• Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Odpowiedź na pismo Komisji Rewizyjnej

Email Drukuj PDF
W związku z uchwałą Komisji Rewizyjnej nr 1 informuję, że:
1. Gwarantując prawo do obecności przedstawiciela KR na posiedzeniach Zarządu (zgodnie z par. 27 ust. 5 Statutu naszego Związku), o każdym posiedzeniu Zarządu Komisja Rewizyjna zostanie poinformowana (zgodnie z dotychczasową praktyką - jej przewodniczący).  
2. Przypominam jednak, że Komisja Rewizyjna jest dla Zarządu organem kontrolnym a nie nadzorującym i nie ma kompetencji do wydawania Zarządowi poleceń ani zobowiązywania go do jakichkolwiek działań, które nie wynikają wprost z zapisu par. 27 ust 4 Statutu, który stanowi:
"Komisja Rewizyjna ma prawo występowania do Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i żądania wyjaśnień oraz usunięcia nieprawidłowości."
Proszę aby w przyszłości KR ograniczyła się w swoich działaniach wyłącznie do wniosków wynikających właśnie z tego zapisu statutowego.

Mariusz Żurek
Prezes Zarządu K-PZBS