• Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Email Drukuj PDF

                    Kujawsko-Pomorski Związek Brydża Sportowego

 Zgłoszenie drużyny.....................................................................................

do rozgrywek  Ligowych .....................  na sezon ...................................  

Nazwisko i Imię Kapitana drużyny...............................….adres korespondencyjny .......................................................

.tel. praca:..................................tel. dom..............................tel. kom……………….  e-mail.......................................

LP

Nazwisko i imię

ID

Data Urodzenia

Nr telefonu

Email

Uwagi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Podpis osoby zgłaszającej drużynę

 miejscowość…………………..  dnia............... 201....r.

 Zgłoszenie i podpisanie  jest równoważne z akceptacją regulaminów dotyczących rozgrywek Ligowych.

 Fakturę* lub Notę* obciążeniową proszę wystawić na adres: