• Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Wyniki Bartosz 11.02.2020

Email Drukuj PDF

Wyniki turnieju brydża sportowego

11 luty 20 Bartosz – maksy Nr.06

1. Rakoczy Tadeusz / Zieliński Bogdan                                           65,99%

2. Olejnik Elżbieta / Olejnik Grzegorz                                               63,01%

3. Maćkowski Włodzimierz / Podgajny Bogdan                                58,51%

4. Dąbek Zbigniew / Karczewski Andrzej                                         56,32%

5. Wawrzyniak Krystyna / Wawrzyniak Jerzy                                   55,14%

6. Ligęza Kazimierz / Jarmużek Andrzej                                          54,66%

7. Kuśmierek Mirosław / Drews Bogumił                                          54,58%

8. Bronisławski Jerzy / Powalisz Jerzy                                             53,94%

9. Grabczyński Witold / Szczepocki Ryszard                                   53,56%

10. Adamski Henryk / Żółkoś Jerzy                                                  51,77%

11. Borkowski Arnold / Kurpios Ryszard                                          51,64%

12. Dolny Michał / Jankowski Marian                                               50,03%

13. Ciesielski Stanisław / Pigla Stefan                                             45,43%

14.Bajerska-Wasilus Małgorzata /Mossakowski Zbigniew               43,25%

15. Rogacka Elżbieta / Romanowski Mieczysław                            41,92%

16. Kuzman Urszula / Nowak Karol                                                 41,48%

17. Burzyński Zygfryd / Więckowski Edmund                                  41,25%

18. Andrusiewicz Urszula / Woźniak Barbara                                  39,63%

19. Frelichowska Hanna / Frelichowski Henryk                               37,64%

Zapraszamy na turniej  we wtorek 18 luty 20 , godz. 16,00 / maksy /

Uwaga :we wtorek 25luty 20 zajecia w brydża sportowego odwołane !!