• Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Regulamin LO sezon 2010/2011

Email Drukuj PDF
Regulamin Ligi Okręgowej
na sezon 2010/2011
I . Sprawy organizacyjne
Organizatorem rozgrywek jest Kujawsko-Pomorski Związek Brydża Sportowego
W sezonie 2010/2011 w rozgrywkach Ligi Okręgowej weźmie udział 19 zespołów w jednej
grupie rozgrywkowej.
Wpisowe do rozgrywek wynosi 330,00 zł od drużyny (zgodnie z uchwałą Zarządu KPZBS w
Bydgoszczy z dnia 4.08.2010 r. w sprawie określenia składek członkowskich i opłat
startowych w sezonie sportowym 2010/2011). Opłatę należy uiścić do dnia 15 listopada
2010 r. na konto związku. Drużyna, która nie wpłaci w/w kwoty w ustalonym terminie nie
zostanie dopuszczona do II zjazdu, a jej wyniki z pierwszego zjazdu zostaną anulowane.
Zarząd w szczególnych przypadkach może zmienić termin i harmonogram opłat na
pisemny wniosek drużyny, który winien wniesiony być do dnia 10 listopada 2010r. na
adres biura Zarządu, lub do Wydziału Gier. Zwolniona z opłat są drużyny Uczniowskiego
Klubu Brydża Sportowego
Zarząd KPZBS w przypadku nieuregulowanych bieżących lub zaległych zobowiązań, może
odsunąć drużynę od uczestnictwa w lidze w każdej fazie rozgrywek.
Wszystkie mecze w rundzie zasadniczej i fazie grupowej - awansowej, są 20-rozdaniowe
(dwie sesje po 10 rozdań w ramach meczu )- rozdania powielane..
Rozgrywki zostaną przeprowadzone systemem zjazdów. W ramach zjazdu drużyna rozegra 3
mecze.
Ostateczny termin zakończenia rozgrywek 31.05.2011 r..
Na sali rozgrywek obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu i palenia wyrobów
tytoniowych.
Miejsce zjazdu: Zespół Szkół Nr 26 w Bydgoszczy ul. Glinki 117
II. System rozgrywek, zasady awansu:
Rozgrywki Ligi Okręgowej podzielone będą na dwie rundy. Rundę zasadniczą i awansową.
Runda zasadnicza na zasadzie każdy z każdym 18 meczów.
Runda rewanżowa – awansowa: zespoły, które zajmą po rundzie zasadniczej miejsca 1 – 10,
rozegrają rundę rewanżową na zasadzie każdy z każdym (9 meczów)
Obie rundy zsumowane utworzą kolejność od 1 – 19 miejsca Ligi Okręgowej w sezonie
2010/2011
W przypadku równej ilości VP, o kolejności drużyn decydują: VP z bezpośrednich meczy,
w dalszej imp-y z całego sezonu. W przypadku równej ilości VP, równego bilansu bezpośrednich
spotkań i równej ilości imp z całego sezonu. Organizator zarządzi 20-to rozdaniowy mecz grany
do skutku.
Zasady awansu do III Ligi w sezonie 2010/2011.
Do III Ligi AWANSUJĄ drużyny, które zajmą 1,II,III miejsce w rozgrywkach. Drużyna, które
zajmie miejsce 4 rozegra baraŜ (48-mio rozdaniowy, grany do skutku) z drużyną, która w
rozgrywkach sezonu 2010/11 III Ligi zajęła miejsce 15
III. Ustalenia dotyczące stosowania systemów licytacyjnych:
1. W rozgrywkach ligowych DMP nie obowiązują żadne ograniczenia systemowe pod
warunkiem, że para stosująca system wysoce sztuczny posiada 2 egzemplarze karty
konwencyjnej (wzoru PZBS) oraz na żądanie sędziego może przedstawić szczegółowy opis
systemu. Definicja systemu wysoce sztucznego została ujęta w „Polityce systemowej PZBS”.
2. Kapitan drużyny ma obowiązek uprzedzenia kapitana drużyny przeciwnej, Ŝe wystawia parę
stosującą system wysoce sztuczny. Termin powiadomienia ustala się na minimum 20 minut przed
rozpoczęciem gry.
3. Para w danej połówce meczu może stosować tylko jeden system licytacyjny i wistowy przez
obu zawodników.
IV. Ustalenia regulaminowe dotyczące zasad rozgrywania meczów:
Dokumentacja:
- dokładne wypełnianie protokołów meczowych (line-up). Gospodarze w I połówce, a
goście w II połówce – 5 minut przed rozpoczęciem gry.
- oficjalne protokoły prowadzą pary NS w obu pokojach. Podpisane przez obie strony.
Protokoły należy składać bezpośrednio do sędziego po ustaleniu wyniku meczu przez
kapitanów.
Kary za nieprzestrzeganie powyższych zasad I – ostrzeŜenie, II –1/2 VP, III – 1 VP, dla
strony wykraczającej.
Czas gry: 20 x 8 minut + 10 minut na porównanie wyników po 10 rozdaniach. Łączny czas
meczu 170 minut + 10= 180 minut.
„Spalenie” rozdania przy innym stole przez komentarz, głośną rozmowę powoduje
automatyczną karę w wysokości 2 VP.
Przez okres grania połówki meczu (10 rozdań) nie wolno wstawać od stołu bez pozwolenia
sędziego. Za nieprzestrzeganie automatyczna kara 1 VP.
Obowiązuje zakaz korzystania z telefonów komórkowych w trakcie gry. Za nieprzestrzeganie
automatyczna kara 1 VP.
6. Z całą surowością karane będą zachowania związane ze stanem wskazującym na spożywanie
napojów alkoholowych (do wykluczenia ze zjazdu włącznie), wulgarnością i nadmiernie głośnym
zachowaniem oraz spóźniania się poszczególnych zawodników do stołów rozgrywkowych.
V. Ustalenia dotyczące możliwości gry zawodników w różnych drużynach tej samej sekcji:
Jeżeli dana sekcja posiada dwie lub więcej drużyn w tej samej klasie rozgrywkowej, to
poszczególni zawodnicy mogą grać tylko w tej drużynie, w której są zgłoszeni do
rozgrywek.
Jeżeli sekcja posiada drużyny w różnych klasach rozgrywkowych (np.: w Lidze Okręgowe i
w Lidze Popularnej) to zawodnicy zgłoszeni do rozgrywek w niŜszej lidze mogą brać
udział w jednym zjeździe wyższej ligi nie tracąc praw do reprezentowania swojej drużyny
w lidze niższej. Jeśli wezmą udział w jeszcze jednym zjeździe wyższej ligi, nie będą już
mogli grać w lidze niższej na zasadach określonych w regulaminie Ligi Popularnej.
Jeżeli sekcja posiada drużyny w różnych klasach rozgrywkowych, to zawodnicy zgłoszeni w
drużynie z wyższej ligi mogą grać w zespole z ligi niższej (Popularnej) jedną parą w całym
sezonie. Szczegółowy udział par określa regulamin Ligi Popularnej.
VI. Postanowienia końcowe:
W rozgrywkach Ligi Okręgowej obowiązują przepisy Międzynarodowego Prawa
Brydżowego, Regulamin Ligi opracowany przez WG KPZBS, Regulamin Zawodów
Brydża Porównawczego PZBS oraz Regulamin Klasyfikacyjny PZBS.
We wszystkich sprawach związanych z rozgrywkami Ligi Okręgowej należy kontaktować się
z kolegą Jarkiem Żurawskim tel. 667-42-49-00 lub 724-33-95-95
W wyjątkowych przypadkach (wypadki losowe, zdekompletowanie drużyny, ), mecze będą
mogły być rozegrane w innym terminie niż podany w terminarzu rozgrywek. Zgodę na to
musi wyrazić prowadzący rozgrywki (WG KPZBS). W przeciwnym wypadku za
nierozegrane mecze przyznawane będą walkowery (średnia uzyskana z rozegranych
dotychczas meczów: :do 0,nie mniej niŜ 18:0 - +13 IMP).
Odwołania od decyzji sędziowskich oraz protesty wnoszą kapitanowie drużyn w formie
pisemnej na adres Zarządu KPZBS, które rozpatrywać będzie właściwy Wydział Gier.
Zarząd nie będzie pobierał kaucji za wniesione odwołanie lub protest. Od postanowienia
WG KPZBS przysługuje drużynie odwołanie do WGiD PZBS na zasadach określonych w
regulaminie rozgrywek.
Wszelkie sprawy naruszające dyscyplinę zawodów wnoszone być powinny w formie
pisemnej do Wydziału Dyscypliny KPZBS.
VII. DRUŻYNY ZGŁOSZONE I UPRAWNIONE DO GRY W SEZONIE 2010/2011
ZGODNIE Z ROZSTAWIENIEM
1. ORZEŁ KCYNIA
2. POGOŃ MOGILNO
3. ASTOR TELBUD
4. LOTNIK BYDGOSZCZ
5. TARPAN MROCZA
6. AZS UTP BYDGOSZCZ
7. BLOTKA ŚWIECIE
8. GWIAZDA PAAK HURTOWNIA BYDGOSZCZ
9. BEMIX GROM WIĘCBORK
10. GOK DOBRE
11. K.J.PLAST
12. TUCHOLANKA II
13. UKBS GILA TORUŃ
14. ZUK ŚWIECIE
15. ROGOWO II
16. UKBS FORDON
17. UKBS ELEKTRONIK
18. LZS INSTALATOR-PELIKAN SZUBIN
Opracowal J.Ż
Zmieniony ( Poniedziałek, 25 Październik 2010 17:33 )