• Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Uchwała Zarządu K-PZBS w sprawie turniejów Grand Prix

Email Drukuj PDF

Zarząd K-PZBS wyraża zgodę na zorganizowanie turnieju zaliczanego do Grand Prix K-PZBS (lub innego sygnowanego przez Zarząd K-PZBS) w wypadku spełnienia następujących warunków:

1. Organizator turnieju oświadczy (pisemnie lub mailowo), że będzie przestrzegał ograniczeń wynikających z Uchwały PZBS nr 29/2020/2016-2020.

2. Sędzia zawodów po zakończeniu turnieju prześle do Wydziału Gier K-PZBS protokół opisujący wypełnienie przez Organizatora poszczególnych punktów w/w Uchwały. Do protokołu należy dołączyć zdjęcia dokumentujące: odpowiednie rozstawienie stołów, stosowanie przez zawodników w trakcie gry środków ochrony indywidualnej, zabezpieczenie odpowiedniej liczby kompletów kart.

3. Na podstawie rekomendacji Wydziału Gier, Zarząd podejmie ostateczną decyzję o zaliczeniu takiego turnieju do cyklu Grand Prix. W wypadku rażącego naruszenia cytowanej uchwały PZBS zawody zostaną potraktowane jako turniej prywatny, za który K-PZBS nie ponosi odpowiedzialności.

Zarząd K-PZBS