• Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Wyniki Klub DOL-BY nr 6 14.11.2019

Email Drukuj PDF

Wyniki Klub DOL-BY 14.11.2019

Turniej 6 maxy .

1.Ligęza Kazimierz/Zieliński Bogdan                 65,42%

2.Kowalski Jerzy/Łański Stanisław                     61,11%

3.Wawrzyniak Jerzy/Wawrzyniak Krystyna      58,52%

4.Nowak Karol/Andrzej Karczewski                    53,09%

5.Kurpios Ryszard/Karpiński Andrzej                  52,10%

6.Kubiak Ewa/Pientka Halina                                51,11%

7.Bajerska Małgorzata/Ratajczak Elżbieta          50,49%

8.Giżyński Wojciech/Dolny Michał                        40,62%

9.Koszek Zbigniew/Kempa Andrzej                      30,49%

 

Następny turniej 21.11.2019 nr 7 maxy