• Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Regulamin Ligii Popularnej 2010

Email Drukuj PDF

 

LIGA POPULARNA

REGULAMIN I TERMINARZ ROZGRYWEK

SEZON 2010/2011

 

 

I.              Sprawy organizacyjne:

 

1.    Organizatorem rozgrywek jest Kujawsko-Pomorski Związek Brydża Sportowego

2.    W sezonie 2010/2011 rozgrywki zostaną przeprowadzone w jednej grupie rozgrywkowej.

3.    Zgłoszenia należy złożyć do KPZBS w terminie do dnia 15.12.2010r.

4.    Wpisowe za przystąpienie do rozgrywek wynosi 100,00zł. zgodnie z uchwałą Zarządu KPZBS. Wpisowe należy uiścić na konto związku  do 31.12.2010r

Zarząd KPZBS w przypadku nieuregulowanych zobowiązań, może odsunąć drużynę od uczestnictwa w lidze w każdej fazie rozgrywek,

5.    Wszystkie mecze w rundzie zasadniczej i rewanżowej, są 32-rozdaniowe.

6.    Rozgrywki zostaną przeprowadzone w jednolitym systemie i terminie. Termin rozgrywek poniedziałek z wyłączeniem terminów zagwarantowanych dla KMP. Zabrania się rozgrywania awansem meczów w terminach KMP. Przełożenie meczu może się odbyć jedynie za zgodą Wydziału Gier. Odpowiedzialny z ramienia Zarządu kol. Krzysztof GIL tel. 608 463 214. Ostateczny termin zakończenia rozgrywek 30.04.2011 r..

7.    Na sali rozgrywek obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu i palenia wyrobów tytoniowych.

8.    Miejsce rozgrywania meczu ustalają kapitanowie drużyn.

 

II. System rozgrywek:

 

1.    Rozgrywki Ligi Popularnej podzielone będą na dwie rundy. W rundzie zasadniczej i rewanżową ilość meczów uzależniona będzie od ilości zgłoszonych drużyn(mecz i rewanż) .

2.    Obie rundy zsumowane utworzą kolejność miejsc Ligi Popularnej w sezonie 2010/2011.

·        W przypadku równej ilości VP, o kolejności drużyn decydują: VP z bezpośrednich meczy, w dalszej imp-y z całego sezonu. W przypadku równej ilości VP, równego bilansu bezpośrednich spotkań i równej ilości imp z całego sezonu. Organizator zarządzi 24 rozdaniowy mecz grany do skutku.

3.    Drużyna, która zajęła I miejsce w rozgrywkach uzyska prawo do udziału
w przyszłorocznym sezonie (przystąpienie do rozgrywek –dobrowolne) Ligi Okręgowej. Zgłoszony skład do Ligi Okręgowej musi obejmować  minimum 50% składu drużyny biorącej udział w rozgrywkach Ligi Popularnej. Koszt wpisowego ponosi dla tej drużyny KPZBS.

 

III. Ustalenia dotyczące możliwości gry w Lidze Popularnej.

 

1.    W Lidze Popularnej uczestniczą drużyny w skład których mogą wchodzić zawodnicy będący członkami PZBS( bez względu na posiadane WK) jak
i niezrzeszeni. 

2.    Skład drużyn  podany w zgłoszeniu nie może ulec  zmianie w czasie trwania rozgrywek. 

3.    Organizator dopuszcza możliwość zgłoszenia drużyn w trakcie trwania rozgrywek, lecz nie później niż po rozegraniu dwóch rund w rundzie zasadniczej.

 

IV. Postanowienia końcowe: 

1.    W rozgrywkach Ligi Popularnej obowiązują przepisy Międzynarodowego Prawa Brydżowego, Regulamin Ligi opracowany przez WG KPZBS, Regulamin Zawodów Brydża Porównawczego PZBS oraz Regulamin Klasyfikacyjny PZBS.

2.    We wszystkich sprawach związanych z rozgrywkami Ligi Popularną należy kontaktować się z kolegą Krzysztofem Gilem tel. 608 46 3214

3.    W wyjątkowych przypadkach (wypadki losowe, zdekompletowanie drużyny, ), mecze będą mogły być rozegrane w innym terminie niż podany w terminarzu rozgrywek. Zgodę na to musi wyrazić prowadzący rozgrywki (WG KPZBS). W przeciwnym wypadku za nierozegrane i nie uzgodnione z Wydziałem Gier mecze przyznawane będą walkowery (25:0 - +80 IMP). 

4.    Odwołania od decyzji sędziowskich oraz protesty wnoszą kapitanowie drużyn w formie pisemnej na adres Zarządu KPZBS, które rozpatrywać będzie właściwy Wydział Gier. Od postanowienia WG KPZBS przysługuje drużynie odwołanie do WGiD PZBS na zasadach określonych w regulaminie rozgrywek.

5.    Wszelkie sprawy naruszające dyscyplinę zawodów wnoszone być powinny w formie pisemnej do Wydziału Dyscypliny KPZBS.

 

V. DRUŻYNY ZGŁOSZONE I UPRAWNIONE DO GRY W SEZONIE 20010/2011

        ZGODNIE Z ROZSTAWIENIEM

 

LP

NAZWA DRUŻYN

KAPITAN

NR KONTAKTOWY

1

LOTNIK BYDGOSZCZ

GIL KRZYSZTOF

608 463 214

2

SDK SZUBIN

GREMPKA KONRAD

691 895 387

3

K.J. PLAST BYDGOSZCZ

ZACHWIEJA ZDZISŁAW

607 926 601

4

IMPAS BYDGOSZCZ

PALEWICZ JÓZEF

603 244 215

5

KLUB SKALN Y BYDGOSZCZ

NOWAK KAROL

501 671 336

6

FAMOR BYDGOSZCZ

CIEŚLEWICZ STANISŁAW

668649833

7

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TERMINARZ ROZGRYWEK

LIGI POPULARNEJ W SEZONIE 2010/2011

 

 

 

I.             Runda zasadnicza

 

1.   17.01.2011r.

·        1-5; 3-4; 2-6

 

2.   24.01.2011r.

·        1-4; 2-5; 3- 6

 

3.   31.01.2011r.

·        1-2; 5-3; 4-6

 

4.   07.02.2011r.

·        1-3;2-4; 5-6

 

5.   21.02.2011r.

·        2-3;4-5; 1-6

 

II.           Runda rewanżowa

 

1.   28.02.2011r.

·        1-5; 3-4; 2-6

 

2.   07.03.2011r.

·        1-4; 2-5; 3- 6

 

3.   21.03.2011r.

·        1-2; 5-3; 4-6

 

4.   28.03.2011r.

·        1-3;2-4; 5-6

 

5.   04.04.2011r.

·        2-3;4-5; 1-6