• Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Instrukcja użytkowania Pierniczków

Email Drukuj PDF

Witam, turnieje okręgowe oraz Liga będzie prowadzona przy użyciu "pierniczków, w związku z tym:

    - Proszę przypomnieć sobie identyfikatory PID nadanymi przez system Cezar i zapamiętać!!! Służyć nam będą przy każdorazowym rozpoczęciu turnieju zapisywanym systemem elektronicznego zapisu wyników.

Obsługa pierniczków(zapoznaj się koniecznie jeśli nie spotkałeś się z tego typu urządzeniem)
Pierniczki służą przekazywaniu drogą radiową wyników uzyskanych przy stole...w skrócie zastępują protokoły, po zajęciu miejsca można się też dowiedzieć którą rundę gramy, jakie pary winny siedzieć przy danym stole i jakie rozdania powinny grać w tej rundzie, poza tym to zwykłe protokoły:)
Instrukcja obsługi(kluczyk na górze tylko dla sędziów)Proszę go nie ruszać
Otwórz program virbm_en.exe i naciśnij OK! virbm_en.exe to wirtuany pierniczek
Włączy się pierniczek, który automatycznie "gasi się" w celu oszczędzania baterii
Naciśnij ponownie OK!!
System pokazuje grupę turnieju i numer stołu
Naciśnij OK!! pojawi się

N:
S:
w tym miejscu wpisujemy identyfikatory zgodnie z zajętą pozycją przy stole(po wpisaniu identyfikatora ok i przechodzimy do S po ponownym ok system doprowadzi Nas do
E:
W:

Po wprowadzeniu wszystkich identyfikatorów system wskaże nam:

lewa góra - runda
prawa góra - rozdania, które mamy grać w danej rundzie
dół - pary, które powinny zajmować w danej rundzie pozycję na NS i EW

dalej OK!!

i pojawia się kolejno

nr rozdania(board) OK!! wpisujemy i wprowadzamy:
kontrakt(contr), ew. z xx lub xx, kto rozgrywa np. 2dN; 2dxN, 3NTxxE i OK
wist(lead) wprowadzamy w dowolnej kolejności np. 2d, d2
wynik(result) operujemy +(W)lub-(D)lub swoje(K) i OK!!

w tym momencie system pokazuje akceptacja od E(verification by east), tak jak z protokołem dajemy graczowi strony przeciwnej możliwośc pokazania i zaakceptowania zapisu, jeśli jest zgodny z tym co nastąpiło przy stole. Naciska on OK!! i system pokazuje, że w danym grano rozdaniu grano odpowiedni kontrakt z ręki ?? i pokazuje wynik tego rozdania.

Po naciśnięciu OK!! system zapyta czy pokazać wyniki innych stołów i OK!!i teraz możemy zobaczyć ile % uzyskaliśmy z tego rozdania i ew. jakie kontrakty grywano na innych stołach(oczywiście nie komentując, ponieważ rozdanie może być grane na innym stole za chwilę)
Przechodzimy do rozdań następnych:)

Uwagi:

Jak w protokołach nie komentujemy rozdań zagranych
Jeśli wynik nie został zaakceptowany przycisk cancel służy jak undo, także w ceu poprawienia błędnego wpisania kontraktu, wistu etc.
Proszę zwracać uwagę, które rozdanie rozegrane należy wpisać do pierniczka, bo za chwilę się okaże,że graliśmy 1 a wpisaliśmy w 2 i zobaczyliśmy co było grane
Jeśli system pokaże:

Rozdanie już grane(board number incorrect)to rozdanie już wprowadzono lub błędny numer rozdania

4 Pasy są pod znacznikiem K!!!!jest wyraźnie napisane pass

 

Zmieniony ( Czwartek, 02 Grudzień 2010 21:28 )