48 3
Jarosław Michałowski 18.0 KP
18 15 H Kolesinski 4.0 +0.71 42.65 2
Jerzy Tomasik 4.0 KP
19 19 Daniel Przekwasiński .5 KP 39.96 1
Magdalena Wójciak .5 KP
-----
Suma WK = 194.0
Œrednie WK = 5.11
Pestka - 31.08.2010

WYNIKI PARY NR 1 A Koz³owski-M Lewiñski 24.0 LB

PRZECIWNICY ROZD. LINIA ZAPIS %
-------------------------------------------------------__ns___ew__-------
20 W Dolny-J Micha³owski 30.0 KP 1 EW +100 64.06
2 EW -300 0.81
19 D Przekwasiñski-M Wójciak 1.0 KP 3 EW +230 43.00
4 EW +620 78.13
12 A Tomczak-T Wasilewski 6.5 KP 7 EW -300 21.88
8 EW +460 57.00
17 E Seichter-J Nawrocki 14.0 KP 9 EW -460 14.87
10 EW -620 0.81
7 H Jeliñski-A Gregorowicz 2.0 11 NS +430 78.13
12 NS +50 85.13
16 13 NS œrednia 50.00
14 NS œrednia 50.00
5 G Rojewski-J Œmieszek 24.0 KP 15 NS +50 57.00
16 NS +170 43.00
13 E Kukliñski-J Mojsiewicz 11.0 KP 17 EW -450 43.75
18 EW +400 43.75
18 S Ciesielski-S Pigla 8.0 KP 19 NS -710 0.00
20 NS -630 43.75
9 G Bieñkowski-R Rychlicki 3.5 MA/KP 21 NS +500 75.00
22 NS +100 92.19
4 R Wachowiak-A Kupczyk 22.0 KP 23 NS +680 43.75
24 NS +150 75.00
15 H Kolesinski-J Tomasik 8.0 /KP 25 NS +800 75.00
26 NS +800 93.75
2 H Gierszewski-W Ruszkowski 27 EW -140 37.50
28 EW +110 37.50
10 C Ko³aczyñski-M Raczyñski 9.0 KP 29 EW -620 92.19
30 EW -50 50.00
------
ROZDANIA NIE GRANE: 5 6 WYNIK 51.68%
+/- 0.71%
------
RAZEM 52.39%

http://www.brydz.x.pl

Pestka - 31.08.2010

WYNIKI PARY NR 2 H Gierszewski-W Ruszkowski

PRZECIWNICY ROZD. LINIA ZAPIS %
-------------------------------------------------------__ns___ew__-------
20 W Dolny-J Micha³owski 30.0 KP 3 EW +650 78.13 begin_of_the_skype_highlighting              +650 78.13      end_of_the_skype_highlighting
4 EW -200 28.94
19 D Przekwasiñski-M Wójciak 1.0 KP 5 EW +100 99.19
6 EW -100 57.00
9 G Bieñkowski-R Rychlicki 3.5 MA/KP 7 EW -500 0.81
8 EW +460 57.00
13 E Kukliñski-J Mojsiewicz 11.0 KP 9 EW +100 92.19
10 EW +200 57.00
17 E Seichter-J Nawrocki 14.0 KP 11 EW -430 21.88
12 EW -50 14.87
8 R Szafranek-P Proporowicz 4.0 KP 13 NS +730 99.19
14 NS +430 99.19
16 15 NS œrednia 50.00
16 NS œrednia 50.00
6 M Marciniak-M Dolny 3.0 KP 17 NS +450 56.25
18 NS -450 31.25
14 A Koz³owski-W WoŸniak 6.5 KP 19 EW +100 12.50
20 EW +600 37.50
18 S Ciesielski-S Pigla 8.0 KP 21 NS +500 75.00
22 NS -300 0.81
10 C Ko³aczyñski-M Raczyñski 9.0 KP 23 NS +1430 87.50
24 NS +150 75.00
5 G Rojewski-J Œmieszek 24.0 KP 25 NS +130 0.00
26 NS -200 43.75
1 A Koz³owski-M Lewiñski 24.0 LB 27 NS +140 62.50
28 NS -110 62.50
3 R Konieczny-W Gi¿yñski 9.5 KP/ 29 EW -710 14.87
30 EW -50 50.00
------
ROZDANIA NIE GRANE: 1 2 WYNIK 50.53%
+/- 0.71%
------
RAZEM 51.24%

http://www.brydz.x.pl

Pestka - 31.08.2010

WYNIKI PARY NR 3 R Konieczny-W Gi¿yñski 9.5 KP/

PRZECIWNICY ROZD. LINIA ZAPIS %
-------------------------------------------------------__ns___ew__-------
4 R Wachowiak-A Kupczyk 22.0 KP 1 EW -140 0.81
2 EW +670 99.19
12 A Tomczak-T Wasilewski 6.5 KP 3 EW +200 14.87
4 EW +620 78.13
20 W Dolny-J Micha³owski 30.0 KP 5 EW -620 78.13
6 EW -200 0.81
19 D Przekwasiñski-M Wójciak 1.0 KP 7 EW -100 64.06
8 EW +460 57.00
10 C Ko³aczyñski-M Raczyñski 9.0 KP 9 EW +100 92.19
10 EW +100 14.87
14 A Koz³owski-W WoŸniak 6.5 KP 11 EW -400 57.00
12 EW +200 57.00
17 E Seichter-J Nawrocki 14.0 KP 13 EW +90 35.94
14 EW -400 28.94
9 G Bieñkowski-R Rychlicki 3.5 MA/KP 15 NS +50 57.00
16 NS +420 85.13
7 H Jeliñski-A Gregorowicz 2.0 19 NS +1100 100.00
20 NS -180 81.25
15 H Kolesinski-J Tomasik 8.0 /KP 21 EW +1100 93.75
22 EW +150 57.00
18 S Ciesielski-S Pigla 8.0 KP 23 NS +1430 87.50
24 NS +110 25.00
11 A Drzewiecki-Z Biczkowski 8.0 KP 25 NS +1100 100.00
26 NS -200 43.75
6 M Marciniak-M Dolny 3.0 KP 27 NS +140 62.50
28 NS +100 93.75
2 H Gierszewski-W Ruszkowski 29 NS +710 85.13
30 NS +50 50.00
------
ROZDANIA NIE GRANE: 17 18 WYNIK 60.74%
+/- 0.00%
------
RAZEM 60.74%

http://www.brydz.x.pl

Pestka - 31.08.2010

WYNIKI PARY NR 4 R Wachowiak-A Kupczyk 22.0 KP

PRZECIWNICY ROZD. LINIA ZAPIS %
-------------------------------------------------------__ns___ew__-------
3 R Konieczny-W Gi¿yñski 9.5 KP/ 1 NS +140 99.19
2 NS -670 0.81
5 G Rojewski-J Œmieszek 24.0 KP 3 EW +200 14.87
4 EW -600 0.81
13 E Kukliñski-J Mojsiewicz 11.0 KP 5 EW -650 50.00
6 EW -180 14.87
20 W Dolny-J Micha³owski 30.0 KP 7 EW -300 21.88
8 EW +460 57.00
19 D Przekwasiñski-M Wójciak 1.0 KP 9 EW -550 0.81
10 EW +620 99.19
11 A Drzewiecki-Z Biczkowski 8.0 KP 11 EW +50 78.13
12 EW -50 14.87
15 H Kolesinski-J Tomasik 8.0 /KP 13 EW +90 35.94
14 EW +160 99.19
10 C Ko³aczyñski-M Raczyñski 9.0 KP 17 NS +450 56.25
18 NS -170 93.75
16 19 EW œrednia 50.00
20 EW œrednia 50.00
8 R Szafranek-P Proporowicz 4.0 KP 21 NS -200 37.50
22 NS -120 71.06
1 A Koz³owski-M Lewiñski 24.0 LB 23 EW -680 56.25
24 EW -150 25.00
18 S Ciesielski-S Pigla 8.0 KP 25 NS +550 43.75
26 NS +800 93.75
12 A Tomczak-T Wasilewski 6.5 KP 27 NS +110 25.00
28 NS -140 37.50
7 H Jeliñski-A Gregorowicz 2.0 29 NS +680 57.00
30 NS +50 50.00
------
ROZDANIA NIE GRANE: 15 16 WYNIK 47.66%
+/- 0.71%
------
RAZEM 48.37%

http://www.brydz.x.pl

Pestka - 31.08.2010

WYNIKI PARY NR 5 G Rojewski-J Œmieszek 24.0 KP

PRZECIWNICY ROZD. LINIA ZAPIS %
-------------------------------------------------------__ns___ew__-------
8 R Szafranek-P Proporowicz 4.0 KP 1 NS -150 14.87
2 NS -110 35.94
4 R Wachowiak-A Kupczyk 22.0 KP 3 NS -200 85.13
4 NS +600 99.19
6 M Marciniak-M Dolny 3.0 KP 5 EW -650 50.00
6 EW +110 99.19
14 A Koz³owski-W WoŸniak 6.5 KP 7 EW +800 99.19
8 EW +430 0.81
20 W Dolny-J Micha³owski 30.0 KP 9 EW -430 50.00
10 EW +200 57.00
12 A Tomczak-T Wasilewski 6.5 KP 13 EW +90 35.94
14 EW +50 78.13
1 A Koz³owski-M Lewiñski 24.0 LB 15 EW -50 43.00
16 EW -170 57.00
17 E Seichter-J Nawrocki 14.0 KP 17 NS +450 56.25
18 NS -800 6.25
11 A Drzewiecki-Z Biczkowski 8.0 KP 19 NS -500 25.00
20 NS -690 0.00
16 21 EW œrednia 50.00
22 EW œrednia 50.00
9 G Bieñkowski-R Rychlicki 3.5 MA/KP 23 NS +680 43.75
24 NS -100 0.00
2 H Gierszewski-W Ruszkowski 25 EW -130 100.00
26 EW +200 56.25
18 S Ciesielski-S Pigla 8.0 KP 27 NS +170 87.50
28 NS -140 37.50
13 E Kukliñski-J Mojsiewicz 11.0 KP 29 NS +620 7.81
30 NS -140 0.81
------
ROZDANIA NIE GRANE: 11 12 WYNIK 47.38%
+/- 0.71%
------
RAZEM 48.09%

http://www.brydz.x.pl

Pestka - 31.08.2010

WYNIKI PARY NR 6 M Marciniak-M Dolny 3.0 KP

PRZECIWNICY ROZD. LINIA ZAPIS %
-------------------------------------------------------__ns___ew__-------
14 A Koz³owski-W WoŸniak 6.5 KP 1 NS +110 78.13
2 NS +100 57.00
9 G Bieñkowski-R Rychlicki 3.5 MA/KP 3 NS -650 21.88
4 NS -620 21.88
5 G Rojewski-J Œmieszek 24.0 KP 5 NS +650 50.00 begin_of_the_skype_highlighting              +650 50.00      end_of_the_skype_highlighting
6 NS -110 0.81
15 H Kolesinski-J Tomasik 8.0 /KP 9 EW -430 50.00
10 EW +400 85.13
20 W Dolny-J Micha³owski 30.0 KP 11 EW +50 78.13
12 EW +400 92.19
19 D Przekwasiñski-M Wójciak 1.0 KP 13 NS -90 64.06
14 NS +400 71.06
13 E Kukliñski-J Mojsiewicz 11.0 KP 15 EW -50 43.00
16 EW -570 0.81
2 H Gierszewski-W Ruszkowski 17 EW -450 43.75
18 EW +450 68.75
17 E Seichter-J Nawrocki 14.0 KP 19 NS -300 62.50
20 NS -170 100.00
12 A Tomczak-T Wasilewski 6.5 KP 21 NS -100 50.00
22 NS +100 92.19
16 23 EW œrednia 50.00
24 EW œrednia 50.00
10 C Ko³aczyñski-M Raczyñski 9.0 KP 25 NS +800 75.00
26 NS -500 18.75
3 R Konieczny-W Gi¿yñski 9.5 KP/ 27 EW -140 37.50
28 EW -100 6.25
18 S Ciesielski-S Pigla 8.0 KP 29 NS +650 35.94 begin_of_the_skype_highlighting              +650 35.94      end_of_the_skype_highlighting
30 NS +50 50.00
------
ROZDANIA NIE GRANE: 7 8 WYNIK 51.95%
+/- 0.71%
------
RAZEM 52.67%

http://www.brydz.x.pl

Pestka - 31.08.2010

WYNIKI PARY NR 7 H Jeliñski-A Gregorowicz 2.0

PRZECIWNICY ROZD. LINIA ZAPIS %
-------------------------------------------------------__ns___ew__-------
18 S Ciesielski-S Pigla 8.0 KP 1 NS +110 78.13
2 NS -110 35.94
15 H Kolesinski-J Tomasik 8.0 /KP 3 NS -200 85.13
4 NS +100 57.00
10 C Ko³aczyñski-M Raczyñski 9.0 KP 5 NS +660 78.13
6 NS +100 43.00
8 R Szafranek-P Proporowicz 4.0 KP 9 EW -430 50.00
10 EW +200 57.00
1 A Koz³owski-M Lewiñski 24.0 LB 11 EW -430 21.88
12 EW -50 14.87
20 W Dolny-J Micha³owski 30.0 KP 13 EW +100 78.13
14 EW +50 78.13
19 D Przekwasiñski-M Wójciak 1.0 KP 15 NS +50 57.00
16 NS +170 43.00
14 A Koz³owski-W WoŸniak 6.5 KP 17 EW +100 100.00
18 EW +170 6.25
3 R Konieczny-W Gi¿yñski 9.5 KP/ 19 EW -1100 0.00
20 EW +180 18.75
17 E Seichter-J Nawrocki 14.0 KP 21 NS -1100 6.25
22 NS -150 43.00
13 E Kukliñski-J Mojsiewicz 11.0 KP 23 NS +680 43.75
24 NS +130 37.50
16 25 EW œrednia 50.00
26 EW œrednia 50.00
11 A Drzewiecki-Z Biczkowski 8.0 KP 27 NS +110 25.00
28 NS -140 37.50
4 R Wachowiak-A Kupczyk 22.0 KP 29 EW -680 43.00
30 EW -50 50.00
------
ROZDANIA NIE GRANE: 7 8 WYNIK 46.01%
+/- 0.71%
------
RAZEM 46.73%

http://www.brydz.x.pl

Pestka - 31.08.2010

WYNIKI PARY NR 8 R Szafranek-P Proporowicz 4.0 KP

PRZECIWNICY ROZD. LINIA ZAPIS %
-------------------------------------------------------__ns___ew__-------
5 G Rojewski-J Œmieszek 24.0 KP 1 EW +150 85.13
2 EW +110 64.06
18 S Ciesielski-S Pigla 8.0 KP 3 NS -650 21.88
4 NS +300 85.13
11 A Drzewiecki-Z Biczkowski 8.0 KP 7 NS +200 57.00
8 NS -460 43.00
7 H Jeliñski-A Gregorowicz 2.0 9 NS +430 50.00
10 NS -200 43.00
9 G Bieñkowski-R Rychlicki 3.5 MA/KP 11 EW -430 21.88
12 EW +400 92.19
2 H Gierszewski-W Ruszkowski 13 EW -730 0.81
14 EW -430 0.81
20 W Dolny-J Micha³owski 30.0 KP 15 EW -50 43.00
16 EW -110 99.19
19 D Przekwasiñski-M Wójciak 1.0 KP 17 NS +450 56.25
18 NS -200 75.00
15 H Kolesinski-J Tomasik 8.0 /KP 19 EW +500 75.00
20 EW +630 56.25
4 R Wachowiak-A Kupczyk 22.0 KP 21 EW +200 62.50
22 EW +120 28.94
17 E Seichter-J Nawrocki 14.0 KP 23 NS -100 6.25
24 NS +150 75.00
14 A Koz³owski-W WoŸniak 6.5 KP 25 NS +800 75.00
26 NS +500 68.75
16 27 EW œrednia 50.00
28 EW œrednia 50.00
12 A Tomczak-T Wasilewski 6.5 KP 29 NS +710 85.13
30 NS +50 50.00
------
ROZDANIA NIE GRANE: 5 6 WYNIK 54.33%
+/- 0.71%
------
RAZEM 55.04%

http://www.brydz.x.pl

Pestka - 31.08.2010

WYNIKI PARY NR 9 G Bieñkowski-R Rychlicki 3.5 MA/KP

PRZECIWNICY ROZD. LINIA ZAPIS %
-------------------------------------------------------__ns___ew__-------
13 E Kukliñski-J Mojsiewicz 11.0 KP 1 NS -100 35.94
2 NS -140 14.87
6 M Marciniak-M Dolny 3.0 KP 3 EW +650 78.13 begin_of_the_skype_highlighting              +650 78.13      end_of_the_skype_highlighting
4 EW +620 78.13
18 S Ciesielski-S Pigla 8.0 KP 5 EW -690 0.81
6 EW -100 57.00
2 H Gierszewski-W Ruszkowski 7 NS +500 99.19
8 NS -460 43.00
8 R Szafranek-P Proporowicz 4.0 KP 11 NS +430 78.13
12 NS -400 7.81
10 C Ko³aczyñski-M Raczyñski 9.0 KP 13 EW +300 99.19
14 EW -400 28.94
3 R Konieczny-W Gi¿yñski 9.5 KP/ 15 EW -50 43.00
16 EW -420 14.87
20 W Dolny-J Micha³owski 30.0 KP 17 EW -450 43.75
18 EW +800 93.75
19 D Przekwasiñski-M Wójciak 1.0 KP 19 NS -500 25.00
20 NS -180 81.25
1 A Koz³owski-M Lewiñski 24.0 LB 21 EW -500 25.00
22 EW -100 7.81
5 G Rojewski-J Œmieszek 24.0 KP 23 EW -680 56.25
24 EW +100 100.00
17 E Seichter-J Nawrocki 14.0 KP 25 NS +550 43.75
26 NS +500 68.75
15 H Kolesinski-J Tomasik 8.0 /KP 27 NS +110 25.00
28 NS -590 0.00
16 29 EW œrednia 50.00
30 EW œrednia 50.00
------
ROZDANIA NIE GRANE: 9 10 WYNIK 48.19%
+/- 0.71%
------
RAZEM 48.90%

http://www.brydz.x.pl

Pestka - 31.08.2010

WYNIKI PARY NR 10 C Ko³aczyñski-M Raczyñski 9.0 KP

PRZECIWNICY ROZD. LINIA ZAPIS %
-------------------------------------------------------__ns___ew__-------
16 1 EW œrednia 50.00
2 EW œrednia 50.00
7 H Jeliñski-A Gregorowicz 2.0 5 EW -660 21.88
6 EW -100 57.00
18 S Ciesielski-S Pigla 8.0 KP 7 EW -100 64.06
8 EW +460 57.00
3 R Konieczny-W Gi¿yñski 9.5 KP/ 9 NS -100 7.81
10 NS -100 85.13
13 E Kukliñski-J Mojsiewicz 11.0 KP 11 NS +430 78.13
12 NS -150 57.00
9 G Bieñkowski-R Rychlicki 3.5 MA/KP 13 NS -300 0.81
14 NS +400 71.06
11 A Drzewiecki-Z Biczkowski 8.0 KP 15 EW +140 99.19
16 EW -170 57.00
4 R Wachowiak-A Kupczyk 22.0 KP 17 EW -450 43.75
18 EW +170 6.25
20 W Dolny-J Micha³owski 30.0 KP 19 EW +300 37.50
20 EW +660 81.25
19 D Przekwasiñski-M Wójciak 1.0 KP 21 NS +630 100.00
22 NS -180 14.87
2 H Gierszewski-W Ruszkowski 23 EW -1430 12.50
24 EW -150 25.00
6 M Marciniak-M Dolny 3.0 KP 25 EW -800 25.00
26 EW +500 81.25
17 E Seichter-J Nawrocki 14.0 KP 27 NS +140 62.50
28 NS +50 75.00
1 A Koz³owski-M Lewiñski 24.0 LB 29 NS +620 7.81
30 NS +50 50.00
------
ROZDANIA NIE GRANE: 3 4 WYNIK 49.24%
+/- 0.71%
------
RAZEM 49.96%

http://www.brydz.x.pl

Pestka - 31.08.2010

WYNIKI PARY NR 11 A Drzewiecki-Z Biczkowski 8.0 KP

PRZECIWNICY ROZD. LINIA ZAPIS %
-------------------------------------------------------__ns___ew__-------
16 3 EW œrednia 50.00
4 EW œrednia 50.00
15 H Kolesinski-J Tomasik 8.0 /KP 5 NS +660 78.13
6 NS +100 43.00
8 R Szafranek-P Proporowicz 4.0 KP 7 EW -200 43.00
8 EW +460 57.00
18 S Ciesielski-S Pigla 8.0 KP 9 EW -430 50.00
10 EW +170 28.94
4 R Wachowiak-A Kupczyk 22.0 KP 11 NS -50 21.88
12 NS +50 85.13
14 A Koz³owski-W WoŸniak 6.5 KP 13 NS -100 21.88
14 NS +100 43.00
10 C Ko³aczyñski-M Raczyñski 9.0 KP 15 NS -140 0.81
16 NS +170 43.00
12 A Tomczak-T Wasilewski 6.5 KP 17 EW -450 43.75
18 EW +400 43.75
5 G Rojewski-J Œmieszek 24.0 KP 19 EW +500 75.00
20 EW +690 100.00
20 W Dolny-J Micha³owski 30.0 KP 21 NS +500 75.00
22 NS -150 43.00
19 D Przekwasiñski-M Wójciak 1.0 KP 23 NS +680 43.75
24 NS +150 75.00
3 R Konieczny-W Gi¿yñski 9.5 KP/ 25 EW -1100 0.00
26 EW +200 56.25
7 H Jeliñski-A Gregorowicz 2.0 27 EW -110 75.00
28 EW +140 62.50
17 E Seichter-J Nawrocki 14.0 KP 29 NS +710 85.13
30 NS +50 50.00
------
ROZDANIA NIE GRANE: 1 2 WYNIK 51.57%
+/- 0.71%
------
RAZEM 52.28%

http://www.brydz.x.pl

Pestka - 31.08.2010

WYNIKI PARY NR 12 A Tomczak-T Wasilewski 6.5 KP

PRZECIWNICY ROZD. LINIA ZAPIS %
-------------------------------------------------------__ns___ew__-------
17 E Seichter-J Nawrocki 14.0 KP 1 NS -300 0.81
2 NS +140 78.13
3 R Konieczny-W Gi¿yñski 9.5 KP/ 3 NS -200 85.13
4 NS -620 21.88
16 5 EW œrednia 50.00
6 EW œrednia 50.00
1 A Koz³owski-M Lewiñski 24.0 LB 7 NS +300 78.13
8 NS -460 43.00
18 S Ciesielski-S Pigla 8.0 KP 11 EW +150 99.19
12 EW +300 71.06
5 G Rojewski-J Œmieszek 24.0 KP 13 NS -90 64.06
14 NS -50 21.88
15 H Kolesinski-J Tomasik 8.0 /KP 15 NS +50 57.00
16 NS +170 43.00
11 A Drzewiecki-Z Biczkowski 8.0 KP 17 NS +450 56.25
18 NS -400 56.25
13 E Kukliñski-J Mojsiewicz 11.0 KP 19 EW +300 37.50
20 EW +660 81.25
6 M Marciniak-M Dolny 3.0 KP 21 EW +100 50.00
22 EW -100 7.81
20 W Dolny-J Micha³owski 30.0 KP 23 NS +1430 87.50
24 NS +150 75.00
19 D Przekwasiñski-M Wójciak 1.0 KP 25 NS +400 12.50
26 NS -600 0.00
4 R Wachowiak-A Kupczyk 22.0 KP 27 EW -110 75.00
28 EW +140 62.50
8 R Szafranek-P Proporowicz 4.0 KP 29 EW -710 14.87
30 EW -50 50.00
------
ROZDANIA NIE GRANE: 9 10 WYNIK 51.06%
+/- 0.71%
------
RAZEM 51.77%

http://www.brydz.x.pl

Pestka - 31.08.2010

WYNIKI PARY NR 13 E Kukliñski-J Mojsiewicz 11.0 KP

PRZECIWNICY ROZD. LINIA ZAPIS %
-------------------------------------------------------__ns___ew__-------
9 G Bieñkowski-R Rychlicki 3.5 MA/KP 1 EW +100 64.06
2 EW +140 85.13
17 E Seichter-J Nawrocki 14.0 KP 3 NS -650 21.88
4 NS -620 21.88
4 R Wachowiak-A Kupczyk 22.0 KP 5 NS +650 50.00 begin_of_the_skype_highlighting              +650 50.00      end_of_the_skype_highlighting
6 NS +180 85.13
16 7 EW œrednia 50.00
8 EW œrednia 50.00
2 H Gierszewski-W Ruszkowski 9 NS -100 7.81
10 NS -200 43.00
10 C Ko³aczyñski-M Raczyñski 9.0 KP 11 EW -430 21.88
12 EW +150 43.00
6 M Marciniak-M Dolny 3.0 KP 15 NS +50 57.00
16 NS +570 99.19
1 A Koz³owski-M Lewiñski 24.0 LB 17 NS +450 56.25
18 NS -400 56.25
12 A Tomczak-T Wasilewski 6.5 KP 19 NS -300 62.50
20 NS -660 18.75
14 A Koz³owski-W WoŸniak 6.5 KP 21 EW +300 75.00
22 EW œrednia 50.00
7 H Jeliñski-A Gregorowicz 2.0 23 EW -680 56.25
24 EW -130 62.50
20 W Dolny-J Micha³owski 30.0 KP 25 NS +500 25.00
26 NS -500 18.75
19 D Przekwasiñski-M Wójciak 1.0 KP 27 NS +800 100.00
28 NS +100 93.75
5 G Rojewski-J Œmieszek 24.0 KP 29 EW -620 92.19
30 EW +140 99.19
------
ROZDANIA NIE GRANE: 13 14 WYNIK 55.94%
+/- 0.71%
------
RAZEM 56.65%

http://www.brydz.x.pl

Pestka - 31.08.2010

WYNIKI PARY NR 14 A Koz³owski-W WoŸniak 6.5 KP

PRZECIWNICY ROZD. LINIA ZAPIS %
-------------------------------------------------------__ns___ew__-------
6 M Marciniak-M Dolny 3.0 KP 1 EW -110 21.88
2 EW -100 43.00
17 E Seichter-J Nawrocki 14.0 KP 5 NS +620 21.88
6 NS +100 43.00
5 G Rojewski-J Œmieszek 24.0 KP 7 NS -800 0.81
8 NS -430 99.19
16 9 NS œrednia 50.00
10 NS œrednia 50.00
3 R Konieczny-W Gi¿yñski 9.5 KP/ 11 NS +400 43.00
12 NS -200 43.00
11 A Drzewiecki-Z Biczkowski 8.0 KP 13 EW +100 78.13
14 EW -100 57.00
18 S Ciesielski-S Pigla 8.0 KP 15 NS +50 57.00
16 NS +170 43.00
7 H Jeliñski-A Gregorowicz 2.0 17 NS -100 0.00
18 NS -170 93.75
2 H Gierszewski-W Ruszkowski 19 NS -100 87.50
20 NS -600 62.50
13 E Kukliñski-J Mojsiewicz 11.0 KP 21 NS -300 25.00
22 NS œrednia 50.00
15 H Kolesinski-J Tomasik 8.0 /KP 23 EW +100 93.75
24 EW +50 87.50
8 R Szafranek-P Proporowicz 4.0 KP 25 EW -800 25.00
26 EW -500 31.25
20 W Dolny-J Micha³owski 30.0 KP 27 NS +100 0.00
28 NS -420 12.50
19 D Przekwasiñski-M Wójciak 1.0 KP 29 NS +650 35.94 begin_of_the_skype_highlighting              +650 35.94      end_of_the_skype_highlighting
30 NS +200 99.19
------
ROZDANIA NIE GRANE: 3 4 WYNIK 48.38%
+/- 0.71%
------
RAZEM 49.10%

http://www.brydz.x.pl

Pestka - 31.08.2010

WYNIKI PARY NR 15 H Kolesinski-J Tomasik 8.0 /KP

PRZECIWNICY ROZD. LINIA ZAPIS %
-------------------------------------------------------__ns___ew__-------
19 D Przekwasiñski-M Wójciak 1.0 KP 1 NS +90 57.00
2 NS +140 78.13
7 H Jeliñski-A Gregorowicz 2.0 3 EW +200 14.87
4 EW -100 43.00
11 A Drzewiecki-Z Biczkowski 8.0 KP 5 EW -660 21.88
6 EW -100 57.00
17 E Seichter-J Nawrocki 14.0 KP 7 EW +140 85.13
8 EW +460 57.00
6 M Marciniak-M Dolny 3.0 KP 9 NS +430 50.00
10 NS -400 14.87
16 11 NS œrednia 50.00
12 NS œrednia 50.00
4 R Wachowiak-A Kupczyk 22.0 KP 13 NS -90 64.06
14 NS -160 0.81
12 A Tomczak-T Wasilewski 6.5 KP 15 EW -50 43.00
16 EW -170 57.00
18 S Ciesielski-S Pigla 8.0 KP 17 NS +450 56.25
18 NS -450 31.25
8 R Szafranek-P Proporowicz 4.0 KP 19 NS -500 25.00
20 NS -630 43.75
3 R Konieczny-W Gi¿yñski 9.5 KP/ 21 NS -1100 6.25
22 NS -150 43.00
14 A Koz³owski-W WoŸniak 6.5 KP 23 NS -100 6.25
24 NS -50 12.50
1 A Koz³owski-M Lewiñski 24.0 LB 25 EW -800 25.00
26 EW -800 6.25
9 G Bieñkowski-R Rychlicki 3.5 MA/KP 27 EW -110 75.00
28 EW +590 100.00
------
ROZDANIA NIE GRANE: 29 30 WYNIK 41.94%
+/- 0.71%
------
RAZEM 42.65%

http://www.brydz.x.pl

Pestka - 31.08.2010

WYNIKI PARY NR 16

PRZECIWNICY ROZD. LINIA ZAPIS %
-------------------------------------------------------__ns___ew__-------
10 C Ko³aczyñski-M Raczyñski 9.0 KP 1 NS œrednia 50.00
2 NS œrednia 50.00
11 A Drzewiecki-Z Biczkowski 8.0 KP 3 NS œrednia 50.00
4 NS œrednia 50.00
12 A Tomczak-T Wasilewski 6.5 KP 5 NS œrednia 50.00
6 NS œrednia 50.00
13 E Kukliñski-J Mojsiewicz 11.0 KP 7 NS œrednia 50.00
8 NS œrednia 50.00
14 A Koz³owski-W WoŸniak 6.5 KP 9 EW œrednia 50.00
10 EW œrednia 50.00
15 H Kolesinski-J Tomasik 8.0 /KP 11 EW œrednia 50.00
12 EW œrednia 50.00
1 A Koz³owski-M Lewiñski 24.0 LB 13 EW œrednia 50.00
14 EW œrednia 50.00
2 H Gierszewski-W Ruszkowski 15 EW œrednia 50.00
16 EW œrednia 50.00
4 R Wachowiak-A Kupczyk 22.0 KP 19 NS œrednia 50.00
20 NS œrednia 50.00
5 G Rojewski-J Œmieszek 24.0 KP 21 NS œrednia 50.00
22 NS œrednia 50.00
6 M Marciniak-M Dolny 3.0 KP 23 NS œrednia 50.00
24 NS œrednia 50.00
7 H Jeliñski-A Gregorowicz 2.0 25 NS œrednia 50.00
26 NS œrednia 50.00
8 R Szafranek-P Proporowicz 4.0 KP 27 NS œrednia 50.00
28 NS œrednia 50.00
9 G Bieñkowski-R Rychlicki 3.5 MA/KP 29 NS œrednia 50.00
30 NS œrednia 50.00
------
ROZDANIA NIE GRANE: 17 18 WYNIK 50.00%
+/- 0.00%
------
RAZEM 50.00%

http://www.brydz.x.pl

Pestka - 31.08.2010

WYNIKI PARY NR 17 E Seichter-J Nawrocki 14.0 KP

PRZECIWNICY ROZD. LINIA ZAPIS %
-------------------------------------------------------__ns___ew__-------
12 A Tomczak-T Wasilewski 6.5 KP 1 EW +300 99.19
2 EW -140 21.88
13 E Kukliñski-J Mojsiewicz 11.0 KP 3 EW +650 78.13 begin_of_the_skype_highlighting              +650 78.13      end_of_the_skype_highlighting
4 EW +620 78.13
14 A Koz³owski-W WoŸniak 6.5 KP 5 EW -620 78.13
6 EW -100 57.00
15 H Kolesinski-J Tomasik 8.0 /KP 7 NS -140 14.87
8 NS -460 43.00
1 A Koz³owski-M Lewiñski 24.0 LB 9 NS +460 85.13
10 NS +620 99.19
2 H Gierszewski-W Ruszkowski 11 NS +430 78.13
12 NS +50 85.13
3 R Konieczny-W Gi¿yñski 9.5 KP/ 13 NS -90 64.06
14 NS +400 71.06
5 G Rojewski-J Œmieszek 24.0 KP 17 EW -450 43.75
18 EW +800 93.75
6 M Marciniak-M Dolny 3.0 KP 19 EW +300 37.50
20 EW +170 0.00
7 H Jeliñski-A Gregorowicz 2.0 21 EW +1100 93.75
22 EW +150 57.00
8 R Szafranek-P Proporowicz 4.0 KP 23 EW +100 93.75
24 EW -150 25.00
9 G Bieñkowski-R Rychlicki 3.5 MA/KP 25 EW -550 56.25
26 EW -500 31.25
10 C Ko³aczyñski-M Raczyñski 9.0 KP 27 EW -140 37.50
28 EW -50 25.00
11 A Drzewiecki-Z Biczkowski 8.0 KP 29 EW -710 14.87
30 EW -50 50.00
------
ROZDANIA NIE GRANE: 15 16 WYNIK 57.58%
+/- 0.00%
------
RAZEM 57.58%

http://www.brydz.x.pl

Pestka - 31.08.2010

WYNIKI PARY NR 18 S Ciesielski-S Pigla 8.0 KP

PRZECIWNICY ROZD. LINIA ZAPIS %
-------------------------------------------------------__ns___ew__-------
7 H Jeliñski-A Gregorowicz 2.0 1 EW -110 21.88
2 EW +110 64.06
8 R Szafranek-P Proporowicz 4.0 KP 3 EW +650 78.13 begin_of_the_skype_highlighting              +650 78.13      end_of_the_skype_highlighting
4 EW -300 14.87
9 G Bieñkowski-R Rychlicki 3.5 MA/KP 5 NS +690 99.19 begin_of_the_skype_highlighting              +690 99.19      end_of_the_skype_highlighting
6 NS +100 43.00
10 C Ko³aczyñski-M Raczyñski 9.0 KP 7 NS +100 35.94
8 NS -460 43.00
11 A Drzewiecki-Z Biczkowski 8.0 KP 9 NS +430 50.00
10 NS -170 71.06
12 A Tomczak-T Wasilewski 6.5 KP 11 NS -150 0.81
12 NS -300 28.94
14 A Koz³owski-W WoŸniak 6.5 KP 15 EW -50 43.00
16 EW -170 57.00
15 H Kolesinski-J Tomasik 8.0 /KP 17 EW -450 43.75
18 EW +450 68.75
1 A Koz³owski-M Lewiñski 24.0 LB 19 EW +710 100.00
20 EW +630 56.25
2 H Gierszewski-W Ruszkowski 21 EW -500 25.00
22 EW +300 99.19
3 R Konieczny-W Gi¿yñski 9.5 KP/ 23 EW -1430 12.50
24 EW -110 75.00
4 R Wachowiak-A Kupczyk 22.0 KP 25 EW -550 56.25
26 EW -800 6.25
5 G Rojewski-J Œmieszek 24.0 KP 27 EW -170 12.50
28 EW +140 62.50
6 M Marciniak-M Dolny 3.0 KP 29 EW -650 64.06
30 EW -50 50.00
------
ROZDANIA NIE GRANE: 13 14 WYNIK 49.39%
+/- 0.00%
------
RAZEM 49.39%

http://www.brydz.x.pl

Pestka - 31.08.2010

WYNIKI PARY NR 19 D Przekwasiñski-M Wójciak 1.0 KP

PRZECIWNICY ROZD. LINIA ZAPIS %
-------------------------------------------------------__ns___ew__-------
15 H Kolesinski-J Tomasik 8.0 /KP 1 EW -90 43.00
2 EW -140 21.88
1 A Koz³owski-M Lewiñski 24.0 LB 3 NS -230 57.00
4 NS -620 21.88
2 H Gierszewski-W Ruszkowski 5 NS -100 0.81
6 NS +100 43.00
3 R Konieczny-W Gi¿yñski 9.5 KP/ 7 NS +100 35.94
8 NS -460 43.00
4 R Wachowiak-A Kupczyk 22.0 KP 9 NS +550 99.19
10 NS -620 0.81
6 M Marciniak-M Dolny 3.0 KP 13 EW +90 35.94
14 EW -400 28.94
7 H Jeliñski-A Gregorowicz 2.0 15 EW -50 43.00
16 EW -170 57.00
8 R Szafranek-P Proporowicz 4.0 KP 17 EW -450 43.75
18 EW +200 25.00
9 G Bieñkowski-R Rychlicki 3.5 MA/KP 19 EW +500 75.00
20 EW +180 18.75
10 C Ko³aczyñski-M Raczyñski 9.0 KP 21 EW -630 0.00
22 EW +180 85.13
11 A Drzewiecki-Z Biczkowski 8.0 KP 23 EW -680 56.25
24 EW -150 25.00
12 A Tomczak-T Wasilewski 6.5 KP 25 EW -400 87.50
26 EW +600 100.00
13 E Kukliñski-J Mojsiewicz 11.0 KP 27 EW -800 0.00
28 EW -100 6.25
14 A Koz³owski-W WoŸniak 6.5 KP 29 EW -650 64.06
30 EW -200 0.81
------
ROZDANIA NIE GRANE: 11 12 WYNIK 39.96%
+/- 0.00%
------
RAZEM 39.96%

http://www.brydz.x.pl

Pestka - 31.08.2010

WYNIKI PARY NR 20 W Dolny-J Micha³owski 30.0 KP

PRZECIWNICY ROZD. LINIA ZAPIS %
-------------------------------------------------------__ns___ew__-------
1 A Koz³owski-M Lewiñski 24.0 LB 1 NS -100 35.94
2 NS +300 99.19
2 H Gierszewski-W Ruszkowski 3 NS -650 21.88
4 NS +200 71.06
3 R Konieczny-W Gi¿yñski 9.5 KP/ 5 NS +620 21.88
6 NS +200 99.19
4 R Wachowiak-A Kupczyk 22.0 KP 7 NS +300 78.13
8 NS -460 43.00
5 G Rojewski-J Œmieszek 24.0 KP 9 NS +430 50.00
10 NS -200 43.00
6 M Marciniak-M Dolny 3.0 KP 11 NS -50 21.88
12 NS -400 7.81
7 H Jeliñski-A Gregorowicz 2.0 13 NS -100 21.88
14 NS -50 21.88
8 R Szafranek-P Proporowicz 4.0 KP 15 NS +50 57.00
16 NS +110 0.81
9 G Bieñkowski-R Rychlicki 3.5 MA/KP 17 NS +450 56.25
18 NS -800 6.25
10 C Ko³aczyñski-M Raczyñski 9.0 KP 19 NS -300 62.50
20 NS -660 18.75
11 A Drzewiecki-Z Biczkowski 8.0 KP 21 EW -500 25.00
22 EW +150 57.00
12 A Tomczak-T Wasilewski 6.5 KP 23 EW -1430 12.50
24 EW -150 25.00
13 E Kukliñski-J Mojsiewicz 11.0 KP 25 EW -500 75.00
26 EW +500 81.25
14 A Koz³owski-W WoŸniak 6.5 KP 27 EW -100 100.00
28 EW +420 87.50
------
ROZDANIA NIE GRANE: 29 30 WYNIK 46.48%
+/- 0.00%
------
RAZEM 46.48%
Pestka - 31.08.2010

ROZDANIE NR 1
ZAPIS %
NS EW NS EW NS EW
-----------------------------
20 1 -100 35.9 64.1
16 10 œrednia 50.0 50.0
12 17 -300 0 begin_of_the_skype_highlighting              12 17 -300 0      end_of_the_skype_highlighting.8 99.2
7 18 110 78 begin_of_the_skype_highlighting              7 18 110 78      end_of_the_skype_highlighting.1 21.9
15 19 90 57 begin_of_the_skype_highlighting              15 19 90 57      end_of_the_skype_highlighting.0 43.0
5 8 -150 14.9 85.1
4 3 140 99.2 0.8
6 14 110 78 begin_of_the_skype_highlighting              6 14 110 78      end_of_the_skype_highlighting.1 21.9
9 13 -100 35 begin_of_the_skype_highlighting              9 13 -100 35      end_of_the_skype_highlighting.9 64.1


ROZDANIE NR 2
ZAPIS %
NS EW NS EW NS EW
-----------------------------
20 1 300 99.2 0.8
16 10 œrednia 50.0 50.0
12 17 140 78 begin_of_the_skype_highlighting              12 17 140 78      end_of_the_skype_highlighting.1 21.9
7 18 -110 35 begin_of_the_skype_highlighting              7 18 -110 35      end_of_the_skype_highlighting.9 64.1
15 19 140 78 begin_of_the_skype_highlighting              15 19 140 78      end_of_the_skype_highlighting.1 21.9
5 8 -110 35.9 64.1
4 3 -670 0.8 99.2
6 14 100 57 begin_of_the_skype_highlighting              6 14 100 57      end_of_the_skype_highlighting.0 43.0
9 13 -140 14 begin_of_the_skype_highlighting              9 13 -140 14      end_of_the_skype_highlighting.9 85.1


ROZDANIE NR 3
ZAPIS %
NS EW NS EW NS EW
-----------------------------
12 3 -200 85 begin_of_the_skype_highlighting              12 3 -200 85      end_of_the_skype_highlighting.1 14.9
20 2 -650 21.9 78.1
16 11 œrednia 50.0 50.0
13 17 -650 21 begin_of_the_skype_highlighting              13 17 -650 21      end_of_the_skype_highlighting.9 78.1
8 18 -650 21 begin_of_the_skype_highlighting              8 18 -650 21      end_of_the_skype_highlighting.9 78.1
19 1 -230 57.0 43.0
6 9 -650 21.9 78.1
5 4 -200 85.1 14.9
7 15 -200 85 begin_of_the_skype_highlighting              7 15 -200 85      end_of_the_skype_highlighting.1 14.9


ROZDANIE NR 4
ZAPIS %
NS EW NS EW NS EW
-----------------------------
12 3 -620 21 begin_of_the_skype_highlighting              12 3 -620 21      end_of_the_skype_highlighting.9 78.1
20 2 200 71.1 28.9
16 11 œrednia 50.0 50.0
13 17 -620 21 begin_of_the_skype_highlighting              13 17 -620 21      end_of_the_skype_highlighting.9 78.1
8 18 300 85 begin_of_the_skype_highlighting              8 18 300 85      end_of_the_skype_highlighting.1 14.9
19 1 -620 21.9 78.1
6 9 -620 21.9 78.1
5 4 600 99.2 0.8
7 15 100 57 begin_of_the_skype_highlighting              7 15 100 57      end_of_the_skype_highlighting.0 43.0


ROZDANIE NR 5
ZAPIS %
NS EW NS EW NS EW
-----------------------------
11 15 660 78.1 21.9
13 4 650 50 begin_of_the_skype_highlighting              13 4 650 50      end_of_the_skype_highlighting.0 50.0
20 3 620 21.9 78.1
16 12 œrednia 50.0 50.0
14 17 620 21 begin_of_the_skype_highlighting              14 17 620 21      end_of_the_skype_highlighting.9 78.1
18 9 690 99 begin_of_the_skype_highlighting              18 9 690 99      end_of_the_skype_highlighting.2 0.8
19 2 -100 0.8 99.2
7 10 660 78 begin_of_the_skype_highlighting              7 10 660 78      end_of_the_skype_highlighting.1 21.9
6 5 650 50.0 50.0


ROZDANIE NR 6
ZAPIS %
NS EW NS EW NS EW
-----------------------------
11 15 100 43.0 57.0
13 4 180 85 begin_of_the_skype_highlighting              13 4 180 85      end_of_the_skype_highlighting.1 14.9
20 3 200 99.2 0.8
16 12 œrednia 50.0 50.0
14 17 100 43 begin_of_the_skype_highlighting              14 17 100 43      end_of_the_skype_highlighting.0 57.0
18 9 100 43 begin_of_the_skype_highlighting              18 9 100 43      end_of_the_skype_highlighting.0 57.0
19 2 100 43.0 57.0
7 10 100 43 begin_of_the_skype_highlighting              7 10 100 43      end_of_the_skype_highlighting.0 57.0
6 5 -110 0.8 99.2


ROZDANIE NR 7
ZAPIS %
NS EW NS EW NS EW
-----------------------------
9 2 500 99.2 0.8
12 1 300 78 begin_of_the_skype_highlighting              12 1 300 78      end_of_the_skype_highlighting.1 21.9
14 5 -800 0.8 99.2
20 4 300 78.1 21.9
16 13 œrednia 50.0 50.0
17 15 -140 14 begin_of_the_skype_highlighting              17 15 -140 14      end_of_the_skype_highlighting.9 85.1
18 10 100 35 begin_of_the_skype_highlighting              18 10 100 35      end_of_the_skype_highlighting.9 64.1
19 3 100 35.9 64.1
8 11 200 57 begin_of_the_skype_highlighting              8 11 200 57      end_of_the_skype_highlighting.0 43.0


ROZDANIE NR 8
ZAPIS %
NS EW NS EW NS EW
-----------------------------
9 2 -460 43.0 57.0
12 1 -460 43 begin_of_the_skype_highlighting              12 1 -460 43      end_of_the_skype_highlighting.0 57.0
14 5 -430 99 begin_of_the_skype_highlighting              14 5 -430 99      end_of_the_skype_highlighting.2 0.8
20 4 -460 43.0 57.0
16 13 œrednia 50.0 50.0
17 15 -460 43 begin_of_the_skype_highlighting              17 15 -460 43      end_of_the_skype_highlighting.0 57.0
18 10 -460 43 begin_of_the_skype_highlighting              18 10 -460 43      end_of_the_skype_highlighting.0 57.0
19 3 -460 43.0 57.0
8 11 -460 43 begin_of_the_skype_highlighting              8 11 -460 43      end_of_the_skype_highlighting.0 57.0


ROZDANIE NR 9
ZAPIS %
NS EW NS EW NS EW
-----------------------------
8 7 430 50.0 50.0
10 3 -100 7.8 92.2
13 2 -100 7.8 92.2
15 6 430 50 begin_of_the_skype_highlighting              15 6 430 50      end_of_the_skype_highlighting.0 50.0
20 5 430 50.0 50.0
14 16 œrednia 50.0 50.0
17 1 460 85 begin_of_the_skype_highlighting              17 1 460 85      end_of_the_skype_highlighting.1 14.9
18 11 430 50 begin_of_the_skype_highlighting              18 11 430 50      end_of_the_skype_highlighting.0 50.0
19 4 550 99.2 0.8


ROZDANIE NR 10
ZAPIS %
NS EW NS EW NS EW
-----------------------------
8 7 -200 43.0 57.0
10 3 -100 85.1 14.9
13 2 -200 43 begin_of_the_skype_highlighting              13 2 -200 43      end_of_the_skype_highlighting.0 57.0
15 6 -400 14 begin_of_the_skype_highlighting              15 6 -400 14      end_of_the_skype_highlighting.9 85.1
20 5 -200 43.0 57.0
14 16 œrednia 50.0 50.0
17 1 620 99 begin_of_the_skype_highlighting              17 1 620 99      end_of_the_skype_highlighting.2 0.8
18 11 -170 71 begin_of_the_skype_highlighting              18 11 -170 71      end_of_the_skype_highlighting.1 28.9
19 4 -620 0.8 99.2


ROZDANIE NR 11
ZAPIS %
NS EW NS EW NS EW
-----------------------------
10 13 430 78.1 21.9
9 8 430 78.1 21.9
11 4 -50 21.9 78.1
14 3 400 43 begin_of_the_skype_highlighting              14 3 400 43      end_of_the_skype_highlighting.0 57.0
1 7 430 78.1 21.9
20 6 -50 21.9 78.1
15 16 œrednia 50.0 50.0
17 2 430 78 begin_of_the_skype_highlighting              17 2 430 78      end_of_the_skype_highlighting.1 21.9
18 12 -150 0 begin_of_the_skype_highlighting              18 12 -150 0      end_of_the_skype_highlighting.8 99.2


ROZDANIE NR 12
ZAPIS %
NS EW NS EW NS EW
-----------------------------
10 13 -150 57.0 43.0
9 8 -400 7.8 92.2
11 4 50 85.1 14.9
14 3 -200 43 begin_of_the_skype_highlighting              14 3 -200 43      end_of_the_skype_highlighting.0 57.0
1 7 50 85.1 14.9
20 6 -400 7.8 92.2
15 16 œrednia 50.0 50.0
17 2 50 85.1 14.9
18 12 -300 28 begin_of_the_skype_highlighting              18 12 -300 28      end_of_the_skype_highlighting.9 71.1


ROZDANIE NR 13
ZAPIS %
NS EW NS EW NS EW
-----------------------------
6 19 -90 64.1 35.9
11 14 -100 21.9 78.1
10 9 -300 0.8 99.2
12 5 -90 64.1 35.9
15 4 -90 64.1 35.9
2 8 730 99.2 0.8
20 7 -100 21.9 78.1
1 16 œrednia 50.0 50.0
17 3 -90 64.1 35.9


ROZDANIE NR 14
ZAPIS %
NS EW NS EW NS EW
-----------------------------
6 19 400 71 begin_of_the_skype_highlighting              6 19 400 71      end_of_the_skype_highlighting.1 28.9
11 14 100 43.0 57.0
10 9 400 71.1 28.9
12 5 -50 21.9 78.1
15 4 -160 0.8 99.2
2 8 430 99.2 0.8
20 7 -50 21.9 78.1
1 16 œrednia 50.0 50.0
17 3 400 71 begin_of_the_skype_highlighting              17 3 400 71      end_of_the_skype_highlighting.1 28.9


ROZDANIE NR 15
ZAPIS %
NS EW NS EW NS EW
-----------------------------
14 18 50 57 begin_of_the_skype_highlighting              14 18 50 57      end_of_the_skype_highlighting.0 43.0
7 19 50 57.0 43.0
12 15 50 57 begin_of_the_skype_highlighting              12 15 50 57      end_of_the_skype_highlighting.0 43.0
11 10 -140 0.8 99.2
13 6 50 57.0 43.0
1 5 50 57.0 43.0
3 9 50 57.0 43.0
20 8 50 57.0 43.0
2 16 œrednia 50.0 50.0


ROZDANIE NR 16
ZAPIS %
NS EW NS EW NS EW
-----------------------------
14 18 170 43 begin_of_the_skype_highlighting              14 18 170 43      end_of_the_skype_highlighting.0 57.0
7 19 170 43 begin_of_the_skype_highlighting              7 19 170 43      end_of_the_skype_highlighting.0 57.0
12 15 170 43 begin_of_the_skype_highlighting              12 15 170 43      end_of_the_skype_highlighting.0 57.0
11 10 170 43.0 57.0
13 6 570 99 begin_of_the_skype_highlighting              13 6 570 99      end_of_the_skype_highlighting.2 0.8
1 5 170 43.0 57.0
3 9 420 85.1 14.9
20 8 110 0.8 99.2
2 16 œrednia 50.0 50.0


ROZDANIE NR 17
ZAPIS %
NS EW NS EW NS EW
-----------------------------
5 17 450 56.3 43.8
15 18 450 56 begin_of_the_skype_highlighting              15 18 450 56      end_of_the_skype_highlighting.3 43.8
8 19 450 56 begin_of_the_skype_highlighting              8 19 450 56      end_of_the_skype_highlighting.3 43.8
13 1 450 56 begin_of_the_skype_highlighting              13 1 450 56      end_of_the_skype_highlighting.3 43.8
12 11 450 56 begin_of_the_skype_highlighting              12 11 450 56      end_of_the_skype_highlighting.3 43.8
14 7 -100 0.0 100.0
2 6 450 56.3 43.8
4 10 450 56 begin_of_the_skype_highlighting              4 10 450 56      end_of_the_skype_highlighting.3 43.8
20 9 450 56.3 43.8


ROZDANIE NR 18
ZAPIS %
NS EW NS EW NS EW
-----------------------------
5 17 -800 6.3 93.8
15 18 -450 31 begin_of_the_skype_highlighting              15 18 -450 31      end_of_the_skype_highlighting.2 68.8
8 19 -200 75 begin_of_the_skype_highlighting              8 19 -200 75      end_of_the_skype_highlighting.0 25.0
13 1 -400 56 begin_of_the_skype_highlighting              13 1 -400 56      end_of_the_skype_highlighting.3 43.8
12 11 -400 56 begin_of_the_skype_highlighting              12 11 -400 56      end_of_the_skype_highlighting.3 43.8
14 7 -170 93 begin_of_the_skype_highlighting              14 7 -170 93      end_of_the_skype_highlighting.8 6.3
2 6 -450 31.2 68.8
4 10 -170 93 begin_of_the_skype_highlighting              4 10 -170 93      end_of_the_skype_highlighting.8 6.3
20 9 -800 6.3 93.8


ROZDANIE NR 19
ZAPIS %
NS EW NS EW NS EW
-----------------------------
16 4 œrednia 50.0 50.0
6 17 -300 62 begin_of_the_skype_highlighting              6 17 -300 62      end_of_the_skype_highlighting.5 37.5
1 18 -710 0.0 100.0
9 19 -500 25 begin_of_the_skype_highlighting              9 19 -500 25      end_of_the_skype_highlighting.0 75.0
14 2 -100 87 begin_of_the_skype_highlighting              14 2 -100 87      end_of_the_skype_highlighting.5 12.5
13 12 -300 62 begin_of_the_skype_highlighting              13 12 -300 62      end_of_the_skype_highlighting.5 37.5
15 8 -500 25 begin_of_the_skype_highlighting              15 8 -500 25      end_of_the_skype_highlighting.0 75.0
3 7 1100 100.0 0.0
5 11 -500 25.0 75.0
20 10 -300 62.5 37.5

ROZDANIE NR 20
ZAPIS %
NS EW NS EW NS EW
-----------------------------
16 4 œrednia 50.0 50.0
6 17 -170 100 begin_of_the_skype_highlighting              6 17 -170 100      end_of_the_skype_highlighting.0 0.0
1 18 -630 43.8 56.3
9 19 -180 81 begin_of_the_skype_highlighting              9 19 -180 81      end_of_the_skype_highlighting.3 18.8
14 2 -600 62 begin_of_the_skype_highlighting              14 2 -600 62      end_of_the_skype_highlighting.5 37.5
13 12 -660 18 begin_of_the_skype_highlighting              13 12 -660 18      end_of_the_skype_highlighting.8 81.3
15 8 -630 43 begin_of_the_skype_highlighting              15 8 -630 43      end_of_the_skype_highlighting.8 56.3
3 7 -180 81.3 18.8
5 11 -690 0.0 100.0
20 10 -660 18.8 81.3

ROZDANIE NR 21
ZAPIS %
NS EW NS EW NS EW
-----------------------------
16 5 œrednia 50.0 50.0
7 17 -1100 6 begin_of_the_skype_highlighting              7 17 -1100 6      end_of_the_skype_highlighting.3 93.8
2 18 500 75.0 25.0
10 19 630 100.0 0.0
15 3 -1100 6 begin_of_the_skype_highlighting              15 3 -1100 6      end_of_the_skype_highlighting.3 93.8
14 13 -300 25 begin_of_the_skype_highlighting              14 13 -300 25      end_of_the_skype_highlighting.0 75.0
1 9 500 75.0 25.0
4 8 -200 37.5 62.5
6 12 -100 50 begin_of_the_skype_highlighting              6 12 -100 50      end_of_the_skype_highlighting.0 50.0
11 20 500 75.0 25.0

ROZDANIE NR 22
ZAPIS %
NS EW NS EW NS EW
-----------------------------
16 5 œrednia 50.0 50.0
7 17 -150 43 begin_of_the_skype_highlighting              7 17 -150 43      end_of_the_skype_highlighting.0 57.0
2 18 -300 0.8 99.2
10 19 -180 14.9 85.1
15 3 -150 43 begin_of_the_skype_highlighting              15 3 -150 43      end_of_the_skype_highlighting.0 57.0
14 13 œrednia 50.0 50.0
1 9 100 92.2 7.8
4 8 -120 71.1 28.9
6 12 100 92 begin_of_the_skype_highlighting              6 12 100 92      end_of_the_skype_highlighting.2 7.8
11 20 -150 43.0 57.0

ROZDANIE NR 23
ZAPIS %
NS EW NS EW NS EW
-----------------------------
16 6 œrednia 50.0 50.0
8 17 -100 6.3 93.8
3 18 1430 87.5 12.5
11 19 680 43.8 56.3
1 4 680 43.8 56.3
15 14 -100 6 begin_of_the_skype_highlighting              15 14 -100 6      end_of_the_skype_highlighting.3 93.8
2 10 1430 87.5 12.5
5 9 680 43.8 56.3
7 13 680 43 begin_of_the_skype_highlighting              7 13 680 43      end_of_the_skype_highlighting.8 56.3
12 20 1430 87.5 12.5

ROZDANIE NR 24
ZAPIS %
NS EW NS EW NS EW
-----------------------------
16 6 œrednia 50.0 50.0
8 17 150 75 begin_of_the_skype_highlighting              8 17 150 75      end_of_the_skype_highlighting.0 25.0
3 18 110 25.0 75.0
11 19 150 75.0 25.0
1 4 150 75.0 25.0
15 14 -50 12 begin_of_the_skype_highlighting              15 14 -50 12      end_of_the_skype_highlighting.5 87.5
2 10 150 75.0 25.0
5 9 -100 0.0 100.0
7 13 130 37 begin_of_the_skype_highlighting              7 13 130 37      end_of_the_skype_highlighting.5 62.5
12 20 150 75 begin_of_the_skype_highlighting              12 20 150 75      end_of_the_skype_highlighting.0 25.0

ROZDANIE NR 25
ZAPIS %
NS EW NS EW NS EW
-----------------------------
16 7 œrednia 50.0 50.0
9 17 550 43 begin_of_the_skype_highlighting              9 17 550 43      end_of_the_skype_highlighting.8 56.3
4 18 550 43 begin_of_the_skype_highlighting              4 18 550 43      end_of_the_skype_highlighting.8 56.3
12 19 400 12 begin_of_the_skype_highlighting              12 19 400 12      end_of_the_skype_highlighting.5 87.5
2 5 130 0.0 100.0
1 15 800 75.0 25.0
3 11 1100 100.0 0.0
6 10 800 75 begin_of_the_skype_highlighting              6 10 800 75      end_of_the_skype_highlighting.0 25.0
8 14 800 75 begin_of_the_skype_highlighting              8 14 800 75      end_of_the_skype_highlighting.0 25.0
13 20 500 25 begin_of_the_skype_highlighting              13 20 500 25      end_of_the_skype_highlighting.0 75.0

ROZDANIE NR 26
ZAPIS %
NS EW NS EW NS EW
-----------------------------
16 7 œrednia 50.0 50.0
9 17 500 68 begin_of_the_skype_highlighting              9 17 500 68      end_of_the_skype_highlighting.8 31.2
4 18 800 93 begin_of_the_skype_highlighting              4 18 800 93      end_of_the_skype_highlighting.8 6.3
12 19 -600 0 begin_of_the_skype_highlighting              12 19 -600 0      end_of_the_skype_highlighting.0 100.0
2 5 -200 43.8 56.3
1 15 800 93.8 6.3
3 11 -200 43.8 56.3
6 10 -500 18 begin_of_the_skype_highlighting              6 10 -500 18      end_of_the_skype_highlighting.8 81.3
8 14 500 68 begin_of_the_skype_highlighting              8 14 500 68      end_of_the_skype_highlighting.8 31.2
13 20 -500 18 begin_of_the_skype_highlighting              13 20 -500 18      end_of_the_skype_highlighting.8 81.3

ROZDANIE NR 27
ZAPIS %
NS EW NS EW NS EW
-----------------------------
16 8 œrednia 50.0 50.0
10 17 140 62.5 37.5
5 18 170 87.5 12.5
13 19 800 100.0 0.0
3 6 140 62.5 37.5
2 1 140 62.5 37.5
4 12 110 25 begin_of_the_skype_highlighting              4 12 110 25      end_of_the_skype_highlighting.0 75.0
7 11 110 25 begin_of_the_skype_highlighting              7 11 110 25      end_of_the_skype_highlighting.0 75.0
9 15 110 25 begin_of_the_skype_highlighting              9 15 110 25      end_of_the_skype_highlighting.0 75.0
14 20 100 0 begin_of_the_skype_highlighting              14 20 100 0      end_of_the_skype_highlighting.0 100.0

ROZDANIE NR 28
ZAPIS %
NS EW NS EW NS EW
-----------------------------
16 8 œrednia 50.0 50.0
10 17 50 75.0 25.0
5 18 -140 37.5 62.5
13 19 100 93 begin_of_the_skype_highlighting              13 19 100 93      end_of_the_skype_highlighting.8 6.3
3 6 100 93.8 6.3
2 1 -110 62.5 37.5
4 12 -140 37 begin_of_the_skype_highlighting              4 12 -140 37      end_of_the_skype_highlighting.5 62.5
7 11 -140 37 begin_of_the_skype_highlighting              7 11 -140 37      end_of_the_skype_highlighting.5 62.5
9 15 -590 0.0 100.0
14 20 -420 12 begin_of_the_skype_highlighting              14 20 -420 12      end_of_the_skype_highlighting.5 87.5

ROZDANIE NR 29
ZAPIS %
NS EW NS EW NS EW
-----------------------------
16 9 œrednia 50.0 50.0
11 17 710 85.1 14.9
6 18 650 35 begin_of_the_skype_highlighting              6 18 650 35      end_of_the_skype_highlighting.9 64.1
14 19 650 35 begin_of_the_skype_highlighting              14 19 650 35      end_of_the_skype_highlighting.9 64.1
4 7 680 57.0 43.0
3 2 710 85.1 14.9
5 13 620 7.8 92.2
8 12 710 85 begin_of_the_skype_highlighting              8 12 710 85      end_of_the_skype_highlighting.1 14.9
10 1 620 7.8 92.2


ROZDANIE NR 30
ZAPIS %
NS EW NS EW NS EW
-----------------------------
16 9 œrednia 50.0 50.0
11 17 50 50.0 50.0
6 18 50 50.0 50.0
14 19 200 99 begin_of_the_skype_highlighting              14 19 200 99      end_of_the_skype_highlighting.2 0.8
4 7 50 50.0 50.0
3 2 50 50.0 50.0
5 13 -140 0.8 99.2
8 12 50 50.0 50.0
10 1 50 50.0 50.0
 

 

Zmieniony ( Wtorek, 31 Sierpień 2010 22:47 )