• Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Wyniki Bartosz 15.10.2019

Email Drukuj PDF

Wyniki turnieju brydża sportowego

15 październik19 Bartosz – maksy Nr.27

1. Kowalski Jerzy / Łański Stanisław                                              61,47%

2. Ligęza Kazimierz / Zieliński Bogdan                                           57,35%

3. Wawrzyniak Krystyna / Wawrzyniak Jerzy                                  55,76%

4. Więckowski Edmund / Burzyński Zygfryd                                   53,14%

5. Olejnik Elżbieta / Olejnik Grzegorz                                             52,93%

6. Kuśmierek Mirosław / Drews Bogumił                                        52,32%

7. Monsiorski Andrzej / Karczewski Andrzej                                   48,30%

8.Bajerska-Wasilus Małgorzata / Mossakowski Zbigniew              48,15%

8. Maćkowski Włodzimierz / Podgajny Bogdan                              48,15%

10. Adamski Henryk / Żółkoś Jerzy                                                47,89%

11. Rogacka Elżbieta / Romanowski Mieczysław                          46,40%

12. Borkowski Arnold / Nowak Karol                                              46,24%

13. Zawalski Jerzy / Poselt Edward                                               44,55%

14. Andrusiewicz Urszula  / Woźniak Barbara                               37,35%

Zapraszamy na turniej par we wtorek 22 październik19, godz.16,00 / maksy /