• Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki

Zebranie sprawozdawczo -wyborcze

Email Drukuj PDF

Protokół z walnego zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego

Kujawsko-Pomorskiego Związku Brydża Sportowego

            Prezes ustępującego Zarządu Roman Wachowiak zaproponował następujący porządek obrad:

 

 1. Wybór Przewodniczącego Zebrania, protokolanta oraz Komisji Skrutacyjnej.
 2. Głosowanie porządku obrad
 3. Przedstawienie Sprawozdania z działania ustępującego Zarządu podczas poprzedniej kadencji
 4. Przedstawienie Sprawozdania Komisji Rewizyjnej
 5. Dyskusja
 6. Absolutorium dla ustępującego Zarządu
 7. Wybór Prezesa Związku i Zarządu oraz innych organów KPZBS
 8. Sprawy organizacyjne i różne

 Ad 1

 Przedstawiono następujące kandydatury do składu Komisji Skrutacyjnej:

 1. Maciej Wołk – Łaniewski;
 2. Bartłomiej Kamelski;
 3. Witold Gerc.

Komisja skrutacyjna ustaliła ilość osób uprawnionych do głosowania: 

- 65 delegatów uprawnionych do głosowania

- 39 obecnych

Zebranie uzyskało kworum.

 Przedstawiono następujące kandydatury:

Przewodniczący : Jerzy Mojsiewicz

Protokolant : Alicja Kupczyk

 

Komisja uchwał:

1.  Grzegorz Rojewsk

2.    Tadeusz Szwenke

3.    Zbigniew Mikołajczak

Przystąpiono do głosowania .

Głosowało 39 delegatów. Kandydatury zostały przyjęte jednogłośnie.

 Ad 2

 Przewodniczący Jerzy Mojsiewicz zarządził głosowanie porządku obrad. Głosowało 39 delegatów, porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.

Ad 3

 Prezes Zarządu KPZBS, Roman Wachowiak przedstawił sprawozdanie z działań Zarządu podczas kadencji 2004-2008. Zwrócił szczególną uwagę na następujące fakty :

 • Dzięki zaliczeniu OTP „Łuczniczka” do cyklu Grand Prix Polski, turniej zdecydowanie zyskał na znaczeniu. W związku z wysoką oceną przeprowadzanych turniejów odbywa się on od kilku lat
  w ramach tego cyklu w HSW „Łuczniczka”.
 • Przekazanie rozgrywek III ligi poszczególnym WZBS. Prowadzenie tych rozgrywek w formie zbliżonej do rozgrywek I i II ligi (powielane karty; stoły z zasłonami) spowodowałoby znaczne podwyższenie opłat startowych co uniemożliwiłoby start niektórych drużyn ze względu na koszty. Zarząd postanowił nie podwyższać opłat i dlatego niemożliwym było podniesienie poziomu organizacyjnego rozgrywek.
 • W sezonie 2007/2008 uzyskano zgodę PZBS na zgłoszenie do drugiej ligi drużyny PAAK Bydgoszcz w miejsce opuszczone przez CHTB Chojnice.
 • Awans do najwyższej kategorii rozgrywek dwóch drużyn z okręgu: Chemik MEGAZEC Bydgoszcz i Jantar Toruń.
 • Obecnie zarejestrowanych jest 285 członków, w Drużynowych Mistrzostwach Polski wzięły udział 34 drużyny, w amatorskiej Lidze Miast 9 drużyn.
 • Finanse:

zobowiązania oraz należności KPZBS są uregulowane;

wynik finansowy z działalności statutowej za rok 2007 : +32 305 zł; tak dobry wynik został osiągnięty dzięki temu, że większość działalności była wykonywana społeczne przez działaczy Związku;

składki w naszym okręgu należą do najniższych Polsce.

 Ad. 4

            Eugeniusz Seichter omówił pracę Komisji Rewizyjnej oraz stwierdził, że nie ma żadnych zastrzeżeń co do spraw finansowych Związku.

 Ad. 5

 

Wiesław Paczkowski przedstawił propozycje zmian w działalności nowego Zarządu KPZBS:

Konieczność popularyzacji brydża w naszym regionie ze szczególnym uwzględnieniem lokalnych mediów,

Informowanie mediów o działalności Związku oraz o organizowanych imprezach

Odpowiednie wykorzystanie internetu - modernizacja strony internetowej

Popularyzacja brydża wśród młodzieży

Zwiększenie udziału członków Związku w pracy Zarządu

Podnoszenie kwalifikacji sędziów naszego regionu

 

Lech Wołk-Łaniewski zwrócił uwagę na konieczność poprawy organizacji rozgrywek ligowych.

 

Jan Kudła zaproponował, aby powołana została osoba odpowiedzialna za kontakt z mediami.

 

Roman Wachowiak wyjaśnił, że problemy dotyczące rozgrywek ligowych i opóźnień w aktualizacji strony internetowej powstały nie z winy ustępującego Zarządu, a z powodu braku informacji ze strony organizatorów.

 

Roman Wachowiak zwrócił uwagę, że pierwszym ważnym zadaniem nowego Zarządu jest organizacja OTP „Łuczniczka”.

 

Eugeniusz Seichter zaproponował, aby do nowego Zarządu powołano przedstawiciela młodzieży.

 Ad. 6

 

            Wobec pozytywnej opinii Komisji Rewizyjnej, Przewodniczący zebrania zaproponował głosowanie nad absolutorium dla ustępującego Zarządu.

 • Przystąpiono do głosowania nad udzieleniem absolutorium dla ustępującego Zarządu:

głosowało 39 delegatów:

za: 33    wstrzymało się: 6

Absolutorium zostało udzielone.

 

 • Przystąpiono do głosowania nad udzieleniem absolutorium dla Komisji Rewizyjnej:

głosowało 39 delegatów , absolutorium zostało udzielone jednogłośnie.

 

Przewodniczący Jerzy Mojsiewicz podziękował ustępującemu Zarządowi Związku.

 Ad. 7

 • Zgłoszone wnioski:
 1. Michał Dolny złożył wniosek o wybór maksymalnej (zgodnie ze Statutem) liczby członków Zarządu (11 + Prezes)
 2. Grzegorz Rojewski złożył wniosek o wybór Prezesa i 10 członków Zarządu.

 

Przystąpiono do głosowania:

głosowało 39 delegatów:

za przyjęciem wniosku nr 1: 22

przeciw przyjęciu wniosku nr 2: 9

wstrzymało się: 8

Delegaci będą wybierać Prezesa oraz 11 członków Zarządu.

 

 • Wybór sposobu głosowania:

głosowało 39 delegatów:

za trybem jawnym: 19

przeciw: 14

wstrzymało się:6

Ustalono, że głosowanie odbywać się będzie w trybie jawnym.

 

 • Zgłoszenie  kandydatów na Prezesa Związku:

 

Wiesław Paczkowski – wyraził zgodę,

Grzegorz Rojewski – odmówił.

 

Przystąpiono do głosowania:

głosowało 39 delegatów:

kandydaturę przyjęto jednogłośnie

 

Nowo wybrany Prezes podziękował delegatom za poparcie oraz podziękował ustępującemu Zarządowi.

 

 • Nowo wybrany Prezes zaproponował (i poprosił o przychylne ustosunkowanie się do nich) następujące kandydatury na członków nowego Zarządu:

 

1)     Janusz Plewa;

2)     Wiesław Woźniak;

3)     Michał Dolny;

4)     Zbigniew Mikołajczak;

5)    Grzegorz Rojewski;

6)     Roman Wachowiak ( odmówił kandydowania do Zarządu)

7)     Mariusz Grabowski;

8)     Tadeusz Szwenkel;

9)      Krzysztof Gil;

10)    Jarosław Żurawski;

11)     Józef Kurnik;

12)     Eugeniusz Seichter.

 

Przystąpiono do głosowania:

 

Kandydat nr 1

Za :37 głosów

Przeciw : 1 głos;

Wstrzymał się: 1 głos.

Kandydat nr 2

Za :37 głosów

Przeciw : 1 głos;

Wstrzymał się: 1 głos.

Kandydat nr 3

Za :37 głosów

Przeciw : 1 głos;

Wstrzymał się: 1 głos.

Kandydat nr 4

Za :37 głosów

Przeciw : 1 głos;

Wstrzymał się: 1 głos.

Kandydat nr 5

Za :37 głosów

Przeciw : 1 głos;

Wstrzymał się: 1 głos.

Kandydat nr 7

Za :37 głosów

Przeciw : 1 głos;

Wstrzymał się: 1 głos.

Kandydat nr 8

Za :37 głosów

Przeciw : 1 głos;

Wstrzymał się: 1 głos.

Kandydat nr 9

Za :37 głosów

Przeciw : 1 głos;

Wstrzymał się: 1 głos.

Kandydat nr 10

Za :36 głosów

Przeciw : 1 głos;

Wstrzymał się: 2 głosy.

Kandydat nr 11

Za :33 głosów

Przeciw : 1 głos;

Wstrzymał się: 5 głosów.

Kandydat nr 12

Za :36 głosów

Przeciw : 1 głos;

Wstrzymał się: 2 głosy.

 Zatem delegaci wybrali 11 członków nowego Zarządu.

 

 • Następnie dokonano wyboru Komisji Rewizyjnej:

Kandydat nr 1 – Roman Wachowiak;

Kandydat nr 2 – Jarosław Śmieszek;

Kandydat nr 3 – Alicja Kupczyk;

 

Przystąpiono do głosowania:

Kandydat nr 1

Za :39 głosów

Przeciw : 0 głos;

Wstrzymał się: 0 głos.

Kandydat nr 2

Za :38 głosów

Przeciw : 0 głos;

Wstrzymał się: 1 głos.

Kandydat nr 3

Za :38 głosów

Przeciw : 0 głos;

Wstrzymał się: 1 głos.

 

 • Wybrano kandydatów na Walny Zjazd Delegatów (27 września br. – Warszawa):

 

Kandydat nr 1 – Wiesław Paczkowski;

Kandydat nr 2 – Roman Wachowiak;

Kandydat nr 3 – Michał Dolny;

Kandydat nr 4 – Wiesław Woźniak.

 

Kandydatury zostały przyjęte jednogłośnie.

 

Ad. 8

 

Sprawy organizacyjne i różne

 

 • Komisja Uchwał i Wniosków – Grzegorz Rojewski przedstawił wnioski do uchwały:
 •  
  1. Konieczność zmodernizowania strony internetowej Związku,
  2. Konieczność stosowania jednoznacznych regulaminów, rozwiązań i rozstrzygnięć
    w rozgrywkach ligowych,
  3. Intensyfikacja pracy z młodzieżą.
  4. Sprawozdania z prac Komisji Rewizyjnej ukazywać się będą na stronie internetowej.
 • Przewodniczący Komisji Rewizyjnej R. Wachowiak złożył deklarację uczestnictwa w każdym posiedzeniu Zarządu, o którym zostanie poinformowany.
 • Eugeniusz Seichter zwrócił uwagę na konieczność poprawy jakości sędziowania turniejów, bowiem jest to jedna z największych bolączek naszego okręgu.

 

Głosowanie listy postulatów – przyjęto jednogłośnie.

 

 

Na tym zebranie zakończono.

Zmieniony ( Sobota, 22 Listopad 2008 16:10 )