• Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

01.10.2019r.BARTOSZ

Email Drukuj PDF

Wyniki turnieju brydża sportowego

01październik19 Bartosz – maksy Nr.25

1. Kojro Michał / Prażynski Lech                                                    65,38%

2. Ligęza Kazimierz / Zieliński Bogdan                                          65,14%

3. Maćkowski Włodzimierz / Podgajny Bogdan                             60,76%

4. Dąbek Zbigniew / Nowak Karol                                                  55,49%

5. Andrusiewicz Urszula / Woźniak Barbara                                  54,13%

6. Kuśmierek Mirosław / Drews Bogumił                                       51,44%

7.Bajerska-Wasilius Małgorzata / Mossakowski Zbigniew             50,09%

8. Rogacka Elżbieta / Romanowski Mieczysław                            49,74%

9. Adamski Henryk / Żółkoś Jerzy                                                  49,17%

10. Bronisławski Jerzy / Powalisz Jerzy                                         48,83%

11. Kurpios Ryszard / Kobajło Lech                                               48,03%

12. Gozdek Lucyna / Kińska Grażyna                                            46,20%

13. Wawrzyniak Krystyna / Wawrzyniak Jerzy                               45,73%

14. Karczewski Andrzej / Monsiorski Andrzej                                44,76%

15. Ciesielski Stanisław / Pigla Stefan                                           44,46%

16. Żmudzka Danuta / Jaworska Dorota                                        41,84%

17. Burzyński Zygfryd / Więckowski Edmund                                39,47%

Zapraszamy na turniej par we wtorek 08 październik19, godz.16,00 / maksy /