• Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki

Protokół z zebrania KPZBS 27.07.2011

Email Drukuj PDF

PROTOKÓŁ Z ZEBRANIA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

ZWIĄZKU BRYDŻA SPORTOWEGO ODBYTEGO W BYDGOSZCZY

W DNIU 27.07.2011 roku

 

 

 

Zebranie odbyło się biurze KP ZBS przy ul. Pomorskiej 27

W zebraniu uczestniczyli:

 

 1. Wiesław Paczkowski – prezes Zarządu

 2. Bogdan Zieliński - wice prezes

 3. Wiesław Woźniak – sekretarz

 4. Michał Dolny – skarbnik

 5. Grzegorz Rojewski – członek

 6. Jarosław Żurawski – członek

 7. Eugeniusz Seichter – członek

 8. Robert Rychlicki - członek

 9. Mariusz Żurek – członek

 10. Krzysztof Gil - członek

Porządek zebrania:

 1. Podsumowanie merytoryczne i finansowe 48 OTP Łuczniczka

 2. Przygotowanie do realizacji rozgrywek III ligi i Ligi okręgowej w sezonie 2011/2012

 3. Sprawy różne.

Zebranie otworzył Prezes Zarządu Wiesław Paczkowski – witając przybyłych. Następnie przystąpiono do realizacji porządku zebrania.

Ad 1

Oceny merytorycznej dokonał Wiesław Paczkowski – Prezes stwierdzając, że możemy być zadowoleni z organizacji imprezy. Dopisała frekwencja na OTP 
Łuczniczka, sprawnie i bez zakłóceń przebiegły pozostałe 3 turnieje. Dzięki ogromnej pomocy finansowej ze strony sponsorów tj. Urzędu Miasta, Urzędu Marszałkowskiego, Toruńskich Zakładów Graficznych „Zapolex”, firmy „KONT-BUD”, firmy „ROKA” oraz dobrej frekwencji w 48 OTP ”Łuczniczka” turnieje zakończyły się dodatnim wynikiem finansowym.

Szczegółowe sprawozdanie finansowe przedstawił Skarbnik Michał Dolny.

Na dobry wynik finansowy duży wpływ miał mniejszy niż w latach minionych koszt wynajęcia sali rozgrywek.

 

Ad.2

Przygotowanie do realizacji rozgrywek III ligi i Ligi okręgowej w sezonie 2011/2012 -referował Jarek Żurawski. Zarząd po szerokiej dyskusji przyjął wstępne założenia do regulaminu rozgrywek III lig.

Rozgrywki Ligi Okręgowej będą się odbywać na podobnych zasadach jak rozgrywki III ligi (w przypadku większej ilości drużyn niż 16) drużyny zostaną podzielone na dwie grupy.

Najważniejsze założenia:

 1. rozgrywki III ligi i Ligi okręgowej odbywać się będą w dotychczasowym miejscu t.j Zespole Szkół nr 26 ul Glinki 117 (osiedle Wyżyny),

 2. opłata startowa drużyn do rozgrywek pozostają bez zmian,

 3. w III lidze uczestniczyć będzie 16 drużyn,

 4. ilość drużyn chcących uczestniczyć w rozgrywkach Ligi Okręgowej uzależniona jest od zgłoszeń i wniesienia opłat,

 5. założenia regulaminu przewidują maksymalnie 7 zjazdów w sezonie 2011/2012,

 6. ostateczny regulamin ligi okręgowej zostanie przedstawiony do akceptacji Zarządu po terminie kończącym przyjmowanie zgłoszeń,

 7. termin zgłoszeń wyznaczono na 20 wrześień (po Mistrzostwach Okręgu Teamów).

 

Z kolei Jarek Żurawski poinformował o podjęciu rozmów z firmami nad objęciem patronatu na naszymi rozgrywkami regionalnymi.

Ad.3

 

 1. W sprawach różnych jako pierwszy wniosek złożył kol.Robert Rychlicki wnioskując o likwidację (zamknięcie) forum na naszej stronie internetowej, sugerując że jest wykorzystywane niezgodnie z założeniami. Forum niejednokrotnie staje się areną niesmacznych polemik, załatwiania osobistych porachunków co jest negatywnie oceniane przez większość brydżystów naszego okręgu oraz powodem do żartów i nieprzyjemnych „docinków” pod adresem naszego Okręgu przez brydżystów z kraju. Postawiony wniosek był głosowany i nie uzyskał akceptacji.

  Zarząd po szerokiej dyskusji w znacznej mierze podzielając ocenę Kol R. Rychlickiego ocenił funkcjonowanie FORUM podejmując następujące stanowisko:

  - forum ma stanowic platformę do wymiany doświadczeń, analizy rozdań w zakresie problemów licytacyjnych i rozgrywkowych,

  - platformę komunikacji między członkami związku,

  - platformę podnoszenia poziomu sportowego i popularyzacji brydza sportowego.

  Zarząd podziękował za dotychczasowy duży wkład pracy w prowadzeniu FORUM koledze Adamowi Wujków.

  Prezes zobowiązał się, że poprosi Kol Adama Wujków aby jako administrator bardziej energicznie reagował (np. zdejmując posty, udzielając ostrzeżeń, przerywając dyskusję jeśli nic nnie wnosi do zasygnalizowanego problemu), a także w wypadku kiedy uczestnikowi forum nie przyświecają intencje przedstawione jak wyżej (sformułowane w stanowisku).

  Zarząd postanowił powrócić do oceny funkcjnowania Forum po dwumiesięcznej obserwacji.

  Powyższe stanowisko przyjęte zostało niejednogłośnie.

   

 2. Kol.Bogdan Zieliński poinformował Zarząd, że jako Prezes zamierza doprowadzić do likwidacji Bydgoskiego Klubu Brydżowego. Poinformował, że uzyskał informację iż rejestrację zawodników oprócz klubów sportowych posiadają również stowarzyszenia (w tym wypadku K-PZBS) jeśli uzyskają licencję z PZBS. W odpowiedzi Prezes Paczkowski stwierdził, iż zwróci się do władz PZBS o potwierdzenie tej informacji. W przypadku potwierdzenia się tej możliwości Zarząd zaakceptował wystąpienie do PZBS o ubieganie się o licencję
 3. Po raz kolejny Prezes zaprosił w miesiącu sierpniu do Górzna na organizowany tam kilkudniowy wypoczynek z brydżem.
 4. Z kolei Jarek Żurawski w związku ze zmienioną sytuacją zawodową i rodzinną poprosił o wycofanie swojego wniosku o rezygnacji z członka Zarządu (opublikowanego i złożonego w m-cu marcu). Zarząd przychylił się do prośby J. Żurawskiego i zawieszoną sprawę w ten sposób postanowił zakończyć.

 

 

Na tym zebranie zakończono

 

   Protokołował                                                                                                          Przewodniczył

Wiesław Woźniak                                                                                                   Wiesław Paczkowski

Zmieniony ( Środa, 03 Sierpień 2011 23:36 )