• Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki

Protokół z zebrania KPZBS 28.09.2011

Email Drukuj PDF

PROTOKÓŁ Z ZEBRANIA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

ZWIĄZKU BRYDŻA SPORTOWEGO ODBYTEGO W BYDGOSZCZY

W DNIU 28.09.2011 roku

 

 

 

Zebranie odbyło się biurze KP ZBS przy ul. Pomorskiej 27

W zebraniu uczestniczyli:

 

 1. Wiesław Paczkowski – prezes Zarządu

 2. Bogdan Zieliński - wice prezes

 3. Wiesław Woźniak – sekretarz

 4. Michał Dolny – skarbnik

 5. Grzegorz Rojewski – członek

 6. Jarosław Żurawski – członek

 7. Eugeniusz Seichter – członek

 8. Mariusz Żurek – członek

Porządek zebrania:

 1. Informacja ze spotkania Rady Związku w Warszawie

 2. Przygotowanie do realizacji rozgrywek III ligi i Ligi okręgowej w sezonie 2011/2012

 3. Sprawy różne.

Zebranie otworzył Prezes Zarządu Wiesław Paczkowski – witając przybyłych. Następnie przystąpiono do realizacji porządku zebrania.

Ad 1

Z obrad Rady Związku złożył jej uczestnik Prezes KZBS Wiesław Paczkowski. Posiedzenie to było poświęcone głównie omówieniu organizacji i przebiegu Mistrzostw Europy w Poznaniu. Według Prezesa PZBS zawody zakończyły się sukcesem organizacyjnym  naszego związku. Udało się pozyskać sponsorów , których dotacje umożliwiły sprawne przeprowadzenie turniejów. Podkreślono istotny i ważny udział władz lokalnych w tym prezydenta Poznania.

 

Ad.2

Temat referował Jarek Żurawski stwierdzając, że regulamin  sporządzono na bazie przedyskutowanego na poprzednim zebraniu projekcie. Po szerokiej dyskusji postanowiono przyjąć zaproponowane zasady. Rozgrywki III ligi oraz Ligi Okręgowej. Będą się odbywać na podobnych zasadach. Najważniejsze założenia:
a) rozgrywki III ligi i  Ligi Okręgowej odbywać się będą w dotychczasowym miejscu-Zespole Szkół nr 26 (osiedle Wyżyny)
b) wpisowe  drużyn do rozgrywek pozostają bez zmian
c) w III lidze uczestniczyć będzie 16 drużyn
d) ilość drużyn  chcących uczestniczyć w rozgrywkach Ligi Okręgowej uzależnione jest od zgłoszeń i wniesienie opłat
 
Następnie przedyskutowano podniesiony na łamach forum internetowego problem prawa do uczestnictwa drużyny Lambda – Scania Toruń w rozgrywkach II ligi. Zarząd po głosowaniu uznał, że nie ma żadnych przeciwwskazań tej drużyny w tych  rozgrywkach.

Ad.3

 1. Zarząd przegłosował pozytywnie sprawę przyznania uprawnień sędziego klubowego kol. Tadeuszowi Szwenkel, który uprzednio rozwiązał  wymagane testy i zdał odpowiednie egzaminy.
 2. Z kolei kol. Żurek zgłosił wniosek o zaopiniowanie o przesłanie do PZBS wniosku o nadanie brązowej odznaki PZBS kol. Franciszkowi Szafrankowi działaczowi brydżowemu z Solca Kujawskiego. Zarząd zaakceptował propozycję.

Na tym zebranie zakończono

 

   Protokołował                                                                                                          Przewodniczył

Wiesław Woźniak                                                                                                   Wiesław Paczkowski

Zmieniony ( Czwartek, 03 Listopad 2011 10:33 )