• Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Regulamin GP KPZBS 2010

Email Drukuj PDF

REGULAMIN GRAND PRIX KPZBS 2010


W kalendarzu sportowym KPZBS na 2010 rok przez „GP KPZBS” oznaczono 27 turniejów, które zaliczone zostaną do cyklu Grand Prix KPZBS 2010. Podobnie jak poprzednio, w klasyfikacji uwzględniani będą tylko zawodnicy zrzeszeni w KPZBS.


W celu popularyzacji zawodów Grand Prix wśród zawodników o niższym WK wzorem roku ubiegłego ustanawia się odrębną klasyfikację (tzw. Popularne Grand Prix KPZBS 2010 (PGP KPZBS)) dla zawodników o WK maksimum 2,0 (decyduje stan na 1 stycznia 2010 roku). Ustala się, że maksymalne WK pary, zawodnikom której zaliczone będą punkty do PGP KPZBS wynosi 4,5. Oznacza to, że np. zawodnik z WK 2,0 może grać z zawodnikiem o WK 2,5 i pdf-y dla zawodnika z WK 2,0 będą zaliczone zarówno do GP KPZBS jak i do PGP KPZBS. W innym wypadku, na przykład para o 2,0 WK i 4,0 WK, pdfy zaliczone zostaną tylko do GP KPZBS.

W każdym turnieju cyklu GP KPZBS będzie jedna klasyfikacja pdf – tak jak dotychczas. Jeżeli zwycięzca PGP KPZBS, będzie jednocześnie w pierwszej dziesiątce GP KPZBS, to ma prawo wyboru korzystniejszej nagrody – nagrody nie kumulują się! W przypadku wyboru nagrody z GP KPZBS, nagroda w PGP KPZBS przechodzi na następnego zawodnika.


Poszczególnym graczom zaliczonych będzie 13 najlepszych wyników.
W każdym turnieju przyznawane będą punkty do punktacji długofalowej (PDF). Za zwycięstwo w turnieju para otrzymuje PDF w liczbie połowy startujących par (z zaokrągleniem w górę w przypadku startu nieparzystej ilości par). We wszystkich turniejach „obniżka” PDF wynosi 2. Ponadto w zależności od rangi turnieju GP KPZBS - czołowe pary otrzymują premie PDF.

W turniejach rangi RTP - premia w wysokości 3-2-1 PDF dla trzech par,

W turniejach rangi RTP* - premia w wysokości 5-3-1 PDF dla trzech par,,

W OTP „Łuczniczka” – premia w wysokości 9-7-5-3-1 PDF dla pięciu par.


Zwycięzcą będzie zawodnik, który w ramach całego cyklu GP KPZBS 2010 uzyska najwyższy łączny wynik PDF. Przy takiej samej liczbie punktów
w klasyfikacji końcowej miejsca i nagrody są dzielone. W poszczególnych turniejach w
przypadku równego wyniku, o miejscach objętych nagrodami decyduje wartościowanie wg rozdz. II, § 44 Regulaminu Zawodów Brydża Sportowego PZBS, pozostałe miejsca uznane będą za dzielone.Pulę do klasyfikacji końcowej stanowić będzie 80% z 10% wpłaconego odpisu przeznaczonego z tych turniejów do KPZBS z podziałem 6% na GP KPZBS i 2% na PGP KPZBS.

Nagrody podzielone zostaną w następującej proporcji:

GP KPZBS: 10 : 8 : 7 : 6 : 5 : 4 : 3 : 2 : 1 : 1,

PGP KPZBS: 5 : 4 : 3 : 2 : 1


Po zakończeniu cyklu naliczone zostaną punkty klasyfikacyjne (pkl) za końcową klasyfikację GP KPZBS. Jest jedno naliczenie punktów klasyfikacyjnych. Zwycięzca otrzymuje 50 pkl, obniżka o 2 pkle do wyczerpania.

Przypominamy, że turnieje organizowane pod patronatem PZBS prowadzić mogą tylko sędziowie z ważną licencją sędziowską.

Zgodnie z „Regulaminem zawodów Brydża Sportowego PZBS” organizator turnieju obowiązany jest do stosowania ulg oraz ma obowiązek złożenia sprawozdania finansowego.


Wpisowe do turniejów jednosesyjnych (przez jednosesyjny rozumie się tu również 3 mini-sesje po 10 rozdań):

- normalne (dla członków PZBS) - 20 zł,

- juniorzy do 25 lat i seniorzy od 65 lat (1945 r. i starsi) - 15 zł,

- niezrzeszeni 25 zł.

Organizator może w uzgodnieniu z Zarządem KPZBS wprowadzić inną stawkę opłat .


Polityka systemowa

Do turniejów (zalecana karta konwencyjna) dopuszcza się systemy „zielone” (WJ, Strefa) oraz „niebieskie”. Przyjmuje się jako zasadę, że para nieposiadająca karty konwencyjnej może stosować tylko „system zielony”

W turniejach GP KPZBS 2010 obowiązuje zakaz stosowania Systemów Wysoce Sztucznych oraz konwencji brązowych (jedynie za zgodą przeciwników).
W celu zabezpieczenia się przed roszczeniami (dotyczących wyjaśnień licytacji
i wistu) przez przeciwników, pary powinny posiadać kartę konwencyjną.

Przyjmuje się jako zasadę, że para nieposiadająca karty konwencyjnej może stosować tylko system zielony.

Podczas podejmowania decyzji przez sędziów i Komisje Odwoławcze w trakcie zawodów organizowanych przez KPZBS – pary, które nie mają karty konwencyjnej, będą w niekorzystnej sytuacji, ponieważ każda rozbieżność między podanym wyjaśnieniem, może zostać potraktowana jako wykroczenie
w postaci niewłaściwej (np. niepełnej lub błędnej) informacji.

Para ta może otrzymać karę proceduralną.


Ograniczenia systemowe:

  • otwarcie 1 w kolor: minimum 4 karty w kolorze i minimum 8 PC,

  • otwarcie 1 BA: siła 15-18 PC, ręka bez krótkości – dopuszczalne jest jedno odstępstwo,

  • otwarcie 1T i 1K przygotowawcze: minimum 10 PC


Interpretacja Regulaminu należy do Zarządu KPZBS.


Grudzień 2010

Opracował:

Grzegorz Rojewski,

Jarosław Żurawski,

Mariusz Żurek

Zmieniony ( Sobota, 07 Sierpień 2010 12:36 )