• Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Wyniki Bartosz 03.12.2019

Email Drukuj PDF

Wyniki turnieju brydża sportowego

03 grudzień19 Bartosz – maksy Nr.34

1. Drews Bogumił / Kuśmierek Mirosław                                         61,88%

2. Karczewski Andrzej / Podgajny Bogdan                                     56,94%

3. Powalisz Jerzy / Monsiorski Andrzej                                           55,09%

4.Bajerska-Wasilius Małgorzata / Mossakowski Zbigniew              53,40%

5. Rogacka Elżbieta / Romanowski Mieczysław                             52,62%

6. Ligęza Kazimierz / Jarmużek Andrzej                                         49,64%

7. Kuzman Urszula / Nowak Karol                                                  48,40%

8. Burzyński Zygfryd / Poselt Edward                                             47,58%

9. Rakoczy Tadeusz / Zieliński Bogdan                                          47,38%

10. Ciesielski Stanisław / Pigla Stefan                                            46,04%

11. Wawrzyniak Krystyna / Wawrzyniak Jerzy                                45,83%

12. Adamski Henryk / Żółkoś Jerzy                                                 45,52%

12. Dąbek Zbigniew / Jankowski Marian                                         45,52%

14. Borkowski Arnold / Maćkowski Włodzimierz                             44,14%

Zapraszamy na turniej par we wtorek 10 grudzień ,godz.16,00 / maksy /

Na ostatni turniej w roku 2019, przed przerwą świąteczno – noworoczną!