• Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Internetowe zebranie Zarządu K-PZBS 02.11.2021

Email Drukuj PDF

 

Protokół z internetowego posiedzenia Zarząd K-PZBS 02.11.2021, godz.19.15

W posiedzeniu wzięli udział: Mariusz Żurek, Krzysztof Dzierżak, Leszek Gozdek, Bogumił Kupczyk, Marek Niemir, Robert Mrukowski, Andrzej Wojnowski, Zdzisław Zachwieja oraz Michał Dolny i Marek Nicewicz. Nieobecny Bartłomiej Kamelski

1.              Po przyjęciu porządku obrad i stwierdzeniu kworum odbyła się dyskusja dotycząca rozgrywek ligowych w zbliżającym się sezonie. Omówiono regulaminy rozgrywek III ligi oraz ligi okręgowej przygotowane przez Wydział Gier. Podjęto uchwałę zatwierdzającą ww. regulaminy

Uchwała nr 10 /2021-25 z 02.11.2021

Zarząd K-PZBS zatwierdza regulamin rozgrywek III ligi oraz regulamin rozgrywek Ligi Okręgowej na sezon 2021/22 w formie zaproponowanej przez Wydział Gier K-PZBS (załączniki nr 1 i nr 2 do protokołu).

7 głosów za / 1 głos przeciw.

2.              Bogumił Kupczyk przedstawił konieczność powołania Młodzieżowej Kadry Wojewódzkiej. Zarówno od strony sportowej jak też finansowej jest to niezbędny krok mający na celu dalszy rozwój młodych talentów brydżowych w naszym województwie.

Uchwała nr 11 / 2021-25 z 02.11.2021

Zarząd K-PZBS powołuje Młodzieżową Kadrę Wojewódzką. Jednocześnie Zarząd K-PZBS zatwierdza kol. Bogumiła Kupczyka na selekcjonera tej kadry.

8 głosów za / 0 głosów przeciw.

 

3.              Ponownie debatowano nad organizacją Łuczniczki w randze Grand Prix Polski Par. Jednomyślnie uznano, że należy złożyć ofertę do PZBS na organizację tej imprezy. Proponowany termin – kwiecień 2021 aczkolwiek decyzja w tej sprawie będzie niewątpliwie należeć do PZBS. Jako lokalizację określono wstępnie halę Artego lub halę przy ul. Czerkawskiej

4.              Omówiono sposób wyłaniania sędziów na zawody organizowane pod egidą K-PZBS i podjęto w tej sprawie uchwałę

Uchwała nr 12 / 2021-25 z 02.11.2021

Zarząd K-PZBS ceduje na Wydział Gier K-PZBS dokonywanie obsady sędziowskiej na turnieje organizowane przez K-PZBS.

7 głosów za / 1 głos wstrzymujący

 

5.              Omówiono zmiany w regulaminach Grand Prix K-PZBS sezonu 2020-22 i podjęto w tej sprawie uchwałę.

Uchwała nr 13/2021-25 z 02.11.2021

Zarząd K-PZBS zatwierdza regulaminy Grand Prix 2020-22 (po modyfikacjach) na maksy i na impy (załączniki nr 3 i 4).

8 głosów za / 0 głosów przeciw.

 

6.              Prezes potwierdził wpisanie Zarządu do KRS

7.              Bydgoszcz, Toruń i Brodnica zorganizują 06.11 turnieje poświęcone pamięci brydżystów naszego okręgu. Ustalono odpis 5zł od zawodnika na zakup zniczy dla tych, którzy odeszli od nas w latach 2019-20. Zawody odbędą się w formule pajączka.

8.              11.12.2021 odbędą się w Krobi Indywidualne Mistrzostwa Okręgu oraz Turniej Zakończenia Sezonu

9.              Na wniosek Prezesa jednomyślnie ustanowiono cykliczną nagrodę fair-play, która zostanie wręczona po raz pierwszy na koniec 2022 roku i podjęto w tej sprawie uchwałę

Uchwała nr 14/2021-25 z 02.11.2021

Zarząd K-PZBS ustanawia cykliczną nagrodę fair play

8 głosów za / 0 głosów przeciw.

 

Sekretarz Zarządu

Andrzej Wojnowski

 

Załącznik nr 1

REGULAMIN ROZGRYWEK III LIGI - SEZON 2021/2022

I. Postanowienia ogólne:
1. Organizatorem rozgrywek jest Kujawsko-Pomorski Związek Brydża Sportowego,
który scedował ich prowadzenie na Wydział Gier K-PZBS.
2. W sezonie 2021/2022 w rozgrywkach III Ligi weźmie udział 13 zespołów
w jednej grupie rozgrywkowej.
3. Wpisowe do rozgrywek wynosi 900,00 zł od drużyny. Opłatę należy uiścić do
18 grudnia 2021 r. na konto Związku. Drużyna, która nie wpłaci wpisowego
w ustalonym terminie zostanie wycofana z rozgrywek. Wydział Gier K-PZBS
w szczególnych przypadkach może zmienić termin i harmonogram opłat na
pisemny wniosek drużyny, który winien być wniesiony do 10 grudnia 2021 roku
do Wydziału Gier K-PZBS na adres mailowy Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .
4. W przypadku nieuregulowanych bieżących lub zaległych zobowiązań finansowych
Zarząd K-PZBS może odsunąć drużynę od uczestnictwa w lidze w każdej fazie
rozgrywek.
5. Na sali rozgrywek obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu i palenia
wyrobów tytoniowych.
6. Miejsce zjazdów: Szkoła Podstawowa nr 60, Glinki 117 w Bydgoszczy.
7. W uzasadnionych wypadkach Wydział Gier K-PZBS może zdecydować
o rozegraniu zjazdu ligowego w innym miejscu oraz zmianie jego terminu.
8. W trakcie sezonu 2021/22 rozgrywki będą prowadzone w zaostrzonym rygorze
sanitarnym. Wydział Gier K-PZBS będzie na bieżąco informować o konkretnych
wymaganiach związanych z Covid-19.
9. W uzasadnionych przypadkach Zarząd K-PZBS zastrzega sobie możliwość
wcześniejszego zakończenia rozgrywek III ligi sezonu 2021/22.


II. System rozgrywek, zasady awansu i spadku:
1. Rozgrywki zostaną przeprowadzone w dwóch fazach - zasadniczej i play off.
2. Faza zasadnicza zostanie przeprowadzona w formie jednej rundy każdy z każdym
systemem jednodniowych zjazdów, w ramach których drużyna rozegra do trzech
20-rozdaniowych meczów (w dwóch segmentach po 10 rozdań).
3. Faza play off zostanie rozegrana w trzech grupach według kolejności w fazie
zasadniczej:
- grupa awansowa - drużyny z miejsc 1.-4.;
- grupa spokojni - drużyny z miejsc 5.-8.;
- grupa niepewni - drużyny z miejsc 9.-12.;
systemem każdy z każdym podczas jednodniowego zjazdu, w ramach którego
drużyna rozegra trzy 20-rozdaniowe mecze (w dwóch segmentach po 10 rozdań).
4. Ostateczna kolejność w grupach zostanie ustalona na podstawie wyników meczów
fazy play off oraz meczów fazy zasadniczej pomiędzy zespołami danej grupy.
5. Drużyny z grupy awansowej zajmą w lidze miejsca 1.-4., drużyny z grupy spokojni
zajmą w lidze miejsca 5.-8., drużyny z grupy niepewni zajmą w lidze miejsca
9.-12., drużyna z miejsca 13. w fazie zasadniczej zajmie w lidze 13. miejsce.
6. Wszystkie mecze będą rozgrywane na stołach z zasłonami.

7. Wszystkie mecze na zorganizowanych zjazdach będą rozgrywane kartami
powielanymi. Wyjątkowo Organizator lub Sędzia Główny może wydać zgodę na
rozgrywki tasowanymi kartami w przypadku braku technicznych możliwości
powielenia kart.
8. Zasady awansu i liczbę drużyn, które uzyskują awans do II Ligi określa regulamin
DMP na sezon 2021/22.
9. W przypadku, gdy drużyna uprawniona do awansu zrezygnuje z udziału
w rozgrywkach II Ligi, Zarząd K-PZBS poprzez Wydział Gier wytypuje kolejny
zespół na podstawie końcowej tabeli III Ligi (poczynając od drużyny z 2. miejsca
a kończąc na miejscu 6.). Ewentualny akces tej drużyny musi być podpisany
przez minimum 50% zawodników wchodzących w skład danej drużyny wraz
z kapitanem tej drużyny z sezonu 2021/22.
10. Zarząd pozostawia sobie prawo uzupełnienia vacatu w przypadku braku
deklaracji jakiejkolwiek uprawnionej do awansu drużyny z III Ligi, poprzez
zaproponowanie miejsca w II Lidze drużynie, która spadła z II Ligi i wyraża chęć
oraz posiada środki finansowe na ponowne uczestnictwo w rozgrywkach tej ligi.
Gdy spadły dwie lub więcej drużyn i chęć ponownej gry wyraża więcej niż jedna
drużyna, Zarząd przeprowadzi baraż o uzupełnienie vacatu w II lidze.
11. W przypadku otrzymania przez K-PZBS miejsca do udziału w barażu o II ligę
stosuje się odpowiednio punkty 8-10.
12. W sezonie 2022/23 planowane jest ograniczenie liczby drużyn III Ligi do 12 oraz
rozważane jest prowadzenie rozgrywek w więcej niż jednym miejscu.
13. Do udziału w rozgrywkach III Ligi będą uprawnione:
a) drużyny, które ewentualnie spadną z II Ligi lub zrezygnują z udziału w
rozgrywkach II Ligi (k drużyn),
b) drużyny, które w sezonie 2021/22 zajmą najwyższe miejsca w III Lidze i nie
awansują do II Ligi (12 - k - 1 drużyn),
c) najlepsza drużyna Ligi Okręgowej w sezonie 2021/22.
14. W przypadku, gdy drużyna uprawniona do awansu zrezygnuje z udziału
w rozgrywkach III Ligi, Zarząd K-PZBS poprzez Wydział Gier wytypuje kolejną
drużynę na podstawie końcowej tabeli Ligi Okręgowej (poczynając od drużyny
z 2. miejsca, a kończąc na miejscu 4.) lub, w dalszej kolejności, kolejnym
drużynom z III Ligi.
15. W sezonie 2021/22 nie przewiduje się organizacji baraży pomiędzy III ligą a Ligą
Okręgową.


III. Ustalenia dotyczące stosowania systemów licytacyjnych:
1. W rozgrywkach Ligowych DMP nie obowiązują żadne ograniczenia systemowe
pod warunkiem, że para stosująca system wysoce sztuczny posiada
kartę konwencyjną, którą udostępni Wydziałowi Gier K-PZBS w postaci
dokumentu elektronicznego, najpóźniej 2 tygodnie przed zjazdem na którym ma
grać. Definicja systemu wysoce sztucznego została ujęta w „Polityce systemowej
PZBS”.
2. Kapitan drużyny ma obowiązek uprzedzenia kapitana drużyny przeciwnej, że
wystawia parę stosującą system wysoce sztuczny. Termin powiadomienia ustala
się na minimum 20 minut przed rozpoczęciem gry.

3. Para w danej połówce meczu może stosować tylko jeden system licytacyjny
i wistowy, taki sam dla obu zawodników.
4. W przypadku stosowania przez parę szczególnych uzgodnień partnerów stosuje
się odpowiednio pkt. 9-12 dokumentu Decyzje PZBS dotyczące MPB 2017.


IV. Ustalenia regulaminowe dotyczące zasad rozgrywania meczów:
1. Przed rozpoczęciem każdego segmentu meczu kapitanowie drużyn lub
upoważnieni członkowie zespołu są zobowiązani do wypełnienia druku line-up.
W nieparzystym segmencie meczu jako pierwsi druk wypełniają goście,
a w parzystym gospodarze. Druk winien być wypełniony na 5 minut przed
rozpoczęciem danego segmentu. Kary za nieprzestrzeganie powyższych zasad:
I – ostrzeżenie, II -1/2 VP, III i następne -1 VP, dla strony wykraczającej.
2. Kapitanowie drużyn nie mają obowiązku podpisywania protokołów meczowych.
3. Czas gry segmentu wynosi 10 x 8,5 minuty. Po przekroczeniu czasu o 10 minut
rozdania nierozegrane mogą być niezaliczone do wyniku meczu.
4. „Spalenie” rozdania przy innym stole przez komentarz, głośną rozmowę powoduje
automatyczną karę w wysokości -2 VP.
5. Przez okres grania segmentu nie wolno wstawać od stołu bez zezwolenia
sędziego. Za nieprzestrzeganie tego ograniczenia automatyczna kara -1 VP.
6. W trakcie gry obowiązuje zakaz używania telefonów komórkowych i innych
urządzeń transmisyjnych (za wyjątkiem tych, które zostały dopuszczone przez
organizatora rozgrywek). Za nieprzestrzeganie - kara -1 VP.
7. Z całą surowością karane będą zachowania związane ze stanem upojenia
alkoholowego (do wykluczenia ze zjazdu włącznie), wulgarnością i nadmiernie
głośnym zachowaniem oraz spóźnianiem się poszczególnych zawodników do
stołów rozgrywkowych.
8. Przy naliczaniu punktów PKL za cały sezon dla poszczególnych drużyn przyjmuje
się liczbę rozegranych rozdań jako sumę wynikającą z obowiązującego
regulaminu. Rezygnacja drużyny z rozegrania jakiegokolwiek segmentu meczu
nie może być podstawą do zmniejszenia tej liczby.
9. Przy obliczaniu punktów PKL zalicza się również zawodnikom udział w meczach
barażowych.

V. Postanowienia końcowe:
1. W rozgrywkach III Ligi obowiązują: Międzynarodowe Prawo Brydżowe 2017,
Decyzje PZBS dotyczące MPB 2017, Przepisy obowiązujące przy grze
z zasłonami, Regulamin Lig Centralnych w sezonie 2021/22, Regulamin
Zawodów Brydża Sportowego PZBS, Polityka Systemowa, Zasady Alertowania
oraz Regulamin Klasyfikacyjny PZBS.
2. We wszystkich sprawach związanych z rozgrywkami III Ligi należy kontaktować
się z kol. Krzysztofem Dzierżakiem (tel. 606 289 622) lub kol. Mariuszem Żurkiem
(tel. 601 461 337).
3. W wyjątkowych przypadkach (wypadki losowe, zdekompletowanie drużyny)
kapitan drużyny musi zgłosić do organizatora rozgrywek (WG K-PZBS) informację
o niemożności stawienia się drużyny na zjeździe. Informacja winna być

przekazana do kol. Krzysztofa Dzierżaka (tel. 606 289 622) lub kol. Mariusza
Żurka (tel. 601 461 337) nie później niż 24 godziny przed terminem zjazdu.
Spełnienie tego warunku jest konieczne do podjęcia decyzji o przełożeniu terminu
meczu. W przeciwnym wypadku za nierozegrane mecze w wyznaczonym
terminie przyznawane będą walkowery.
4. Termin składania odwołań upływa 30 minut od opublikowania wyników meczu, ale
ulega wydłużeniu aż do rozpoczęcia następnego meczu, jeśli w harmonogramie
zjazdu przewidziana jest dłuższa przerwa. W przypadku ostatniego meczu
przewidzianego w harmonogramie, czas na złożenie odwołania upływa 4 godziny
po opublikowaniu wyników tego meczu.
5. Zmiany wyników należy zgłaszać w terminie odwoławczym bezpośrednio u
sędziego prowadzącego rozgrywki. Odwołania od decyzji sędziowskich należy
składać w formie pisemnej za pośrednictwem sędziego zawodów lub
bezpośrednio do organizatora rozgrywek - Wydział Gier K-PZBS - na adres
mailowy Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. . Zarząd nie będzie pobierał kaucji za
wniesione odwołania. Od postanowienia WG K-PZBS przysługuje drużynie
odwołanie do WG PZBS na zasadach określonych w regulaminie DMP PZBS.
6. Wszelkie sprawy naruszające dyscyplinę zawodów powinny być wnoszone
w formie pisemnej do Wydziału Gier K-PZBS.

 

Załącznik nr 2

 

REGULAMIN ROZGRYWEK LIGI OKRĘGOWEJ W SEZONIE 2021/2022

I. Postanowienia ogólne:
1. Organizatorem rozgrywek jest Kujawsko-Pomorski Związek Brydża Sportowego, który
scedował ich prowadzenie na Wydział Gier K-PZBS.
2. W sezonie 2021/2022 w rozgrywkach Ligi Okręgowej weźmie udział 8 zespołów
w jednej grupie rozgrywkowej.
3. Wpisowe do rozgrywek wynosi 450,00 zł od drużyny. Opłatę należy uiścić do
19 grudnia 2021 r. na konto Związku. Drużyna, która nie wpłaci wpisowego
w ustalonym terminie zostanie wycofana z rozgrywek. Wydział Gier K-PZBS
w szczególnych przypadkach może zmienić termin i harmonogram opłat na pisemny
wniosek drużyny, który winien być wniesiony do 10 grudnia 2021 roku do Wydziału Gier
K-PZBS na adres mailowy Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .
4. W przypadku nieuregulowanych bieżących lub zaległych zobowiązań finansowych
Zarząd K-PZBS może odsunąć drużynę od uczestnictwa w lidze w każdej fazie
rozgrywek.
5. Na sali rozgrywek obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu i palenia wyrobów
tytoniowych.
6. Miejsce zjazdów: Krobia, ul. Olimpijska 3 (świetlica).
7. W uzasadnionych wypadkach Wydział Gier K-PZBS może zdecydować o rozegraniu
zjazdu ligowego w innym miejscu oraz zmianie jego terminu.
8. W trakcie sezonu 2021/22 rozgrywki będą prowadzone w zaostrzonym rygorze
sanitarnym. Wydział Gier K-PZBS będzie na bieżąco informować o konkretnych
wymaganiach związanych z Covid-19.
9. W uzasadnionych przypadkach Zarząd K-PZBS zastrzega sobie możliwość
wcześniejszego zakończenia rozgrywek Ligi Okręgowej sezonu 2021/22.

II. System rozgrywek, zasady awansu:
1. Rozgrywki zostaną przeprowadzone w formie dwóch rund każdy z każdym systemem
jednodniowych zjazdów, w ramach których drużyna rozegra do trzech
20-rozdaniowych meczów (w dwóch segmentach po 10 rozdań).
2. Wszystkie mecze na zorganizowanych zjazdach będą rozgrywane kartami powie-
lanymi. Wyjątkowo Organizator lub Sędzia Główny może wydać zgodę na rozgrywki
tasowanymi kartami w przypadku braku technicznych możliwości powielenia kart.
3. Do III ligi awansuje najlepsza drużyna Ligi Okręgowej.
4. W przypadku, gdy drużyna uprawniona do awansu zrezygnuje z udziału w rozgrywkach
III Ligi, Zarząd K-PZBS poprzez Wydział Gier wytypuje kolejny zespół na podstawie
końcowej tabeli Ligi Okręgowej (poczynając od drużyny z 2. miejsca, a kończąc na
miejscu 4.).
5. W sezonie 2021/22 nie przewiduje się organizacji baraży pomiędzy III ligą a Ligą
Okręgową.
6. W sezonie 2022/23 planowane jest przeprowadzenie reorganizacji rozgrywek, w taki
sposób by liczba drużyn w III Lidze nie przekraczała 60% sumy liczby drużyn III Ligi
i Ligi Okręgowej oraz rozważane jest prowadzenie rozgrywek w więcej niż jednym
miejscu.

III. Ustalenia dotyczące stosowania systemów licytacyjnych:
1. W rozgrywkach Ligowych DMP nie obowiązują żadne ograniczenia systemowe pod
warunkiem, że para stosująca system wysoce sztuczny posiada kartę konwencyjną,
którą udostępni Wydziałowi Gier K-PZBS w postaci dokumentu elektronicznego,
najpóźniej 2 tygodnie przed zjazdem na którym ma grać. Definicja systemu wysoce
sztucznego została ujęta w „Polityce systemowej PZBS”.
2. Kapitan drużyny ma obowiązek uprzedzenia kapitana drużyny przeciwnej, że wystawia
parę stosującą system wysoce sztuczny. Termin powiadomienia ustala się na minimum
20 minut przed rozpoczęciem gry.
3. Para w danej połówce meczu może stosować tylko jeden system licytacyjny
i wistowy, taki sam dla obu zawodników.
4. W przypadku stosowania przez parę szczególnych uzgodnień partnerów stosuje się
odpowiednio pkt. 9-12 dokumentu Decyzje PZBS dotyczące MPB 2017.


IV. Ustalenia regulaminowe dotyczące zasad rozgrywania meczów:
1. Przed rozpoczęciem każdego segmentu meczu kapitanowie drużyn lub upoważnieni
członkowie zespołu są zobowiązani do wypełnienia druku line-up.
W nieparzystym segmencie meczu jako pierwsi druk wypełniają goście,
a w parzystym gospodarze. Druk winien być wypełniony na 5 minut przed
rozpoczęciem danego segmentu. Kary za nieprzestrzeganie powyższych zasad:
I – ostrzeżenie, II -1/2 VP, III -1 VP, dla strony wykraczającej.
2. Kapitanowie drużyn nie mają obowiązku podpisywania protokołów meczowych.
3. Czas gry segmentu wynosi 10 x 7,5 minuty. Po przekroczeniu czasu o 10 minut
rozdania nierozegrane mogą być niezaliczone do wyniku meczu.
4. „Spalenie” rozdania przy innym stole przez komentarz, głośną rozmowę powoduje
automatyczną karę w wysokości -2 VP.
5. Przez okres grania segmentu nie wolno wstawać od stołu bez zezwolenia sędziego.
Za nieprzestrzeganie automatyczna kara -1 VP.
6. W trakcie gry obowiązuje zakaz używania telefonów komórkowych i innych urządzeń
transmisyjnych (za wyjątkiem urządzeń dopuszczonych przez Organizatora).
Za nieprzestrzeganie kara -1 VP.
7. Z całą surowością karane będą zachowania związane ze stanem upojenia
alkoholowego (do wykluczenia ze zjazdu włącznie), wulgarnością i nadmiernie głośnym
zachowaniem oraz spóźnianiem się poszczególnych zawodników do stołów
rozgrywkowych.
8. Przy naliczaniu punktów PKL za cały sezon dla poszczególnych drużyn przyjmuje się liczbę rozegranych rozdań jako sumę wynikającą z obowiązującego regulaminu.
Rezygnacja drużyny z rozegrania jakiegokolwiek segmentu meczu nie może być
podstawą do zmniejszenia tej liczby.

Załącznik nr 3

 

REGULAMIN GRAND PRIX KPZBS 2020-22


I. Postanowienia ogólne
1. Kujawsko – Pomorski Związek Brydża Sportowego jest organizatorem turniejów
cyklu „Grand Prix Okręgu Kujawsko-Pomorskiego” (zwanego dalej GP KPZBS) oraz
„Popularnego Grand Prix Okręgu Kujawsko-Pomorskiego”, zwanego dalej PGP
KPZBS. Turnieje te ogłaszane są w kalendarzach KPZBS na rok 2020, 2021 lub
2022.
2. Celem przeprowadzenia cyklu GP KPZBS i PGP KPZBS jest popularyzacja brydża
sportowego oraz integracja środowiska brydżowego różnych ośrodków naszego
okręgu.
3. Turnieje eliminacyjne wraz z turniejem finałowym objęte są klasyfikacją łączną oraz
mają fundusz nagród finansowych przeznaczony dla czołowych 10 zawodników
klasyfikacji łącznej cyklu GP, oraz 3 zawodników klasyfikacji łącznej PGP, to jest
klasyfikacji turniejów eliminacyjnych oraz turnieju finałowego, który będzie
przeprowadzony na początku 2023 roku. Aby wyniki turnieju danego zawodnika
zostały zaliczone do jego wyników GP, zawodnik ten musi być zrzeszony w PZBS
oraz w trakcie rozgrywania turnieju musi mieć opłaconą składkę za bieżący rok.
4. Wyniki wszystkich zawodników zaliczane będą do GP KPZBS 2020-22, oprócz tego -
popularne GP KPZBS 2020-22 obejmuje zawodników o WK≤3. Każdemu
zawodnikowi przypisuje się jego WK na dzień pierwszego rozegranego turnieju
cyklu (Turniej otwarcia sezonu 2020) i na potrzeby rankingu jest on niezmienny
przez cały cykl. Wyniki do PGP KPZBS liczone będą dla zawodników o WK≤3
grających z dowolnym partnerem. Klasyfikacja długofalowa GP KPZBS i PGP KPZBS
konieczna będzie TYLKO do ustalenia praw zawodników do uczestnictwa w turnieju
finałowym cyklu.
5. W GP KPZBS rozgrywa się turnieje min. 30 rozdaniowe na zapis maksymalny,
w miarę możliwości w sektorach 5-stolikowych, traktowane jako turnieje minimum
regionalne (waga turnieju – minimum 5).
6. Organizatorami turniejów GP KPZBS są kluby sportowe, sekcje brydża lub inne
instytucje w poszczególnych ośrodkach brydżowych województwa.
7. Wniosek o zaliczenie turnieju do cyklu GP KPZBS należy składać do Zarządu
KPZBS nie później niż miesiąc przed przewidywanym terminem turnieju.

II. Zasady prowadzenia punktacji długofalowej
1. Do klasyfikacji długofalowej zalicza się każdemu zawodnikowi osiągnięty przez
niego procentowy wynik w danym turnieju (z dokładnością dwóch miejsc po
przecinku).
2. Do długofalowej klasyfikacji końcowej zalicza się N najlepszych wyników danego
zawodnika, gdzie N to 50% wszystkich przeprowadzonych turniejów
w cyklu (z zaokrągleniem w dół).
3. W przypadku miejsc dzielonych o lepszej lokacie decydują kolejno: WIĘKSZA ilość
rozegranych turniejów eliminacyjnych, losowanie (przeprowadzone komisyjnie w
siedzibie Zarządu KPZBS).
4. Uczestnikom poszczególnych zawodów, przysługuje prawo odwołania się od wyniku
w ciągu 24 godzin od zakończenia zawodów. Po uwzględnieniu reklamacji następuje
automatyczna weryfikacja wyniku w punktacji długofalowej i PKL. Zamiana
wręczonych nagród może nastąpić jedynie za obopólną zgodą organizatora
i zawodników wcześniej nagrodzonych.
III. Zasady przeprowadzenia turnieju finałowego
1. Punktacje długofalowe GP KPZBS i PGP KPZBS prowadzone są w celu wyłonienia
uprawnionych do gry w jednym, wspólnym dla obu klasyfikacji turnieju finałowym.
2. Do turnieju finałowego GP KPZBS 2020-22 awansują:
•zwycięzca GP KPZBS 2019,
•15 czołowych (bez zwycięzcy GP KPZBS 2019) zawodników końcowej punktacji
długofalowej GP KPZBS 2020, którzy utworzą parę z dowolnie wybranym partnerem,
pod warunkiem rozegrania przez niego minimum 5 turniejów cyklu GP KPZBS (z
dowolnym partnerem).
•zwycięzca PGP KPZBS 2019,
•5 czołowych (bez zwycięzcy PGP KPZBS 2019) zawodników końcowej punktacji
długofalowej PGP KPZBS 2020, którzy utworzą parę z dowolnie wybranym partnerem
spełniającym warunek WK≤3, pod warunkiem sklasyfikowania go w minimum
5 turniejach cyklu PGP KPZBS.
•Warunkiem uczestnictwa zwycięzców GP KPZBS 2019 i PGP KPZBS 2019
w finale GP KPZBS 2020 jest rozegranie przez nich minimum N turniejów
eliminacyjnych (patrz punkt II.2). Niespełnienie tego warunku powoduje, że prawo do
gry w finale otrzyma 16 zawodnik GP KPZBS 2020-22 (dla GP) lub 6 zawodnik PGP
KPZBS 2020-22 (dla PGP).
•Zarówno partner zwycięzcy GP KPZBS 2019 jak i partner zwycięzcy PGP KPZBS 2019
muszą mieć rozegrane min. 5 turniejów w cyklu GP KPZBS 2020-22
•Przyjmuje się, że zwycięzca PGP KPZBS 2019 uczestniczy w finale w kategorii OPEN.
Jeżeli WK jego jak i jego partnera <=3 (zgodnie z pkt. I.4), to może On zdecydować

 

 

Załącznik nr 4

 

REGULAMIN GRAND PRIX NA IMPY KPZBS 2020-22


I. Postanowienia ogólne
1. Kujawsko – Pomorski Związek Brydża Sportowego jest organizatorem cyklu turniejów, które są jednocześnie elementem „Grand Prix na impy Okręgu Kujawsko-Pomorskiego” (zwanego dalej
GP IMP KPZBS). Turnieje te ogłaszane są w kalendarzach KPZBS na rok 2020, 2021
lub 2022.
2. Celem przeprowadzenia cyklu GP IMP KPZBS jest popularyzacja brydża sportowego oraz
integracja środowiska brydżowego różnych ośrodków naszego okręgu.
3. Turnieje eliminacyjne objęte są klasyfikacją łączną oraz mają fundusz nagród finansowych
przeznaczony dla czołowych 6 zawodników klasyfikacji łącznej cyklu GP IMP, oraz 2 nagrody popularne dla najlepszych zawodników o WK<=3 (nagrody nie kumulują się). Aby wyniki turnieju danego zawodnika zostały zaliczone do jego wyników GP, zawodnik ten
musi być zrzeszony w PZBS oraz w trakcie rozgrywania turnieju musi mieć opłaconą
składkę za bieżący rok.
4. Wyniki wszystkich zawodników zaliczane będą do GP IMP KPZBS 2020-22. Każdemu
zawodnikowi przypisuje się jego WK na dzień pierwszego rozegranego turnieju cyklu i na
potrzeby rankingu jest on niezmienny przez cały cykl.
5. W GP IMP KPZBS rozgrywa się turnieje min. 30-rozdaniowe na zapis średni, w miarę możliwości
w sektorach 5-stolikowych, traktowane jako turnieje minimum regionalne (waga turnieju –
minimum 5).
6. Wyniki poszczególnych rozdań będą obliczane Cavendishem uśrednionym.
7. Organizatorami turniejów GP IMP KPZBS są kluby sportowe, sekcje brydża lub inne instytucje
w poszczególnych ośrodkach brydżowych województwa.
8. Wniosek o zaliczenie turnieju do cyklu GP IMP KPZBS należy składać do Zarządu
KPZBS, nie później niż miesiąc przed przewidywanym terminem turnieju.
II. Zasady prowadzenia punktacji długofalowej
1. Do klasyfikacji długofalowej zalicza się każdemu zawodnikowi osiągnięty przez niego wynik w IMP w danym turnieju.

2. Do długofalowej klasyfikacji końcowej zalicza się N+1 najlepszych wyników danego zawodnika, gdzie N to 50% wszystkich przeprowadzonych turniejów w cyklu (z zaokrągleniem w dół).
3. O wyższym miejscu danego zawodnika decyduje większa suma jego składowych wyników.
W przypadku miejsc dzielonych o lepszej lokacie decydują kolejno: WIĘKSZA ilość rozegranych turniejów eliminacyjnych, wyższe wartości kolejnych posortowanych malejąco cząstkowych wyników gracza, losowanie (przeprowadzone komisyjnie w siedzibie Zarządu KPZBS).
4. Uczestnikom poszczególnych zawodów, przysługuje prawo odwołania się od wyniku do
sędziego zawodów w ciągu 24 godzin od zakończenia zawodów. Po uwzględnieniu reklamacji
następuje automatyczna weryfikacja wyniku w punktacji długofalowej oraz zdobytych punktów PKL. Zamiana wręczonych nagród może nastąpić jedynie za obopólną zgodą organizatora i zawodników wcześniej nagrodzonych.
III. Opłaty i nagrody
1. Wysokość wpisowego do turnieju ustala organizator.
2. Ustala się opłatę dodatkową w każdym turnieju na rzecz punktacji długofalowej GP IMP KPZBS w wysokości 13% wysokości wpisowego od zawodnika.
3. Nagrody pieniężne w poszczególnych turniejach są ustalane przez organizatorów. W przypadku, gdy ich liczba i wysokość nie zostały wcześniej ogłoszone, zgodnie z Regulaminem Zawodów PZBS, muszą wynieść min. 50% funduszu wpisowego obliczonego na podstawie wpisowego.
4. Zarząd KPZBS jest depozytariuszem odpisów na fundusz nagród długofalowych.
5. Pulę do klasyfikacji końcowej stanowić będzie 100% wpłaconej do KPZBS kwoty odpisu
z turniejów cyklu. Kwota zostanie podzielona na 32 równe części. Nagrody podzielone zostaną w następującej proporcji:10 : 7 : 5 : 3 : 2 : 1 oraz dwie popularne 3 : 1
W przypadku pozyskania dodatkowych środków (sponsoring cyklu), zostaną one dodane do puli końcowej.
6. W podziale nagród mogą uczestniczyć wyłącznie gracze, którzy rozegrali min. N
turniejów, gdzie N to 50% wszystkich przeprowadzonych turniejów w cyklu
(z zaokrągleniem w dół).
7. Przypomina się, że turnieje organizowane pod patronatem PZBS prowadzić mogą tylko
sędziowie z ważną licencją sędziowską. 

 

 

Zmieniony ( Czwartek, 04 Listopad 2021 23:08 )