• Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

07.09.2010 Pestka

Email Drukuj PDF

 

Turniej Regionalny "PESTKA"
07.09.2010
Sêdzia: Zdzisław Zachwieja 0281/08379

M-CE NR +/- % PKL PDF NAGRODA
-----------------------------------------------------------------------------
1 13 Czesław Kołaczyński 7.0 KP 03776 S 67.63 17 25
Maciej Raczyński 2.0 KP 03908
2 12 Mariusz Krakowiak 2.5 KP 11800 64.96 13 22
Tomasz Kupczyk 4.0 KP 09009
3 1 Magdalena Wójciak 0.5 KP 14568 KJ 55.80 10 21
Robert Rychlicki 2.5 KP 12229 J
4 14 Rafał Konieczny 7.0 KP 03780 53.35 6 19
Tomasz Lubiewski 2.5 KP 12628
5 4 Michał Lewiński 12.0 LB 03815 52.90 4 17
Stanisław Łański 7.0 KP 03823 S
6 15 Eugeniusz Seichter 7.0 KP 03933 S 50.22 3 14
Tadeusz Wasilewski 4.0 KP 03999 S
7 6 Stanisław Ciesielski 4.0 KP 03667 S 49.78 2 12
Stefan Pigla 4.0 KP 03891 N
8 3 Michał Dolny 1.5 KP 12278 49.55 2 11
Marek Marciniak 1.5 KP 02071
9 9 Hilary Gierszewski 0.0 KP 47.99 1 10
Jan Ruszkowski 0.0 KP
8 Rafał Szafranek 2.0 KP 13018 47.99 9
Piotr Proporowicz 2.0 KP 13570

11 2 Zbigniew Dąbek 4.0 KP 03682 N 47.77 8
Janusz Plewa 7.0 KP 03893 N
12 7 Jerzy Mojsiewicz 4.0 KP 03857 S 47.10 7
Eugeniusz Kukliński 7.0 KP 03797 N
5 Grzegorz Rojewski 12.0 KP 03920 47.10 6
Roman Wachowiak 18.0 KP 03992
14 10 Marek Jeliński 0.0 KP 46.65 5
Czesław Bury 4.0 KP 03658 N
11 Tadeusz Stalewski 4.0 KP 03947 S 46.65 4
Adam Kozłowski 2.5 KP 08251
16 17 Wojciech Giżyński 2.5 KP 11801 42.86 3
Marek Warda 2.5 KP 08227
17 18 Jarosław Michałowski18.0 KP 03847 42.41 2
Zdzisław Drapała 7.0 KP 03685 S
18 16 Andrzej Karczewski 2.0 KP 08250 S 39.29 1
Andrzej Drzewiecki 4.0 KP 09253 S
-----
Suma WK = 171.5
 

 

Turniej Regionalny "PESTKA"
07.09.2010
Sêdzia: Zdzis³aw Zachwieja 0281/08379

WYNIKI PARY NR 1 M Wójciak-R Rychlicki 3.0 KP

PRZECIWNICY ROZD. LINIA KTR RG WST LEW ZAPIS
%
----------------------------------------------------------------------__ns___ew__-------
18 J Micha³owski-Z Drapa³a 25.0 KP 1 EW 3P N -2
+100 43.75
2 EW 3NT E +2
+460 75.00
11 T Stalewski-A Koz³owski 6.5 KP 3 NS 4C N +2 +480
50.00
4 NS 3NT S = +600
75.00
15 E Seichter-T Wasilewski 11.0 KP 5 EW 4P N = -620
31.25
6 EW 4K W =
+130 37.50
9 H Gierszewski-J Ruszkowski KP 7 NS 3NT S +1 +630
56.25
8 NS 3NT E +3
-490 43.75
13 C Ko³aczyñski-M Raczyñski 9.0 KP 9 NS 4K E -1 +100
75.00
10 NS 3NT E +1
-630 56.25
5 G Rojewski-R Wachowiak 30.0 KP 11 EW 4P N = -420
56.25
12 EW 4P N +2 -680
31.25
3 M Dolny-M Marciniak 3.0 KP 13 EW 2C E +4
+230 25.00
14 EW 3NTx N -3
+500 100.00 begin_of_the_skype_highlighting              +500 100.00      end_of_the_skype_highlighting
10 M Jeliñski-C Bury 4.0 KP 15 EW 3C N -1
+100 75.00
16 EW 4P W +1
+650 50.00 begin_of_the_skype_highlighting              +650 50.00      end_of_the_skype_highlighting
17 W Gi¿yñski-M Warda 5.0 KP 17 NS 3C S -1
-50 0.00
18 NS 3NT W =
-400 75.00
7 J Mojsiewicz-E Kukliñski 11.0 KP 19 EW 3Kx W =
+670 100.00
20 EW 4P W =
+620 37.50
12 M Krakowiak-T Kupczyk 6.5 KP 21 NS 3NT S = +600
18.75
22 NS 3Px W -2 +500
100.00
16 A Karczewski-A Drzewiecki 6.0 KP 23 NS 4Px E +1
-990 12.50
24 NS 2NT S = +120
81.25
6 S Ciesielski-S Pigla 8.0 KP 25 NS 4P S -1
-50 31.25
26 NS 4Px S -1
-200 25.00
4 M Lewiñski-S £añski 19.0 LB/KP 27 EW 4C E +2
+480 100.00
28 EW 4Px E +1
+690 100.00

------
WYNIK
55.80%
+/-
0.00%

------
RAZEM
55.80%

Turniej Regionalny "PESTKA"
07.09.2010
Sêdzia: Zdzis³aw Zachwieja 0281/08379

WYNIKI PARY NR 2 Z D¹bek-J Plewa 11.0 KP

PRZECIWNICY ROZD. LINIA KTR RG WST LEW ZAPIS
%
----------------------------------------------------------------------__ns___ew__-------
5 G Rojewski-R Wachowiak 30.0 KP 1 EW 3P N -6
+300 62.50
2 EW 5NT E -1 -50
0.00
18 J Micha³owski-Z Drapa³a 25.0 KP 3 EW 4C S +2 -480
50.00
4 EW 3C S = -140
62.50
12 M Krakowiak-T Kupczyk 6.5 KP 5 NS 4P S -2
-200 12.50
6 NS 2K E +2
-130 62.50
15 E Seichter-T Wasilewski 11.0 KP 7 EW 3NT S +1 -630
43.75
8 EW 3NT E +2
+460 25.00
10 M Jeliñski-C Bury 4.0 KP 9 NS 4NTx W =
-810 0.00
10 NS 5NT W -1 +100
100.00
14 R Konieczny-T Lubiewski 9.5 KP 11 NS 4P N +1 +450
68.75
12 NS 4P N = +620
25.00
6 S Ciesielski-S Pigla 8.0 KP 13 EW 4C W +1
+650 68.75 begin_of_the_skype_highlighting              +650 68.75      end_of_the_skype_highlighting
14 EW 1NT N = -90
56.25
4 M Lewiñski-S £añski 19.0 LB/KP 15 EW 2C N = -110
25.00
16 EW 3NT E +1
+630 18.75
11 T Stalewski-A Koz³owski 6.5 KP 17 EW 4C S = -420
37.50
18 EW 3NT W +2
+460 93.75
17 W Gi¿yñski-M Warda 5.0 KP 19 NS 4P N +1 +450
93.75
20 NS 6P W -1 +100
81.25
8 R Szafranek-P Proporowicz 4.0 KP 21 EW 3NT S +1 -630
25.00
22 EW 3P W -2 -200
25.00
13 C Ko³aczyñski-M Raczyñski 9.0 KP 23 NS 4P E +2
-680 25.00
24 NS 3K N -1
-50 43.75
16 A Karczewski-A Drzewiecki 6.0 KP 25 NS 4P S +1 +450
87.50
26 NS 2P S +1 +140
68.75
7 J Mojsiewicz-E Kukliñski 11.0 KP 27 NS 3NT W +2
-460 12.50
28 NS 3NT E =
-400 62.50

------
WYNIK
47.77%
+/-
0.00%

------
RAZEM
47.77%

Turniej Regionalny "PESTKA"
07.09.2010
Sêdzia: Zdzis³aw Zachwieja 0281/08379

WYNIKI PARY NR 3 M Dolny-M Marciniak 3.0 KP

PRZECIWNICY ROZD. LINIA KTR RG WST LEW ZAPIS
%
----------------------------------------------------------------------__ns___ew__-------
8 R Szafranek-P Proporowicz 4.0 KP 1 NS 3NT W -1 +50
93.75
2 NS 3NT W +1
-430 68.75
6 S Ciesielski-S Pigla 8.0 KP 3 EW 4C N +2 -480
50.00
4 EW 3C S = -140
62.50
18 J Micha³owski-Z Drapa³a 25.0 KP 5 EW 4P N = -620
31.25
6 EW 3NT W +1
+630 75.00
13 C Ko³aczyñski-M Raczyñski 9.0 KP 7 NS 3NT N +1 +630
56.25
8 NS 3NT E +3
-490 43.75
15 E Seichter-T Wasilewski 11.0 KP 9 NS 5NT W =
-660 18.75 *
10 NS 3NT W +2
-660 6.25 *
11 T Stalewski-A Koz³owski 6.5 KP 11 NS 5Px N = +650
100.00
12 NS 4P N +2 +680
68.75
1 M Wójciak-R Rychlicki 3.0 KP 13 NS 2C E +4
-230 75.00
14 NS 3NTx N -3
-500 0.00
7 J Mojsiewicz-E Kukliñski 11.0 KP 15 EW 2C N +1 -140
0.00
16 EW 3NT E +2
+660 68.75
5 G Rojewski-R Wachowiak 30.0 KP 17 EW 2C S +2 -170
81.25
18 EW 3NT W =
+400 25.00
12 M Krakowiak-T Kupczyk 6.5 KP 19 EW 4P N = -420
31.25
20 EW 6NT W -2 -200
0.00
17 W Gi¿yñski-M Warda 5.0 KP 21 NS 3NT N +1 +630
75.00
22 NS 3P W =
-140 6.25
9 H Gierszewski-J Ruszkowski KP 23 EW 3P E +2
+200 31.25
24 EW 3NT S -2
+100 87.50
14 R Konieczny-T Lubiewski 9.5 KP 25 NS 3NT N -2
-100 0.00
26 NS 3P S = +140
68.75
16 A Karczewski-A Drzewiecki 6.0 KP 27 NS 4C E -1 +50
100.00
28 NS 3NT E =
-400 62.50

------
WYNIK
49.55%
+/-
0.00%

------
RAZEM
49.55%

Turniej Regionalny "PESTKA"
07.09.2010
Sêdzia: Zdzis³aw Zachwieja 0281/08379

WYNIKI PARY NR 4 M Lewiñski-S £añski 19.0 LB/KP

PRZECIWNICY ROZD. LINIA KTR RG WST LEW ZAPIS
%
----------------------------------------------------------------------__ns___ew__-------
16 A Karczewski-A Drzewiecki 6.0 KP 1 NS 2P N -1
-50 75.00
2 NS 3NT E +2
-460 25.00
9 H Gierszewski-J Ruszkowski KP 3 NS 4C S +2 +480
50.00
4 NS 3C S +1 +170
62.50
7 J Mojsiewicz-E Kukliñski 11.0 KP 5 EW 4P S = -620
31.25
6 EW 1NTx W +4
+980 100.00
18 J Micha³owski-Z Drapa³a 25.0 KP 7 EW 3NT S +2 -660
6.25
8 EW 6NT E -1 -50
12.50
14 R Konieczny-T Lubiewski 9.5 KP 9 NS 3K W -2 +200
87.50
10 NS 3NT W +1
-630 56.25
15 E Seichter-T Wasilewski 11.0 KP 11 NS 4P S = +420
43.75 *
12 NS 4P N +2 +680
68.75 *
12 M Krakowiak-T Kupczyk 6.5 KP 13 NS 4C E +1
-650 31.25
14 NS 2P N = +110
62.50
2 Z D¹bek-J Plewa 11.0 KP 15 NS 2C N = +110
75.00
16 NS 3NT E +1
-630 81.25
8 R Szafranek-P Proporowicz 4.0 KP 17 EW 4C S +1 -450
0.00
18 EW 3NT W =
+400 25.00
6 S Ciesielski-S Pigla 8.0 KP 19 EW 4P N -1
+50 68.75
20 EW 4P W +2
+680 93.75
13 C Ko³aczyñski-M Raczyñski 9.0 KP 21 EW 3NT N = -600
81.25
22 EW 4Px W -1 -200
25.00
17 W Gi¿yñski-M Warda 5.0 KP 23 EW 3Px E +2
+1130 100.00 *
24 EW 1NT N -2
+100 87.50 *
10 M Jeliñski-C Bury 4.0 KP 25 EW 4P S -1
+50 68.75
26 EW 3T E -1 -100
62.50
1 M Wójciak-R Rychlicki 3.0 KP 27 NS 4C E +2
-480 0.00
28 NS 4Px E +1
-690 0.00

------
WYNIK
52.90%
+/-
0.00%

------
RAZEM
52.90%

Turniej Regionalny "PESTKA"
07.09.2010
Sêdzia: Zdzis³aw Zachwieja 0281/08379

WYNIKI PARY NR 5 G Rojewski-R Wachowiak 30.0 KP

PRZECIWNICY ROZD. LINIA KTR RG WST LEW ZAPIS
%
----------------------------------------------------------------------__ns___ew__-------
2 Z D¹bek-J Plewa 11.0 KP 1 NS 3P N -6
-300 37.50
2 NS 5NT E -1 +50
100.00
16 A Karczewski-A Drzewiecki 6.0 KP 3 NS 4C S +2 +480
50.00
4 NS 3C S = +140
37.50
10 M Jeliñski-C Bury 4.0 KP 5 NS 4P N = +620
68.75
6 NS 4K E =
-130 62.50
8 R Szafranek-P Proporowicz 4.0 KP 7 EW 3NT S +1 -630
43.75
8 EW 6NT E -3 -150
0.00
18 J Micha³owski-Z Drapa³a 25.0 KP 9 EW 2Px S +1 -570
0.00
10 EW 3NT W +1
+630 43.75
1 M Wójciak-R Rychlicki 3.0 KP 11 NS 4P N = +420
43.75
12 NS 4P N +2 +680
68.75
15 E Seichter-T Wasilewski 11.0 KP 13 NS 4C W +1
-650 31.25 *
14 NS 2P N +1 +140
87.50 *
13 C Ko³aczyñski-M Raczyñski 9.0 KP 15 NS 3C N -1
-100 25.00
16 NS 3NT E +3
-690 12.50
3 M Dolny-M Marciniak 3.0 KP 17 NS 2C S +2 +170
18.75
18 NS 3NT W =
-400 75.00
9 H Gierszewski-J Ruszkowski KP 19 EW 4P N -1
+50 68.75
20 EW 4P W +2
+680 93.75
7 J Mojsiewicz-E Kukliñski 11.0 KP 21 EW 3NT S +1 -630
25.00
22 EW 3NT N -1
+50 62.50
14 R Konieczny-T Lubiewski 9.5 KP 23 EW 3P W +2
+200 31.25
24 EW 3K N +1 -130
0.00
17 W Gi¿yñski-M Warda 5.0 KP 25 EW 4P S -1
+50 68.75 *
26 EW 3P S = -140
31.25 *
11 T Stalewski-A Koz³owski 6.5 KP 27 EW 4C W =
+420 43.75
28 EW 4P E +1
+450 87.50

------
WYNIK
47.10%
+/-
0.00%

------
RAZEM
47.10%

Turniej Regionalny "PESTKA"
07.09.2010
Sêdzia: Zdzis³aw Zachwieja 0281/08379

WYNIKI PARY NR 6 S Ciesielski-S Pigla 8.0 KP

PRZECIWNICY ROZD. LINIA KTR RG WST LEW ZAPIS
%
----------------------------------------------------------------------__ns___ew__-------
12 M Krakowiak-T Kupczyk 6.5 KP 1 EW 3NT E +1
+430 100.00 begin_of_the_skype_highlighting              +430 100.00      end_of_the_skype_highlighting
2 EW 3NT E +2
+460 75.00
3 M Dolny-M Marciniak 3.0 KP 3 NS 4C N +2 +480
50.00
4 NS 3C S = +140
37.50
16 A Karczewski-A Drzewiecki 6.0 KP 5 NS 6P N -2
-200 12.50
6 NS 5K E -1 +100
93.75
11 T Stalewski-A Koz³owski 6.5 KP 7 NS 1NTx E -2 +500
25.00
8 NS 3NT E +3
-490 43.75
9 H Gierszewski-J Ruszkowski KP 9 EW 3K E +1
+130 37.50
10 EW 3NT W +1
+630 43.75
18 J Micha³owski-Z Drapa³a 25.0 KP 11 EW 4P N -1
+50 100.00
12 EW 4P N +2 -680
31.25
2 Z D¹bek-J Plewa 11.0 KP 13 NS 4C W +1
-650 31.25
14 NS 1NT N = +90
43.75
15 E Seichter-T Wasilewski 11.0 KP 15 NS 2T W +1
-110 0.00 *
16 NS 3NT E +1
-630 81.25 *
14 R Konieczny-T Lubiewski 9.5 KP 17 NS 4C S = +420
62.50
18 NS 3NT W +2
-460 6.25
4 M Lewiñski-S £añski 19.0 LB/KP 19 NS 4P N -1
-50 31.25
20 NS 4P W +2
-680 6.25
10 M Jeliñski-C Bury 4.0 KP 21 EW 3NT N = -600
81.25
22 EW 2P W -1 -100
50.00
8 R Szafranek-P Proporowicz 4.0 KP 23 EW 4P E +1
+650 62.50 begin_of_the_skype_highlighting              +650 62.50      end_of_the_skype_highlighting
24 EW 3NT S -2
+100 87.50
1 M Wójciak-R Rychlicki 3.0 KP 25 EW 4P S -1
+50 68.75
26 EW 4Px S -1
+200 75.00
17 W Gi¿yñski-M Warda 5.0 KP 27 EW 4C E =
+420 43.75 *
28 EW 4P W -1 -50
12.50 *

------
WYNIK
49.78%
+/-
0.00%

------
RAZEM
49.78%

Turniej Regionalny "PESTKA"
07.09.2010
Sêdzia: Zdzis³aw Zachwieja 0281/08379

WYNIKI PARY NR 7 J Mojsiewicz-E Kukliñski 11.0 KP

PRZECIWNICY ROZD. LINIA KTR RG WST LEW ZAPIS
%
----------------------------------------------------------------------__ns___ew__-------
17 W Gi¿yñski-M Warda 5.0 KP 1 EW 3NT W -1 -50
6.25 *
2 EW 3NT E +2
+460 75.00 *
13 C Ko³aczyñski-M Raczyñski 9.0 KP 3 EW 4Px W -3 -800
0.00
4 EW 2Cx S +1 -870
0.00
4 M Lewiñski-S £añski 19.0 LB/KP 5 NS 4P S = +620
68.75
6 NS 1NTx W +4
-980 0.00
16 A Karczewski-A Drzewiecki 6.0 KP 7 EW 2NT S +2 -180
87.50 *
8 EW 6T E =
+920 93.75 *
12 M Krakowiak-T Kupczyk 6.5 KP 9 NS 3NT W +2
-660 18.75
10 NS 3NT W +1
-630 56.25
10 M Jeliñski-C Bury 4.0 KP 11 EW 2P N +2 -170
75.00
12 EW 3Px N +3 -1330
0.00
18 J Micha³owski-Z Drapa³a 25.0 KP 13 EW 2K W +1
+110 12.50
14 EW 3P N -1
+50 87.50
3 M Dolny-M Marciniak 3.0 KP 15 NS 2C N +1 +140
100.00
16 NS 3NT E +2
-660 31.25
15 E Seichter-T Wasilewski 11.0 KP 17 EW 4C S = -420
37.50
18 EW 3NT W +1
+430 68.75
1 M Wójciak-R Rychlicki 3.0 KP 19 NS 3Kx W =
-670 0.00
20 NS 4P W =
-620 62.50
5 G Rojewski-R Wachowiak 30.0 KP 21 NS 3NT S +1 +630
75.00
22 NS 3NT N -1
-50 37.50
11 T Stalewski-A Koz³owski 6.5 KP 23 EW 2C E +2
+170 12.50
24 EW 3K N -1
+50 56.25
9 H Gierszewski-J Ruszkowski KP 25 EW 4P S = -420
37.50
26 EW 3NTx N -2
+500 93.75
2 Z D¹bek-J Plewa 11.0 KP 27 EW 3NT W +2
+460 87.50
28 EW 3NT E =
+400 37.50

------
WYNIK
47.10%
+/-
0.00%

------
RAZEM
47.10%

Turniej Regionalny "PESTKA"
07.09.2010
Sêdzia: Zdzis³aw Zachwieja 0281/08379

WYNIKI PARY NR 8 R Szafranek-P Proporowicz 4.0 KP

PRZECIWNICY ROZD. LINIA KTR RG WST LEW ZAPIS
%
----------------------------------------------------------------------__ns___ew__-------
3 M Dolny-M Marciniak 3.0 KP 1 EW 3NT W -1 -50
6.25
2 EW 3NT W +1
+430 31.25
17 W Gi¿yñski-M Warda 5.0 KP 3 NS 4T S +1 +150
0.00
4 NS 4C S -1
-100 6.25
14 R Konieczny-T Lubiewski 9.5 KP 5 EW 3NT S -1
+100 62.50
6 EW 3NT W +2
+660 87.50
5 G Rojewski-R Wachowiak 30.0 KP 7 NS 3NT S +1 +630
56.25
8 NS 6NT E -3 +150
100.00
16 A Karczewski-A Drzewiecki 6.0 KP 9 EW 3NT W +1
+630 62.50 *
10 EW 3NT W +2
+660 93.75 *
13 C Ko³aczyñski-M Raczyñski 9.0 KP 11 NS 4Cx E -1 +100
12.50
12 NS 2P N +4 +230
12.50
11 T Stalewski-A Koz³owski 6.5 KP 13 EW 4C W +1
+650 68.75 begin_of_the_skype_highlighting              +650 68.75      end_of_the_skype_highlighting
14 EW 1NT N = -90
56.25
18 J Micha³owski-Z Drapa³a 25.0 KP 15 EW 2P N = -110
25.00
16 EW 6T W +1
+1390 100.00
4 M Lewiñski-S £añski 19.0 LB/KP 17 NS 4C S +1 +450
100.00
18 NS 3NT W =
-400 75.00
15 E Seichter-T Wasilewski 11.0 KP 19 EW 4P N = -420
31.25
20 EW 4P W +1
+650 62.50 begin_of_the_skype_highlighting              +650 62.50      end_of_the_skype_highlighting
2 Z D¹bek-J Plewa 11.0 KP 21 NS 3NT S +1 +630
75.00
22 NS 3P W -2 +200
75.00
6 S Ciesielski-S Pigla 8.0 KP 23 NS 4P E +1
-650 37.50
24 NS 3NT S -2
-100 12.50
12 M Krakowiak-T Kupczyk 6.5 KP 25 EW 4P S +1 -450
12.50
26 EW 4T E -2 -200
0.00
10 M Jeliñski-C Bury 4.0 KP 27 EW 4C E =
+420 43.75
28 EW 3NT E =
+400 37.50

------
WYNIK
47.99%
+/-
0.00%

------
RAZEM
47.99%

Turniej Regionalny "PESTKA"
07.09.2010
Sêdzia: Zdzis³aw Zachwieja 0281/08379

WYNIKI PARY NR 9 H Gierszewski-J Ruszkowski KP

PRZECIWNICY ROZD. LINIA KTR RG WST LEW ZAPIS
%
----------------------------------------------------------------------__ns___ew__-------
11 T Stalewski-A Koz³owski 6.5 KP 1 EW 4C E =
+420 81.25
2 EW 3NT W =
+400 12.50
4 M Lewiñski-S £añski 19.0 LB/KP 3 EW 4C S +2 -480
50.00
4 EW 3C S +1 -170
37.50
17 W Gi¿yñski-M Warda 5.0 KP 5 NS 3NT S +2 +660
100.00
6 NS 3K W +2
-150 37.50
1 M Wójciak-R Rychlicki 3.0 KP 7 EW 3NT S +1 -630
43.75
8 EW 3NT E +3
+490 56.25
6 S Ciesielski-S Pigla 8.0 KP 9 NS 3K E +1
-130 62.50
10 NS 3NT W +1
-630 56.25
16 A Karczewski-A Drzewiecki 6.0 KP 11 EW 4P N +1 -450
31.25 *
12 EW 6Px N -1
+200 100.00 *
14 R Konieczny-T Lubiewski 9.5 KP 13 NS 4C W =
-620 62.50
14 NS 1NT W -1 +50
25.00
12 M Krakowiak-T Kupczyk 6.5 KP 15 EW 2C N = -110
25.00
16 EW 3NT E +2
+660 68.75
18 J Micha³owski-Z Drapa³a 25.0 KP 17 EW 3C S +1 -170
81.25
18 EW 3NT W +1
+430 68.75
5 G Rojewski-R Wachowiak 30.0 KP 19 NS 4P N -1
-50 31.25
20 NS 4P W +2
-680 6.25
15 E Seichter-T Wasilewski 11.0 KP 21 EW 3NT N +1 -630
25.00
22 EW 4P W -2 -200
25.00
3 M Dolny-M Marciniak 3.0 KP 23 NS 3P E +2
-200 68.75
24 NS 3NT S -2
-100 12.50
7 J Mojsiewicz-E Kukliñski 11.0 KP 25 NS 4P S = +420
62.50
26 NS 3NTx N -2
-500 6.25
13 C Ko³aczyñski-M Raczyñski 9.0 KP 27 EW 4C E =
+420 43.75
28 EW 4P W =
+420 62.50

------
WYNIK
47.99%
+/-
0.00%

------
RAZEM
47.99%

Turniej Regionalny "PESTKA"
07.09.2010
Sêdzia: Zdzis³aw Zachwieja 0281/08379

WYNIKI PARY NR 10 M Jeliñski-C Bury 4.0 KP

PRZECIWNICY ROZD. LINIA KTR RG WST LEW ZAPIS
%
----------------------------------------------------------------------__ns___ew__-------
14 R Konieczny-T Lubiewski 9.5 KP 1 EW 3P N -2
+100 43.75
2 EW 3NT E +1
+430 31.25
12 M Krakowiak-T Kupczyk 6.5 KP 3 EW 4C S +2 -480
50.00
4 EW 4C S = -620
12.50
5 G Rojewski-R Wachowiak 30.0 KP 5 EW 4P N = -620
31.25
6 EW 4K E =
+130 37.50
17 W Gi¿yñski-M Warda 5.0 KP 7 NS 3NT S +2 +660
93.75
8 NS 3NT E +3
-490 43.75
2 Z D¹bek-J Plewa 11.0 KP 9 EW 4NTx W =
+810 100.00
10 EW 5NT W -1 -100
0.00
7 J Mojsiewicz-E Kukliñski 11.0 KP 11 NS 2P N +2 +170
25.00
12 NS 3Px N +3 +1330
100.00
16 A Karczewski-A Drzewiecki 6.0 KP 13 EW 3NT W +2
+660 100.00 *
14 EW 1NT N +1 -120
25.00 *
1 M Wójciak-R Rychlicki 3.0 KP 15 NS 3C N -1
-100 25.00
16 NS 4P W +1
-650 50.00
13 C Ko³aczyñski-M Raczyñski 9.0 KP 17 EW 4C S = -420
37.50
18 EW 3NT W =
+400 25.00
18 J Micha³owski-Z Drapa³a 25.0 KP 19 EW 4P N -1
+50 68.75
20 EW 4P W +1
+650 62.50 begin_of_the_skype_highlighting              +650 62.50      end_of_the_skype_highlighting
6 S Ciesielski-S Pigla 8.0 KP 21 NS 3NT N = +600
18.75
22 NS 2P W -1 +100
50.00
15 E Seichter-T Wasilewski 11.0 KP 23 EW 2NT W +3
+210 50.00
24 EW 2K N +1 -110
37.50
4 M Lewiñski-S £añski 19.0 LB/KP 25 NS 4P S -1
-50 31.25
26 NS 3T E -1 +100
37.50
8 R Szafranek-P Proporowicz 4.0 KP 27 NS 4C E =
-420 56.25
28 NS 3NT E =
-400 62.50

------
WYNIK
46.65%
+/-
0.00%

------
RAZEM
46.65%

Turniej Regionalny "PESTKA"
07.09.2010
Sêdzia: Zdzis³aw Zachwieja 0281/08379

WYNIKI PARY NR 11 T Stalewski-A Koz³owski 6.5 KP

PRZECIWNICY ROZD. LINIA KTR RG WST LEW ZAPIS
%
----------------------------------------------------------------------__ns___ew__-------
9 H Gierszewski-J Ruszkowski KP 1 NS 4C E =
-420 18.75
2 NS 3NT W =
-400 87.50
1 M Wójciak-R Rychlicki 3.0 KP 3 EW 4C N +2 -480
50.00
4 EW 3NT S = -600
25.00
13 C Ko³aczyñski-M Raczyñski 9.0 KP 5 EW 6NT S -2
+200 87.50
6 EW 5K W -1 -100
6.25
6 S Ciesielski-S Pigla 8.0 KP 7 EW 1NTx E -2 -500
75.00
8 EW 3NT E +3
+490 56.25
17 W Gi¿yñski-M Warda 5.0 KP 9 NS 1NT W +3
-180 50.00
10 NS 3NT W +1
-630 56.25
3 M Dolny-M Marciniak 3.0 KP 11 EW 5Px N = -650
0.00
12 EW 4P N +2 -680
31.25
8 R Szafranek-P Proporowicz 4.0 KP 13 NS 4C W +1
-650 31.25
14 NS 1NT N = +90
43.75
16 A Karczewski-A Drzewiecki 6.0 KP 15 NS 3C N -1
-100 25.00
16 NS 3NT E +1
-630 81.25
2 Z D¹bek-J Plewa 11.0 KP 17 NS 4C S = +420
62.50
18 NS 3NT W +2
-460 6.25
14 R Konieczny-T Lubiewski 9.5 KP 19 EW 4P N +1 -450
6.25
20 EW 4P W +1
+650 62.50 begin_of_the_skype_highlighting              +650 62.50      end_of_the_skype_highlighting
18 J Micha³owski-Z Drapa³a 25.0 KP 21 NS 3NT N +1 +630
75.00 *
22 NS 3P W =
-140 6.25 *
7 J Mojsiewicz-E Kukliñski 11.0 KP 23 NS 2C E +2
-170 87.50
24 NS 3K N -1
-50 43.75
15 E Seichter-T Wasilewski 11.0 KP 25 EW 4P S -1
+50 68.75
26 EW 3NTx N -2
+500 93.75
5 G Rojewski-R Wachowiak 30.0 KP 27 NS 4C W =
-420 56.25
28 NS 4P E +1
-450 12.50

------
WYNIK
46.65%
+/-
0.00%

------
RAZEM
46.65%

Turniej Regionalny "PESTKA"
07.09.2010
Sêdzia: Zdzis³aw Zachwieja 0281/08379

WYNIKI PARY NR 12 M Krakowiak-T Kupczyk 6.5 KP

PRZECIWNICY ROZD. LINIA KTR RG WST LEW ZAPIS
%
----------------------------------------------------------------------__ns___ew__-------
6 S Ciesielski-S Pigla 8.0 KP 1 NS 3NT E +1
-430 0.00
2 NS 3NT E +2
-460 25.00
10 M Jeliñski-C Bury 4.0 KP 3 NS 4C S +2 +480
50.00
4 NS 4C S = +620
87.50
2 Z D¹bek-J Plewa 11.0 KP 5 EW 4P S -2
+200 87.50
6 EW 2K E +2
+130 37.50
14 R Konieczny-T Lubiewski 9.5 KP 7 EW 3P N -1
+100 100.00
8 EW 6T E =
+920 93.75
7 J Mojsiewicz-E Kukliñski 11.0 KP 9 EW 3NT W +2
+660 81.25
10 EW 3NT W +1
+630 43.75
17 W Gi¿yñski-M Warda 5.0 KP 11 NS 4Px N = +590
87.50
12 NS 4P N +1 +650
37.50
4 M Lewiñski-S £añski 19.0 LB/KP 13 EW 4C E +1
+650 68.75 begin_of_the_skype_highlighting              +650 68.75      end_of_the_skype_highlighting
14 EW 2P N = -110
37.50
9 H Gierszewski-J Ruszkowski KP 15 NS 2C N = +110
75.00
16 NS 3NT E +2
-660 31.25
16 A Karczewski-A Drzewiecki 6.0 KP 17 NS 4C S = +420
62.50
18 NS 3NT W =
-400 75.00
3 M Dolny-M Marciniak 3.0 KP 19 NS 4P N = +420
68.75
20 NS 6NT W -2 +200
100.00
1 M Wójciak-R Rychlicki 3.0 KP 21 EW 3NT S = -600
81.25
22 EW 3Px W -2 -500
0.00
18 J Micha³owski-Z Drapa³a 25.0 KP 23 NS 3P W =
-140 100.00 *
24 NS 1NT N +1 +120
81.25 *
8 R Szafranek-P Proporowicz 4.0 KP 25 NS 4P S +1 +450
87.50
26 NS 4T E -2 +200
100.00
15 E Seichter-T Wasilewski 11.0 KP 27 EW 4C E =
+420 43.75
28 EW 3NT E +1
+430 75.00

------
WYNIK
64.96%
+/-
0.00%

------
RAZEM
64.96%

Turniej Regionalny "PESTKA"
07.09.2010
Sêdzia: Zdzis³aw Zachwieja 0281/08379

WYNIKI PARY NR 13 C Ko³aczyñski-M Raczyñski 9.0 KP

PRZECIWNICY ROZD. LINIA KTR RG WST LEW ZAPIS
%
----------------------------------------------------------------------__ns___ew__-------
15 E Seichter-T Wasilewski 11.0 KP 1 EW 4C E =
+420 81.25
2 EW 3NT E +2
+460 75.00
7 J Mojsiewicz-E Kukliñski 11.0 KP 3 NS 4Px W -3 +800
100.00
4 NS 2Cx S +1 +870
100.00
11 T Stalewski-A Koz³owski 6.5 KP 5 NS 6NT S -2
-200 12.50
6 NS 5K W -1 +100
93.75
3 M Dolny-M Marciniak 3.0 KP 7 EW 3NT N +1 -630
43.75
8 EW 3NT E +3
+490 56.25
1 M Wójciak-R Rychlicki 3.0 KP 9 EW 4K E -1 -100
25.00
10 EW 3NT E +1
+630 43.75
8 R Szafranek-P Proporowicz 4.0 KP 11 EW 4Cx E -1 -100
87.50
12 EW 2P N +4 -230
87.50
17 W Gi¿yñski-M Warda 5.0 KP 13 NS 4C W -2 +200
100.00
14 NS 2P N +2 +170
100.00
5 G Rojewski-R Wachowiak 30.0 KP 15 EW 3C N -1
+100 75.00
16 EW 3NT E +3
+690 87.50 begin_of_the_skype_highlighting              +690 87.50      end_of_the_skype_highlighting
10 M Jeliñski-C Bury 4.0 KP 17 NS 4C S = +420
62.50
18 NS 3NT W =
-400 75.00
16 A Karczewski-A Drzewiecki 6.0 KP 19 NS 4P N -1
-50 31.25
20 NS 6P W -1 +100
81.25
4 M Lewiñski-S £añski 19.0 LB/KP 21 NS 3NT N = +600
18.75
22 NS 4Px W -1 +200
75.00
2 Z D¹bek-J Plewa 11.0 KP 23 EW 4P E +2
+680 75.00
24 EW 3K N -1
+50 56.25
18 J Micha³owski-Z Drapa³a 25.0 KP 25 NS 4P S +1 +450
87.50 *
26 NS 2P S +1 +140
68.75 *
9 H Gierszewski-J Ruszkowski KP 27 NS 4C E =
-420 56.25
28 NS 4P W =
-420 37.50

------
WYNIK
67.63%
+/-
0.00%

------
RAZEM
67.63%

Turniej Regionalny "PESTKA"
07.09.2010
Sêdzia: Zdzis³aw Zachwieja 0281/08379

WYNIKI PARY NR 14 R Konieczny-T Lubiewski 9.5 KP

PRZECIWNICY ROZD. LINIA KTR RG WST LEW ZAPIS
%
----------------------------------------------------------------------__ns___ew__-------
10 M Jeliñski-C Bury 4.0 KP 1 NS 3P N -2
-100 56.25
2 NS 3NT E +1
-430 68.75
15 E Seichter-T Wasilewski 11.0 KP 3 EW 4C S +2 -480
50.00
4 EW 4C S -1
+100 93.75
8 R Szafranek-P Proporowicz 4.0 KP 5 NS 3NT S -1
-100 37.50
6 NS 3NT W +2
-660 12.50
12 M Krakowiak-T Kupczyk 6.5 KP 7 NS 3P N -1
-100 0.00
8 NS 6T E =
-920 6.25
4 M Lewiñski-S £añski 19.0 LB/KP 9 EW 3K W -2 -200
12.50
10 EW 3NT W +1
+630 43.75
2 Z D¹bek-J Plewa 11.0 KP 11 EW 4P N +1 -450
31.25
12 EW 4P N = -620
75.00
9 H Gierszewski-J Ruszkowski KP 13 EW 4C W =
+620 37.50
14 EW 1NT W -1 -50
75.00
17 W Gi¿yñski-M Warda 5.0 KP 15 NS 2K W =
-90 50.00
16 NS 3NT E +1
-630 81.25
6 S Ciesielski-S Pigla 8.0 KP 17 EW 4C S = -420
37.50
18 EW 3NT W +2
+460 93.75
11 T Stalewski-A Koz³owski 6.5 KP 19 NS 4P N +1 +450
93.75
20 NS 4P W +1
-650 37.50
16 A Karczewski-A Drzewiecki 6.0 KP 21 NS 3NT N = +600
18.75
22 NS 2P W =
-110 25.00
5 G Rojewski-R Wachowiak 30.0 KP 23 NS 3P W +2
-200 68.75
24 NS 3K N +1 +130
100.00
3 M Dolny-M Marciniak 3.0 KP 25 EW 3NT N -2
+100 100.00
26 EW 3P S = -140
31.25
18 J Micha³owski-Z Drapa³a 25.0 KP 27 NS 4C E =
-420 56.25 *
28 NS 3NT E -3 +150
100.00 *

------
WYNIK
53.35%
+/-
0.00%

------
RAZEM
53.35%

Turniej Regionalny "PESTKA"
07.09.2010
Sêdzia: Zdzis³aw Zachwieja 0281/08379

WYNIKI PARY NR 15 E Seichter-T Wasilewski 11.0 KP

PRZECIWNICY ROZD. LINIA KTR RG WST LEW ZAPIS
%
----------------------------------------------------------------------__ns___ew__-------
13 C Ko³aczyñski-M Raczyñski 9.0 KP 1 NS 4C E =
-420 18.75
2 NS 3NT E +2
-460 25.00
14 R Konieczny-T Lubiewski 9.5 KP 3 NS 4C S +2 +480
50.00
4 NS 4C S -1
-100 6.25
1 M Wójciak-R Rychlicki 3.0 KP 5 NS 4P N = +620
68.75
6 NS 4K W =
-130 62.50
2 Z D¹bek-J Plewa 11.0 KP 7 NS 3NT S +1 +630
56.25
8 NS 3NT E +2
-460 75.00
3 M Dolny-M Marciniak 3.0 KP 9 EW 5NT W =
+660 81.25 *
10 EW 3NT W +2
+660 93.75 *
4 M Lewiñski-S £añski 19.0 LB/KP 11 EW 4P S = -420
56.25 *
12 EW 4P N +2 -680
31.25 *
5 G Rojewski-R Wachowiak 30.0 KP 13 EW 4C W +1
+650 68.75 begin_of_the_skype_highlighting              +650 68.75      end_of_the_skype_highlighting *
14 EW 2P N +1 -140
12.50 *
6 S Ciesielski-S Pigla 8.0 KP 15 EW 2T W +1
+110 100.00 *
16 EW 3NT E +1
+630 18.75 *
7 J Mojsiewicz-E Kukliñski 11.0 KP 17 NS 4C S = +420
62.50
18 NS 3NT W +1
-430 31.25
8 R Szafranek-P Proporowicz 4.0 KP 19 NS 4P N = +420
68.75
20 NS 4P W +1
-650 37.50
9 H Gierszewski-J Ruszkowski KP 21 NS 3NT N +1 +630
75.00
22 NS 4P W -2 +200
75.00
10 M Jeliñski-C Bury 4.0 KP 23 NS 2NT W +3
-210 50.00
24 NS 2K N +1 +110
62.50
11 T Stalewski-A Koz³owski 6.5 KP 25 NS 4P S -1
-50 31.25
26 NS 3NTx N -2
-500 6.25
12 M Krakowiak-T Kupczyk 6.5 KP 27 NS 4C E =
-420 56.25
28 NS 3NT E +1
-430 25.00

------
WYNIK
50.22%
+/-
0.00%

------
RAZEM
50.22%

Turniej Regionalny "PESTKA"
07.09.2010
Sêdzia: Zdzis³aw Zachwieja 0281/08379

WYNIKI PARY NR 16 A Karczewski-A Drzewiecki 6.0 KP

PRZECIWNICY ROZD. LINIA KTR RG WST LEW ZAPIS
%
----------------------------------------------------------------------__ns___ew__-------
4 M Lewiñski-S £añski 19.0 LB/KP 1 EW 2P N -1
+50 25.00
2 EW 3NT E +2
+460 75.00
5 G Rojewski-R Wachowiak 30.0 KP 3 EW 4C S +2 -480
50.00
4 EW 3C S = -140
62.50
6 S Ciesielski-S Pigla 8.0 KP 5 EW 6P N -2
+200 87.50
6 EW 5K E -1 -100
6.25
7 J Mojsiewicz-E Kukliñski 11.0 KP 7 NS 2NT S +2 +180
12.50 *
8 NS 6T E =
-920 6.25 *
8 R Szafranek-P Proporowicz 4.0 KP 9 NS 3NT W +1
-630 37.50 *
10 NS 3NT W +2
-660 6.25 *
9 H Gierszewski-J Ruszkowski KP 11 NS 4P N +1 +450
68.75 *
12 NS 6Px N -1
-200 0.00 *
10 M Jeliñski-C Bury 4.0 KP 13 NS 3NT W +2
-660 0.00 *
14 NS 1NT N +1 +120
75.00 *
11 T Stalewski-A Koz³owski 6.5 KP 15 EW 3C N -1
+100 75.00
16 EW 3NT E +1
+630 18.75
12 M Krakowiak-T Kupczyk 6.5 KP 17 EW 4C S = -420
37.50
18 EW 3NT W =
+400 25.00
13 C Ko³aczyñski-M Raczyñski 9.0 KP 19 EW 4P N -1
+50 68.75
20 EW 6P W -1 -100
18.75
14 R Konieczny-T Lubiewski 9.5 KP 21 EW 3NT N = -600
81.25
22 EW 2P W =
+110 75.00
1 M Wójciak-R Rychlicki 3.0 KP 23 EW 4Px E +1
+990 87.50
24 EW 2NT S = -120
18.75
2 Z D¹bek-J Plewa 11.0 KP 25 EW 4P S +1 -450
12.50
26 EW 2P S +1 -140
31.25
3 M Dolny-M Marciniak 3.0 KP 27 EW 4C E -1 -50
0.00
28 EW 3NT E =
+400 37.50

------
WYNIK
39.29%
+/-
0.00%

------
RAZEM
39.29%

Turniej Regionalny "PESTKA"
07.09.2010
Sêdzia: Zdzis³aw Zachwieja 0281/08379

WYNIKI PARY NR 17 W Gi¿yñski-M Warda 5.0 KP

PRZECIWNICY ROZD. LINIA KTR RG WST LEW ZAPIS
%
----------------------------------------------------------------------__ns___ew__-------
7 J Mojsiewicz-E Kukliñski 11.0 KP 1 NS 3NT W -1 +50
93.75 *
2 NS 3NT E +2
-460 25.00 *
8 R Szafranek-P Proporowicz 4.0 KP 3 EW 4T S +1 -150
100.00
4 EW 4C S -1
+100 93.75
9 H Gierszewski-J Ruszkowski KP 5 EW 3NT S +2 -660
0.00
6 EW 3K W +2
+150 62.50
10 M Jeliñski-C Bury 4.0 KP 7 EW 3NT S +2 -660
6.25
8 EW 3NT E +3
+490 56.25
11 T Stalewski-A Koz³owski 6.5 KP 9 EW 1NT W +3
+180 50.00
10 EW 3NT W +1
+630 43.75
12 M Krakowiak-T Kupczyk 6.5 KP 11 EW 4Px N = -590
12.50
12 EW 4P N +1 -650
62.50
13 C Ko³aczyñski-M Raczyñski 9.0 KP 13 EW 4C W -2 -200
0.00
14 EW 2P N +2 -170
0.00
14 R Konieczny-T Lubiewski 9.5 KP 15 EW 2K W =
+90 50.00
16 EW 3NT E +1
+630 18.75
1 M Wójciak-R Rychlicki 3.0 KP 17 EW 3C S -1
+50 100.00
18 EW 3NT W =
+400 25.00
2 Z D¹bek-J Plewa 11.0 KP 19 EW 4P N +1 -450
6.25
20 EW 6P W -1 -100
18.75
3 M Dolny-M Marciniak 3.0 KP 21 EW 3NT N +1 -630
25.00
22 EW 3P W =
+140 93.75
4 M Lewiñski-S £añski 19.0 LB/KP 23 NS 3Px E +2
-1130 0.00 *
24 NS 1NT N -2
-100 12.50 *
5 G Rojewski-R Wachowiak 30.0 KP 25 NS 4P S -1
-50 31.25 *
26 NS 3P S = +140
68.75 *
6 S Ciesielski-S Pigla 8.0 KP 27 NS 4C E =
-420 56.25 *
28 NS 4P W -1 +50
87.50 *

------
WYNIK
42.86%
+/-
0.00%

------
RAZEM
42.86%

Turniej Regionalny "PESTKA"
07.09.2010
Sêdzia: Zdzis³aw Zachwieja 0281/08379

WYNIKI PARY NR 18 J Micha³owski-Z Drapa³a 25.0 KP

PRZECIWNICY ROZD. LINIA KTR RG WST LEW ZAPIS
%
----------------------------------------------------------------------__ns___ew__-------
1 M Wójciak-R Rychlicki 3.0 KP 1 NS 3P N -2
-100 56.25
2 NS 3NT E +2
-460 25.00
2 Z D¹bek-J Plewa 11.0 KP 3 NS 4C S +2 +480
50.00
4 NS 3C S = +140
37.50
3 M Dolny-M Marciniak 3.0 KP 5 NS 4P N = +620
68.75
6 NS 3NT W +1
-630 25.00
4 M Lewiñski-S £añski 19.0 LB/KP 7 NS 3NT S +2 +660
93.75
8 NS 6NT E -1 +50
87.50
5 G Rojewski-R Wachowiak 30.0 KP 9 NS 2Px S +1 +570
100.00
10 NS 3NT W +1
-630 56.25
6 S Ciesielski-S Pigla 8.0 KP 11 NS 4P N -1
-50 0.00
12 NS 4P N +2 +680
68.75
7 J Mojsiewicz-E Kukliñski 11.0 KP 13 NS 2K W +1
-110 87.50
14 NS 3P N -1
-50 12.50
8 R Szafranek-P Proporowicz 4.0 KP 15 NS 2P N = +110
75.00
16 NS 6T W +1
-1390 0.00
9 H Gierszewski-J Ruszkowski KP 17 NS 3C S +1 +170
18.75
18 NS 3NT W +1
-430 31.25
10 M Jeliñski-C Bury 4.0 KP 19 NS 4P N -1
-50 31.25
20 NS 4P W +1
-650 37.50
11 T Stalewski-A Koz³owski 6.5 KP 21 EW 3NT N +1 -630
25.00 *
22 EW 3P W =
+140 93.75 *
12 M Krakowiak-T Kupczyk 6.5 KP 23 EW 3P W =
+140 0.00 *
24 EW 1NT N +1 -120
18.75 *
13 C Ko³aczyñski-M Raczyñski 9.0 KP 25 EW 4P S +1 -450
12.50 *
26 EW 2P S +1 -140
31.25 *
14 R Konieczny-T Lubiewski 9.5 KP 27 EW 4C E =
+420 43.75 *
28 EW 3NT E -3 -150
0.00 *

------
WYNIK
42.41%
+/-
0.00%

------
RAZEM
42.41%


Turniej Regionalny "PESTKA"
07.09.2010
Sêdzia: Zdzis³aw Zachwieja 0281/08379

ROZDANIE NR 1
ZAPIS %
NS EW KNTR RZ WST LW NS EW NS EW
--------------------------------------------
18 1 3P N -2 -100 56.3 43.8
15 13 4C E = -420 18.8 81.3
4 16 2P N -1 -50 75.0 25.0
12 6 3NT E +1 -430 0.0 100.0
11 9 4C E = -420 18.8 81.3
5 2 3P N -6 -300 37.5 62.5
14 10 3P N -2 -100 56.3 43.8
3 8 3NT W -1 50 93.8 6.3
17 7 3NT W -1 50 93.8 6.3

ROZDANIE NR 2
ZAPIS %
NS EW KNTR RZ WST LW NS EW NS EW
--------------------------------------------
18 1 3NT E +2 -460 25.0 75.0
15 13 3NT E +2 -460 25.0 75.0
4 16 3NT E +2 -460 25.0 75.0
12 6 3NT E +2 -460 25.0 75.0
11 9 3NT W = -400 87.5 12.5
5 2 5NT E -1 50 100.0 0.0
14 10 3NT E +1 -430 68.8 31.2
3 8 3NT W +1 -430 68.8 31.2
17 7 3NT E +2 -460 25.0 75.0

ROZDANIE NR 3
ZAPIS %
NS EW KNTR RZ WST LW NS EW NS EW
--------------------------------------------
8 17 4T S +1 150 0.0 100.0
18 2 4C S +2 480 50.0 50.0
15 14 4C S +2 480 50.0 50.0
5 16 4C S +2 480 50.0 50.0
13 7 4Px W -3 800 100.0 0.0
12 10 4C S +2 480 50.0 50.0
6 3 4C N +2 480 50.0 50.0
1 11 4C N +2 480 50.0 50.0
4 9 4C S +2 480 50.0 50.0

ROZDANIE NR 4
ZAPIS %
NS EW KNTR RZ WST LW NS EW NS EW
--------------------------------------------
8 17 4C S -1 -100 6.3 93.8
18 2 3C S = 140 37.5 62.5
15 14 4C S -1 -100 6.3 93.8
5 16 3C S = 140 37.5 62.5
13 7 2Cx S +1 870 100.0 0.0
12 10 4C S = 620 87.5 12.5
6 3 3C S = 140 37.5 62.5
1 11 3NT S = 600 75.0 25.0
4 9 3C S +1 170 62.5 37.5

ROZDANIE NR 5
ZAPIS %
NS EW KNTR RZ WST LW NS EW NS EW
--------------------------------------------
5 10 4P N = 620 68.8 31.2
9 17 3NT S +2 660 100.0 0.0 begin_of_the_skype_highlighting              +2 660 100.0 0.0      end_of_the_skype_highlighting
18 3 4P N = 620 68.8 31.2
15 1 4P N = 620 68.8 31.2
6 16 6P N -2 -200 12.5 87.5
14 8 3NT S -1 -100 37.5 62.5
13 11 6NT S -2 -200 12.5 87.5
7 4 4P S = 620 68.8 31.2
2 12 4P S -2 -200 12.5 87.5

ROZDANIE NR 6
ZAPIS %
NS EW KNTR RZ WST LW NS EW NS EW
--------------------------------------------
5 10 4K E = -130 62.5 37.5
9 17 3K W +2 -150 37.5 62.5
18 3 3NT W +1 -630 25.0 75.0
15 1 4K W = -130 62.5 37.5
6 16 5K E -1 100 93.8 6.3
14 8 3NT W +2 -660 12.5 87.5 begin_of_the_skype_highlighting              +2 -660 12.5 87.5      end_of_the_skype_highlighting
13 11 5K W -1 100 93.8 6.3
7 4 1NTx W +4 -980 0.0 100.0 begin_of_the_skype_highlighting              +4 -980 0.0 100.0      end_of_the_skype_highlighting
2 12 2K E +2 -130 62.5 37.5

ROZDANIE NR 7
ZAPIS %
NS EW KNTR RZ WST LW NS EW NS EW
--------------------------------------------
3 13 3NT N +1 630 56.3 43.8
6 11 1NTx E -2 500 25.0 75.0
10 17 3NT S +2 660 93.8 6.3 begin_of_the_skype_highlighting              +2 660 93.8 6.3      end_of_the_skype_highlighting
18 4 3NT S +2 660 93.8 6.3 begin_of_the_skype_highlighting              +2 660 93.8 6.3      end_of_the_skype_highlighting
15 2 3NT S +1 630 56.3 43.8
16 7 2NT S +2 180 12.5 87.5
1 9 3NT S +1 630 56.3 43.8
14 12 3P N -1 -100 0.0 100.0
8 5 3NT S +1 630 56.3 43.8

ROZDANIE NR 8
ZAPIS %
NS EW KNTR RZ WST LW NS EW NS EW
--------------------------------------------
3 13 3NT E +3 -490 43.8 56.3
6 11 3NT E +3 -490 43.8 56.3
10 17 3NT E +3 -490 43.8 56.3
18 4 6NT E -1 50 87.5 12.5
15 2 3NT E +2 -460 75.0 25.0
16 7 6T E = -920 6.3 93.8
1 9 3NT E +3 -490 43.8 56.3
14 12 6T E = -920 6.3 93.8
8 5 6NT E -3 150 100.0 0.0

ROZDANIE NR 9
ZAPIS %
NS EW KNTR RZ WST LW NS EW NS EW
--------------------------------------------
9 6 3K E +1 -130 62.5 37.5
4 14 3K W -2 200 87.5 12.5
7 12 3NT W +2 -660 18.8 81.3 begin_of_the_skype_highlighting              +2 -660 18.8 81.3      end_of_the_skype_highlighting
11 17 1NT W +3 -180 50.0 50.0
18 5 2Px S +1 570 100.0 0.0
3 15 5NT W = -660 18.8 81.3
16 8 3NT W +1 -630 37.5 62.5
2 10 4NTx W = -810 0.0 100.0
1 13 4K E -1 100 75.0 25.0

ROZDANIE NR 10
ZAPIS %
NS EW KNTR RZ WST LW NS EW NS EW
--------------------------------------------
9 6 3NT W +1 -630 56.3 43.8
4 14 3NT W +1 -630 56.3 43.8
7 12 3NT W +1 -630 56.3 43.8
11 17 3NT W +1 -630 56.3 43.8
18 5 3NT W +1 -630 56.3 43.8
3 15 3NT W +2 -660 6.3 93.8 begin_of_the_skype_highlighting              +2 -660 6.3 93.8      end_of_the_skype_highlighting
16 8 3NT W +2 -660 6.3 93.8 begin_of_the_skype_highlighting              +2 -660 6.3 93.8      end_of_the_skype_highlighting
2 10 5NT W -1 100 100.0 0.0
1 13 3NT E +1 -630 56.3 43.8

ROZDANIE NR 11
ZAPIS %
NS EW KNTR RZ WST LW NS EW NS EW
--------------------------------------------
2 14 4P N +1 450 68.8 31.2
10 7 2P N +2 170 25.0 75.0
5 1 4P N = 420 43.8 56.3
8 13 4Cx E -1 100 12.5 87.5
12 17 4Px N = 590 87.5 12.5
18 6 4P N -1 -50 0.0 100.0
4 15 4P S = 420 43.8 56.3
16 9 4P N +1 450 68.8 31.2
3 11 5Px N = 650 100.0 0.0

ROZDANIE NR 12
ZAPIS %
NS EW KNTR RZ WST LW NS EW NS EW
--------------------------------------------
2 14 4P N = 620 25.0 75.0
10 7 3Px N +3 1330 100.0 0.0 begin_of_the_skype_highlighting              +3 1330 100.0 0.0      end_of_the_skype_highlighting
5 1 4P N +2 680 68.8 31.2 begin_of_the_skype_highlighting              +2 680 68.8 31.2      end_of_the_skype_highlighting
8 13 2P N +4 230 12.5 87.5 begin_of_the_skype_highlighting              +4 230 12.5 87.5      end_of_the_skype_highlighting
12 17 4P N +1 650 37.5 62.5
18 6 4P N +2 680 68.8 31.2 begin_of_the_skype_highlighting              +2 680 68.8 31.2      end_of_the_skype_highlighting
4 15 4P N +2 680 68.8 31.2 begin_of_the_skype_highlighting              +2 680 68.8 31.2      end_of_the_skype_highlighting
16 9 6Px N -1 -200 0.0 100.0
3 11 4P N +2 680 68.8 31.2 begin_of_the_skype_highlighting              +2 680 68.8 31.2      end_of_the_skype_highlighting

ROZDANIE NR 13
ZAPIS %
NS EW KNTR RZ WST LW NS EW NS EW
--------------------------------------------
4 12 4C E +1 -650 31.2 68.8
3 1 2C E +4 -230 75.0 25.0 begin_of_the_skype_highlighting              +4 -230 75.0 25.0      end_of_the_skype_highlighting
11 8 4C W +1 -650 31.2 68.8
6 2 4C W +1 -650 31.2 68.8
9 14 4C W = -620 62.5 37.5
13 17 4C W -2 200 100.0 0.0
18 7 2K W +1 -110 87.5 12.5
5 15 4C W +1 -650 31.2 68.8
16 10 3NT W +2 -660 0.0 100.0 begin_of_the_skype_highlighting              +2 -660 0.0 100.0      end_of_the_skype_highlighting

ROZDANIE NR 14
ZAPIS %
NS EW KNTR RZ WST LW NS EW NS EW
--------------------------------------------
4 12 2P N = 110 62.5 37.5
3 1 3NTx N -3 -500 0.0 100.0
11 8 1NT N = 90 43.8 56.3
6 2 1NT N = 90 43.8 56.3
9 14 1NT W -1 50 25.0 75.0
13 17 2P N +2 170 100.0 0.0
18 7 3P N -1 -50 12.5 87.5
5 15 2P N +1 140 87.5 12.5
16 10 1NT N +1 120 75.0 25.0

ROZDANIE NR 15
ZAPIS %
NS EW KNTR RZ WST LW NS EW NS EW
--------------------------------------------
11 16 3C N -1 -100 25.0 75.0
5 13 3C N -1 -100 25.0 75.0
4 2 2C N = 110 75.0 25.0
12 9 2C N = 110 75.0 25.0
7 3 2C N +1 140 100.0 0.0
10 1 3C N -1 -100 25.0 75.0
14 17 2K W = -90 50.0 50.0
18 8 2P N = 110 75.0 25.0
6 15 2T W +1 -110 0.0 100.0

ROZDANIE NR 16
ZAPIS %
NS EW KNTR RZ WST LW NS EW NS EW
--------------------------------------------
11 16 3NT E +1 -630 81.3 18.8
5 13 3NT E +3 -690 12.5 87.5
4 2 3NT E +1 -630 81.3 18.8
12 9 3NT E +2 -660 31.2 68.8 begin_of_the_skype_highlighting              +2 -660 31.2 68.8      end_of_the_skype_highlighting
7 3 3NT E +2 -660 31.2 68.8 begin_of_the_skype_highlighting              +2 -660 31.2 68.8      end_of_the_skype_highlighting
10 1 4P W +1 -650 50.0 50.0
14 17 3NT E +1 -630 81.3 18.8
18 8 6T W +1 -1390 0.0 100.0
6 15 3NT E +1 -630 81.3 18.8

ROZDANIE NR 17
ZAPIS %
NS EW KNTR RZ WST LW NS EW NS EW
--------------------------------------------
15 7 4C S = 420 62.5 37.5
12 16 4C S = 420 62.5 37.5
6 14 4C S = 420 62.5 37.5
5 3 2C S +2 170 18.8 81.3
13 10 4C S = 420 62.5 37.5
8 4 4C S +1 450 100.0 0.0
11 2 4C S = 420 62.5 37.5
1 17 3C S -1 -50 0.0 100.0
18 9 3C S +1 170 18.8 81.3

ROZDANIE NR 18
ZAPIS %
NS EW KNTR RZ WST LW NS EW NS EW
--------------------------------------------
15 7 3NT W +1 -430 31.2 68.8
12 16 3NT W = -400 75.0 25.0
6 14 3NT W +2 -460 6.3 93.8
5 3 3NT W = -400 75.0 25.0
13 10 3NT W = -400 75.0 25.0
8 4 3NT W = -400 75.0 25.0
11 2 3NT W +2 -460 6.3 93.8
1 17 3NT W = -400 75.0 25.0
18 9 3NT W +1 -430 31.2 68.8

ROZDANIE NR 19
ZAPIS %
NS EW KNTR RZ WST LW NS EW NS EW
--------------------------------------------
15 8 4P N = 420 68.8 31.2
13 16 4P N -1 -50 31.2 68.8
7 1 3Kx W = -670 0.0 100.0
6 4 4P N -1 -50 31.2 68.8
14 11 4P N +1 450 93.8 6.3
9 5 4P N -1 -50 31.2 68.8
12 3 4P N = 420 68.8 31.2
2 17 4P N +1 450 93.8 6.3
18 10 4P N -1 -50 31.2 68.8

ROZDANIE NR 20
ZAPIS %
NS EW KNTR RZ WST LW NS EW NS EW
--------------------------------------------
15 8 4P W +1 -650 37.5 62.5
13 16 6P W -1 100 81.3 18.8
7 1 4P W = -620 62.5 37.5
6 4 4P W +2 -680 6.3 93.8
14 11 4P W +1 -650 37.5 62.5
9 5 4P W +2 -680 6.3 93.8
12 3 6NT W -2 200 100.0 0.0
2 17 6P W -1 100 81.3 18.8
18 10 4P W +1 -650 37.5 62.5

ROZDANIE NR 21
ZAPIS %
NS EW KNTR RZ WST LW NS EW NS EW
--------------------------------------------
15 9 3NT N +1 630 75.0 25.0
14 16 3NT N = 600 18.8 81.3
8 2 3NT S +1 630 75.0 25.0
7 5 3NT S +1 630 75.0 25.0
1 12 3NT S = 600 18.8 81.3
10 6 3NT N = 600 18.8 81.3
13 4 3NT N = 600 18.8 81.3
3 17 3NT N +1 630 75.0 25.0
11 18 3NT N +1 630 75.0 25.0

ROZDANIE NR 22
ZAPIS %
NS EW KNTR RZ WST LW NS EW NS EW
--------------------------------------------
15 9 4P W -2 200 75.0 25.0
14 16 2P W = -110 25.0 75.0
8 2 3P W -2 200 75.0 25.0
7 5 3NT N -1 -50 37.5 62.5
1 12 3Px W -2 500 100.0 0.0
10 6 2P W -1 100 50.0 50.0
13 4 4Px W -1 200 75.0 25.0
3 17 3P W = -140 6.3 93.8
11 18 3P W = -140 6.3 93.8

ROZDANIE NR 23
ZAPIS %
NS EW KNTR RZ WST LW NS EW NS EW
--------------------------------------------
15 10 2NT W +3 -210 50.0 50.0 begin_of_the_skype_highlighting              +3 -210 50.0 50.0      end_of_the_skype_highlighting
1 16 4Px E +1 -990 12.5 87.5
9 3 3P E +2 -200 68.8 31.2 begin_of_the_skype_highlighting              +2 -200 68.8 31.2      end_of_the_skype_highlighting
8 6 4P E +1 -650 37.5 62.5
2 13 4P E +2 -680 25.0 75.0 begin_of_the_skype_highlighting              +2 -680 25.0 75.0      end_of_the_skype_highlighting
11 7 2C E +2 -170 87.5 12.5
14 5 3P W +2 -200 68.8 31.2 begin_of_the_skype_highlighting              +2 -200 68.8 31.2      end_of_the_skype_highlighting
17 4 3Px E +2 -1130 0.0 100.0
12 18 3P W = -140 100.0 0.0

ROZDANIE NR 24
ZAPIS %
NS EW KNTR RZ WST LW NS EW NS EW
--------------------------------------------
15 10 2K N +1 110 62.5 37.5
1 16 2NT S = 120 81.3 18.8
9 3 3NT S -2 -100 12.5 87.5
8 6 3NT S -2 -100 12.5 87.5
2 13 3K N -1 -50 43.8 56.3
11 7 3K N -1 -50 43.8 56.3
14 5 3K N +1 130 100.0 0.0
17 4 1NT N -2 -100 12.5 87.5
12 18 1NT N +1 120 81.3 18.8

ROZDANIE NR 25
ZAPIS %
NS EW KNTR RZ WST LW NS EW NS EW
--------------------------------------------
15 11 4P S -1 -50 31.2 68.8
2 16 4P S +1 450 87.5 12.5
10 4 4P S -1 -50 31.2 68.8
9 7 4P S = 420 62.5 37.5
3 14 3NT N -2 -100 0.0 100.0
12 8 4P S +1 450 87.5 12.5
1 6 4P S -1 -50 31.2 68.8
17 5 4P S -1 -50 31.2 68.8
13 18 4P S +1 450 87.5 12.5

ROZDANIE NR 26
ZAPIS %
NS EW KNTR RZ WST LW NS EW NS EW
--------------------------------------------
15 11 3NTx N -2 -500 6.3 93.8
2 16 2P S +1 140 68.8 31.2
10 4 3T E -1 100 37.5 62.5
9 7 3NTx N -2 -500 6.3 93.8
3 14 3P S = 140 68.8 31.2
12 8 4T E -2 200 100.0 0.0
1 6 4Px S -1 -200 25.0 75.0
17 5 3P S = 140 68.8 31.2
13 18 2P S +1 140 68.8 31.2

ROZDANIE NR 27
ZAPIS %
NS EW KNTR RZ WST LW NS EW NS EW
--------------------------------------------
15 12 4C E = -420 56.3 43.8
3 16 4C E -1 50 100.0 0.0
11 5 4C W = -420 56.3 43.8
10 8 4C E = -420 56.3 43.8
4 1 4C E +2 -480 0.0 100.0
13 9 4C E = -420 56.3 43.8
2 7 3NT W +2 -460 12.5 87.5
17 6 4C E = -420 56.3 43.8
14 18 4C E = -420 56.3 43.8

ROZDANIE NR 28
ZAPIS %
NS EW KNTR RZ WST LW NS EW NS EW
--------------------------------------------
15 12 3NT E +1 -430 25.0 75.0
3 16 3NT E = -400 62.5 37.5
11 5 4P E +1 -450 12.5 87.5
10 8 3NT E = -400 62.5 37.5
4 1 4Px E +1 -690 0.0 100.0
13 9 4P W = -420 37.5 62.5
2 7 3NT E = -400 62.5 37.5
17 6 4P W -1 50 87.5 12.5
14 18 3NT E -3 150 100.0 0.0Zmieniony ( Czwartek, 09 Wrzesień 2010 19:58 )