• Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki

Regulamin GP KPZBS 2011

Email Drukuj PDF

REGULAMIN GRAND PRIX KPZBS 2011


W projekcie kalendarza sportowego KPZBS na 2011 rok przez „GP KPZBS” oznaczono 27 turniejów, które zaliczone zostaną do cyklu Grand Prix KPZBS 2011. W klasyfikacji uwzględniani będą wszyscy zawodnicy zrzeszeni w PZBS, mający opłaconą składkę na rok 2011.

W celu popularyzacji zawodów Grand Prix wśród zawodników o niższym WK wzorem roku ubiegłego ustanawia się odrębną klasyfikację (tzw. Popularne Grand Prix KPZBS 2011 (PGP KPZBS)) dla zawodników o WK maksimum 2,5. Ustala się, że pdf-y naliczone będą dla zawodników grających z partnerem o WK maksymalnie 2,5. W innym wypadku, na przykład dla pary o 2,5 WK i 4,0 WK, pdfy zaliczone zostaną tylko do GP KPZBS.

W każdym turnieju cyklu GP KPZBS będzie jedna klasyfikacja pdf. Jeżeli zwycięzca PGP KPZBS, będzie jednocześnie w pierwszej dziesiątce GP KPZBS, to ma prawo wyboru korzystniejszej nagrody – nagrody nie kumulują się!
W przypadku wyboru nagrody z GP KPZBS, nagroda w PGP KPZBS przechodzi na następnego zawodnika.


Zasady przyznawania punktów długofalowych:

 • Poszczególnym graczom zaliczonych będzie 13 najlepszych wyników.

 • W każdym turnieju przyznawane będą punkty do punktacji długofalowej (PDF) dla uczestników, którzy osiągnęli średnią
  w turnieju (50% w turnieju na zapis maksymalny i 0,00 imp w turnieju na zapis średni).

 • PDF przyznawane są wg następującego algorytmu:

 • W turnieju, w którym startuje poniżej 40 par za zwycięstwo przyznaje się liczbę PDF równą liczbie startujących par. Następnie przyznaje się PDF stopniując je proporcjonalnie malejąco (z zaokrągleniem w górę) tak, aby ostatnia para, która uzyskała średnią otrzymała 1 pdf. Dodatkowo pierwsze trzy pary uzyskują premię w wysokości odpowiednio 7–4–1 pdf.

 • W turnieju, w którym startuje od 40 do 70 par, za zwycięstwo przyznaje się liczbę PDF równą 40 + ½
  z nadwyżki ponad 40. Następnie przyznaje się PDF stopniując je proporcjonalnie malejąco (z zaokrągleniem
  w górę) tak, aby ostatnia para, która uzyskała średnią otrzymała 1 pdf. Dodatkowo pierwsze trzy pary uzyskują premię w wysokości odpowiednio 10–6–3 pdf.

 • W turnieju, w którym startuje ponad 70 par, za zwycięstwo przyznaje się liczbę PDF równą 70 + ¼ z nadwyżki ponad 70. Następnie przyznaje się PDF stopniując je proporcjonalnie malejąco (z zaokrągleniem w górę) tak, aby ostatnia para, która uzyskała średnią otrzymała 1 pdf. Dodatkowo pierwsze cztery pary uzyskują premię
  w wysokości odpowiednio 15-10–6–3 pdf.

 

Zwycięzcą będzie zawodnik, który w ramach całego cyklu GP KPZBS 2011 uzyska najwyższy łączny wynik PDF. Przy takiej samej liczbie punktów
w klasyfikacji końcowej miejsca i nagrody są dzielone. W poszczególnych turniejach w
przypadku równego wyniku, o miejscach objętych nagrodami decyduje wartościowanie wg rozdz. II, § 44 pkt 1 Regulaminu Zawodów Brydża Sportowego PZBS, pozostałe miejsca uznane będą za dzielone.


Pulę do klasyfikacji końcowej stanowić będzie 80% z 10% wpłaconego odpisu przeznaczonego z tych turniejów do KPZBS.

Kwota zostanie podzielona na 57 części. Nagrody podzielone zostaną
w następującej proporcji:

GP KPZBS: 10 : 8 : 7 : 6 : 5 : 4 : 3 : 2 : 1 : 1,

PGP KPZBS: 5 : 3 : 2


Przypominamy, że turnieje organizowane pod patronatem PZBS prowadzić mogą tylko sędziowie z ważną licencją sędziowską.

Zgodnie z „Regulaminem zawodów Brydża Sportowego PZBS” organizator turnieju obowiązany jest do stosowania ulg oraz ma obowiązek złożenia sprawozdania finansowego.


Wpisowe do turniejów jednosesyjnych (przez jednosesyjny rozumie się tu również 3 mini-sesje po 10 rozdań):

- normalne (dla członków PZBS) - 20 zł,

- juniorzy do 25 lat i seniorzy od 65 lat (1945 r. i starsi) - 15 zł,

- niezrzeszeni 25 zł.

Organizator może w uzgodnieniu z Zarządem KPZBS wprowadzić inną stawkę opłat.


Polityka systemowa

Do turniejów (zalecana karta konwencyjna) dopuszcza się systemy „zielone” (WJ, Strefa) oraz „niebieskie”. Przyjmuje się jako zasadę, że para nieposiadająca karty konwencyjnej może stosować tylko „system zielony”

W turniejach GP KPZBS 2011 obowiązuje zakaz stosowania Systemów Wysoce Sztucznych oraz konwencji brązowych (jedynie za zgodą przeciwników).
W celu zabezpieczenia się przed roszczeniami (dotyczących wyjaśnień licytacji i wistu) przez przeciwników, pary powinny posiadać kartę konwencyjną.

Podczas podejmowania decyzji przez sędziów i Komisje Odwoławcze w trakcie zawodów organizowanych przez KPZBS – pary, które nie mają karty konwencyjnej, będą w niekorzystnej sytuacji, ponieważ każda rozbieżność między podanym wyjaśnieniem, może zostać potraktowana jako wykroczenie w postaci niewłaściwej (np. niepełnej lub błędnej) informacji.

Para ta może otrzymać karę proceduralną.


Ograniczenia systemowe:

 • otwarcie 1 w kolor: minimum 4 karty w kolorze i minimum 8 PC,

 • otwarcie 1 BA: siła 15-18 PC, ręka bez krótkości – dopuszczalne jest jedno odstępstwo,

 • otwarcie 1T i 1K przygotowawcze: minimum 10 PC

 • konwencja MULTI jest dopuszczalna we wszystkich sytuacjach.


Stosowanie powyższych zasad nie zwalnia z obowiązku alertowania.

Przypomina się, że turnieje rozgrywane są zgodnie z obowiązującymi regulaminami PZBS, w szczególności z Regulaminem Zawodów Brydża Sportowego PZBS i Regulaminem Dyscyplinarnym.


Interpretacja Regulaminu GP KPZBS 2011 należy do Zarządu KPZBS.


Styczeń 2011

Zarząd KPZBS

Zmieniony ( Poniedziałek, 10 Styczeń 2011 11:57 )