Internetowe zebranie Zarządu K-PZBS 28.09.2021

Czwartek, 30 Wrzesień 2021 22:58 Andrzej Wojnowski
Drukuj

Protokół z internetowego posiedzenia Zarząd K-PZBS 28.09.2021, godz.19.15

W posiedzeniu wzięli udział: Mariusz Żurek, Krzysztof Dzierżak, Leszek Gozdek, Bogumił Kupczyk, Marek Niemir, Andrzej Wojnowski, Zdzisław Zachwieja oraz Michał Dolny i Marek Nicewicz

1.               Po przyjęciu porządku obrad i stwierdzeniu kworum Krzysztof Dzierżak podsumował od strony sportowej zakończony sezon ligowy zaś Zdzisław Zachwieja przedstawił jego rozliczenie finansowe, które wykazało minimalny zysk.

2.               Omówiona została koncepcja rozgrywek ligowych w sezonie 2021/2022. Przygotowaniem rozgrywek zajmie się Wydział Gier, który opublikuje na stronie internetowej stosowny komunikat w tej sprawie. Podjęto uchwałę dotyczącą wysokości wpisowego do rozgrywek ligowych:

Uchwała nr 8 /2021-25 z 28.09.2021

Zarząd K-PZBS zatwierdza wpisowe od drużyny w rozgrywkach ligowych w sezonie 2021/2022 w następujących wysokościach:

a)     koszt wpisowego w rozgrywkach III ligi wynosi 900 zł od drużyny

b)     koszt wpisowego w rozgrywkach ligi okręgowej wynosi 450 zł od drużyny

7 głosów za / 0 głosów przeciw.

3.               Bogumił Kupczyk zrelacjonował Mistrzostwa Młodzieży Szkolnej, które odbyły się na początku września w Wądzyniu koło Brodnicy. Impreza zgromadziła na starcie 222 zawodników z 12 województw w tym 13 graczy klubu UKS GOL Brodnica. Tak duża frekwencja sprawiła, że przeprowadzenie mistrzostw okazało się nie lada wyzwaniem dla organizatorów UKS GOL Brodnica w osobie Elżbiety i Bogumiła Kupczyk oraz ekipy sędziowskiej  Mariusza Żurka i Krzysztofa Dzierżaka. Tak dużej kilkudniowej imprezy młodzieżowej nasz związek jeszcze nigdy nie organizował, ale pomimo skali problemów z jakimi przyszło się nam zmierzyć zawody zostały przeprowadzone sprawnie i spotkały się z pozytywnym oddźwiękiem wśród uczestników. Od strony sportowej mistrzostwa również bardzo się udały, a SP 2 z Brodnicy zajęła 2 miejsce w klasyfikacji generalnej szkół podstawowych.

4.               Przedyskutowano aspekty organizacji trzech turniejów po egidą K-P ZBS, Indywidualne Mistrzostwa Okręgu, Turniej Zakończenia Sezonu, oraz Turniej Pamięci. Wszyscy członkowie Zarządu pozytywnie zaopiniowali tę propozycję. IMO i TZS zostaną rozegrane na przełomie roku. Turniej Pamięci poświęcony zmarłym brydżystom z naszego okręg zostanie rozegrany 06.11 w poszczególnych ośrodkach, a jego wyniki jako wyniki wspólne zostaną opublikowane na platformie Pajączek

5.               Pod dyskusję poddana została organizacja Łuczniczki w randze Grand Prix Polski Par. Najważniejsza kwestia dotycząca tej imprezy to jej finansowanie. Jednomyślnie uznano, że należy poczynić wszelkie działania, aby Łuczniczka zachowała swoją rangę, a główny turniej odbył się jako GPPP

6.               Omówiono regulamin regionalnych cotygodniowych turniejów K-PZBS i podjęto uchwałę go zatwierdzającą.

Uchwała nr 9 /2021-25 z 28.09.2021

Zarząd K-PZBS zatwierdził regulamin regionalnych cotygodniowych turniejów K-PZBS

7 głosów za / 0 głosów przeciw.

7.         Mariusz Żurek oraz Leszek Gozdek przedstawili wyniki inwentaryzacji zasobów sprzętowych K-PZBS. Niepokój budzi niewielka ilość sprawnych pierników, tylko 25. W przypadku dużych imprez możemy się posiłkować piernikami z innych ośrodków i tabletami z naszych (Krobia, Brodnica, Wąbrzeźno) nie jest to jednak docelowe rozwiązanie problemu. Sprawdzona zostanie możliwość naprawy zepsutych pierników. Wskazano na dwie osoby z naszego okręgu, które posiadają/być może posiadają stosowne do tego umiejętności. Zlecenie naprawy pierników na zewnątrz jest nieopłacalne ze względu na koszty, które równają się kosztom zakupu nowych pierników.

8.         Marek Nicewicz w ramach wolnych wniosków poruszył problem dofinansowywania lokalnych ośrodków w sprzęt niezbędny do gry. Do tej pory wsparcie w tym zakresie było symboliczne lub go nie było. Wskazano na konieczność zwołania posiedzenia Zarządu tylko i wyłącznie pod kątem źródeł finansowania naszego związku.

 

 

Sekretarz Zarządu

Andrzej Wojnowski

 

 

Zmieniony ( Czwartek, 30 Wrzesień 2021 23:06 )