20180905

1: Józef Szulc - Jerzy Powalisz

rnd.przeciwnikrzd.linia kont. gra lew zapis wynik bieżący
1 Krystyna Wawrzyniak - Jerzy Wawrzyniak 1EW 6 N = +990 16.67% 16.67%
2EW 3 E = -400 66.67% 41.67%
2 Zenon Biczkowski - Bogdan Zieliński 13NS 4 S -3 -300 33.33% 38.89%
14NS 4 E +1 -450 44.44% 40.28%
3 pauza - pauza 25NS średnia 60.00% 44.22%
26NS średnia 60.00% 46.85%
4 Elżbieta Rogacka - Bogumił Drews 21EW 6 E = -920 94.44% 53.65%
22EW 4 N -2 -100 55.56% 53.89%
5 Krzysztof Gil - Mieczysław Romanowski 11EW 5x S = +650 5.56% 48.52%
12EW 2 E -2 +100 68.50% 50.52%
6 Wacław Danilczuk - Henryk Adamski 15NS 4 S = +620 66.67% 51.98%
16NS 3 W = -140 11.11% 48.58%
7 Andrzej Buczkowski - Stanisław Łański 19EW 3 S -1 -50 61.11% 49.54%
20EW 3 W +1 -130 66.67% 50.77%
8 Elżbieta Rosenthal - Jerzy Rosenthal 23NS 5 S -5 -500 0.00% 47.38%
24NS 3 E = -140 22.22% 45.81%
9 Kazimierz Ligęza - Dariusz Bartoś 3NS 4 N = +420 27.78% 44.75%
4NS 3 E -3 +300 100.00% 47.82%
10 Krzysztof Dziuba - Michał Redmann 9NS 3 S +2 +460 61.11% 48.52%
10NS 4 E -2 +200 88.89% 50.54%
11 Małgorzata Bajerska-Wasilius - Maciej Łaniewski 7EW 3 E +3 -690 77.78% 51.83%
8EW 1 E +1 -120 100.00% 54.02%
12 Zbigniew Mossakowski - Karol Nowak 5EW 4 E = -420 88.89% 55.54%
6EW 3 W +1 -170 0.00% 53.22%
13 Tomasz Borucki - Piotr Proporowicz 17EW 5 W = -400 66.67% 53.76%
18EW 3x W -2 +300 66.67% 54.26%
wynik 54.26%
miejsce 7
wygenerowano przy pomocy RRBridge 1.3.6b , znacznik czasowy: 06-09-2018 07:34:42
Sędzia: Jerzy Wawrzyniak , e-mail: jurekcby@gmail.com

20180905

2: Czesław Bury - Józef Palewicz

rnd.przeciwnikrzd.linia kont. gra lew zapis wynik bieżący
1 Tomasz Borucki - Piotr Proporowicz 19NS 3 S -2 -100 11.11% 11.11%
20NS 3 W -2 +200 83.33% 47.22%
2 Krystyna Wawrzyniak - Jerzy Wawrzyniak 3EW 4 N +1 +450 27.78% 40.74%
4EW 3 E -2 +200 22.22% 36.11%
3 Zenon Biczkowski - Bogdan Zieliński 15NS 1 S +3 +170 5.56% 30.00%
16NS 3 W = -140 11.11% 26.85%
4 pauza - pauza 1NS średnia 60.00% 31.59%
2NS średnia 60.00% 35.14%
5 Elżbieta Rogacka - Bogumił Drews 23EW 6 S -2 -200 88.89% 41.11%
24EW 3 E +1 -170 88.89% 45.89%
6 Krzysztof Gil - Mieczysław Romanowski 13EW 4 E = -620 88.89% 49.80%
14EW 4 E +1 -450 55.56% 50.28%
7 Wacław Danilczuk - Henryk Adamski 17NS 4 E +1 -450 11.11% 47.26%
18NS 4 N +1 +150 11.11% 44.68%
8 Andrzej Buczkowski - Stanisław Łański 21EW 3 E +2 -460 50.00% 45.04%
22EW 3 S -1 -50 44.44% 45.00%
9 Jerzy Kowalski - Mirosław Graczkowski 25NS 3 W = -140 0.00% 42.35%
26NS 3 S = +140 72.22% 44.01%
10 Włodzimierz Maćkowski - Ryszard Kurpios 5NS 4 E -1 +50 100.00% 46.96%
6NS 4 W = -620 55.56% 47.39%
11 Krzysztof Dziuba - Michał Redmann 11NS 5x E -3 +500 77.78% 48.84%
12NS 4 N +1 +150 74.67% 50.01%
12 Jan Nawrocki - Tadeusz Wasilewski 9EW 3 S +2 +460 38.89% 49.53%
10EW 4 E = -620 72.22% 50.47%
13 Danuta Żmudzka - Tadeusz Rakoczy 7EW 3 E +2 -660 33.33% 49.79%
8EW 1 N +1 +120 0.00% 47.87%
+/- -0.19%
wynik 47.68%
miejsce 14
wygenerowano przy pomocy RRBridge 1.3.6b , znacznik czasowy: 06-09-2018 07:34:42
Sędzia: Jerzy Wawrzyniak , e-mail: jurekcby@gmail.com

20180905

3: Małgorzata Bajerska-Wasilius - Maciej Łaniewski

rnd.przeciwnikrzd.linia kont. gra lew zapis wynik bieżący
1 Bogdan Podgajny - Marek Grużewski 9EW 3 N +2 +460 38.89% 38.89%
10EW 4 E = -620 72.22% 55.56%
2 Tomasz Borucki - Piotr Proporowicz 21NS 3 E +3 -490 27.78% 46.30%
22NS 3 E -3 +300 100.00% 59.72%
3 Krystyna Wawrzyniak - Jerzy Wawrzyniak 5EW 3 E +1 -170 44.44% 56.67%
6EW 4 W +1 -650 83.33% 61.11%
4 Zenon Biczkowski - Bogdan Zieliński 17NS 3 W +2 -150 55.56% 60.32%
18NS 5x W -3 +500 44.44% 58.33%
5 pauza - pauza 3NS średnia 60.00% 58.52%
4NS średnia 60.00% 58.67%
6 Elżbieta Rogacka - Bogumił Drews 25EW 2 E -2 +200 11.11% 54.34%
26EW 3 S -1 -100 77.78% 56.30%
7 Krzysztof Gil - Mieczysław Romanowski 15EW 4 S +1 +650 0.00% 51.97%
16EW 3 W = -140 88.89% 54.60%
8 Wacław Danilczuk - Henryk Adamski 19NS 3 N = +140 66.67% 55.41%
20NS 3 W +2 -150 5.56% 52.29%
9 Andrzej Buczkowski - Stanisław Łański 23EW 3 S +1 +130 50.00% 52.16%
24EW 2 E = -110 55.56% 52.35%
10 Kazimierz Ligęza - Dariusz Bartoś 1NS 6 N = +990 83.33% 53.98%
2NS 3 E -2 +100 100.00% 56.28%
11 Józef Szulc - Jerzy Powalisz 7NS 3 E +3 -690 22.22% 54.66%
8NS 1 E +1 -120 0.00% 52.17%
12 Krzysztof Dziuba - Michał Redmann 13NS 4x E -1 +200 100.00% 54.25%
14NS 4 E +1 -450 44.44% 53.84%
13 Zbigniew Mossakowski - Karol Nowak 11EW 5x E -2 +300 66.67% 54.36%
12EW 2x E -1 +100 68.50% 54.90%
+/- -0.19%
wynik 54.71%
miejsce 6
wygenerowano przy pomocy RRBridge 1.3.6b , znacznik czasowy: 06-09-2018 07:34:42
Sędzia: Jerzy Wawrzyniak , e-mail: jurekcby@gmail.com

20180905

4: Jan Nawrocki - Tadeusz Wasilewski

rnd.przeciwnikrzd.linia kont. gra lew zapis wynik bieżący
1 Danuta Żmudzka - Tadeusz Rakoczy 13EW 4 S -3 -300 66.67% 66.67%
14EW 4 E +1 -450 55.56% 61.11%
2 Lucyna Gozdek - Andrzej Karczewski 11EW 5 S -1 -50 94.44% 72.22%
12EW średnia 50.00% 66.67%
3 Tomasz Borucki - Piotr Proporowicz 23NS 3 S +2 +150 72.22% 67.78%
24NS 3 W -1 +50 66.67% 67.59%
4 Krystyna Wawrzyniak - Jerzy Wawrzyniak 7EW 3 W +2 -660 33.33% 62.70%
8EW 2 N -2 -100 88.89% 65.97%
5 Zenon Biczkowski - Bogdan Zieliński 19NS 1 W -2 +200 83.33% 67.90%
20NS 2 E = -120 55.56% 66.67%
6 pauza - pauza 5NS średnia 60.00% 66.06%
6NS średnia 60.00% 65.56%
7 Elżbieta Rogacka - Bogumił Drews 1EW 6 N = +990 16.67% 61.79%
2EW 3 E -1 +50 22.22% 58.97%
8 Krzysztof Gil - Mieczysław Romanowski 17EW 3 E +2 -460 100.00% 61.70%
18EW 4 N +2 +170 77.78% 62.71%
9 Wacław Danilczuk - Henryk Adamski 21NS 5 E +1 -420 77.78% 63.59%
22NS 3 E = -110 33.33% 61.91%
10 Andrzej Buczkowski - Stanisław Łański 25EW 3 E -1 +100 77.78% 62.75%
26NS 1 S +2 +150 88.89% 64.06%
11 Włodzimierz Maćkowski - Ryszard Kurpios 3NS 4 N +1 +450 72.22% 64.44%
4NS 3 W -2 +200 77.78% 65.05%
12 Czesław Bury - Józef Palewicz 9NS 3 S +2 +460 61.11% 64.88%
10NS 4 E = -620 27.78% 63.33%
13 Krzysztof Dziuba - Michał Redmann 15NS 3 S +2 +200 22.22% 61.69%
16NS 3 W -1 +100 61.11% 61.67%
+/- 0.14%
wynik 61.81%
miejsce 3
wygenerowano przy pomocy RRBridge 1.3.6b , znacznik czasowy: 06-09-2018 07:34:42
Sędzia: Jerzy Wawrzyniak , e-mail: jurekcby@gmail.com

20180905

5: Zbigniew Mossakowski - Karol Nowak

rnd.przeciwnikrzd.linia kont. gra lew zapis wynik bieżący
1 Krzysztof Dziuba - Michał Redmann 17EW 6 E -1 +50 16.67% 16.67%
18EW 5 N +2 +640 22.22% 19.44%
2 Bogdan Podgajny - Marek Grużewski 15EW 4 S = +620 33.33% 24.07%
16EW 4 S = +130 5.56% 19.44%
3 Elżbieta Olejnik - Grzegorz Olejnik 13EW 4 S -3 -300 66.67% 28.89%
14EW 4 E +1 -450 55.56% 33.33%
4 Tomasz Borucki - Piotr Proporowicz 25NS 3 W -1 +100 22.22% 31.75%
26NS 2 N -1 -100 22.22% 30.56%
5 Krystyna Wawrzyniak - Jerzy Wawrzyniak 9EW 3 N +1 +430 94.44% 37.65%
10EW 4 E = -620 72.22% 41.11%
6 Zenon Biczkowski - Bogdan Zieliński 21NS 3 E +3 -490 27.78% 39.90%
22NS 2 W +2 -170 11.11% 37.50%
7 pauza - pauza 7NS średnia 60.00% 39.23%
8NS średnia 60.00% 40.71%
8 Elżbieta Rogacka - Bogumił Drews 3EW 4 N = +420 72.22% 42.81%
4EW 3 W +1 -130 100.00% 46.39%
9 Krzysztof Gil - Mieczysław Romanowski 19EW 3 S -1 -50 61.11% 47.25%
20EW 3 W +1 -130 66.67% 48.33%
10 Wacław Danilczuk - Henryk Adamski 23EW 4 S +1 +150 27.78% 47.25%
24EW 2 S = +110 22.22% 46.00%
11 Andrzej Buczkowski - Stanisław Łański 1NS 6 S = +920 33.33% 45.40%
2NS 3 E = -400 33.33% 44.85%
12 Józef Szulc - Jerzy Powalisz 5NS 4 E = -420 11.11% 43.38%
6NS 3 W +1 -170 100.00% 45.74%
13 Małgorzata Bajerska-Wasilius - Maciej Łaniewski 11NS 5x E -2 +300 33.33% 45.24%
12NS 2x E -1 +100 31.50% 44.72%
+/- -0.19%
wynik 44.52%
miejsce 17
wygenerowano przy pomocy RRBridge 1.3.6b , znacznik czasowy: 06-09-2018 07:34:42
Sędzia: Jerzy Wawrzyniak , e-mail: jurekcby@gmail.com

20180905

6: Danuta Żmudzka - Tadeusz Rakoczy

rnd.przeciwnikrzd.linia kont. gra lew zapis wynik bieżący
1 Jan Nawrocki - Tadeusz Wasilewski 13NS 4 S -3 -300 33.33% 33.33%
14NS 4 E +1 -450 44.44% 38.89%
2 Krzysztof Dziuba - Michał Redmann 19EW 3 S -1 -50 61.11% 46.30%
20EW 3 W +2 -150 94.44% 58.33%
3 Lucyna Gozdek - Andrzej Karczewski 17EW 6 W -1 +50 16.67% 50.00%
18EW 3 W -2 +100 100.00% 58.33%
4 Elżbieta Rosenthal - Jerzy Rosenthal 15EW 4 S = +620 33.33% 54.76%
16EW 3 W -1 +100 38.89% 52.78%
5 Tomasz Borucki - Piotr Proporowicz 1NS 6 N = +920 33.33% 50.62%
2NS 3 E = -400 33.33% 48.89%
6 Krystyna Wawrzyniak - Jerzy Wawrzyniak 11EW 4 S -1 -50 94.44% 53.03%
12EW 1 N +1 +120 37.67% 51.75%
7 Zenon Biczkowski - Bogdan Zieliński 23NS 5 N -1 -100 27.78% 49.91%
24NS 3 W = -400 0.00% 46.34%
8 pauza - pauza 9NS średnia 60.00% 47.25%
10NS średnia 60.00% 48.05%
9 Elżbieta Rogacka - Bogumił Drews 5EW 5 N -3 -300 66.67% 49.14%
6EW 4 W +1 -650 83.33% 51.04%
10 Krzysztof Gil - Mieczysław Romanowski 21EW 6 E = -920 94.44% 53.33%
22NS 3 N = +140 88.89% 55.11%
11 Wacław Danilczuk - Henryk Adamski 25EW 2 E -2 +200 11.11% 53.01%
26EW 3 W -2 +200 0.00% 50.60%
12 Andrzej Buczkowski - Stanisław Łański 3NS 4 N +1 +450 72.22% 51.54%
4NS 3 W -1 +100 38.89% 51.01%
13 Czesław Bury - Józef Palewicz 7NS 3 E +2 -660 66.67% 51.64%
8NS 1 N +1 +120 100.00% 53.50%
wynik 53.50%
miejsce 8
wygenerowano przy pomocy RRBridge 1.3.6b , znacznik czasowy: 06-09-2018 07:34:42
Sędzia: Jerzy Wawrzyniak , e-mail: jurekcby@gmail.com

20180905

7: Bogdan Podgajny - Marek Grużewski

rnd.przeciwnikrzd.linia kont. gra lew zapis wynik bieżący
1 Małgorzata Bajerska-Wasilius - Maciej Łaniewski 9NS 3 N +2 +460 61.11% 61.11%
10NS 4 E = -620 27.78% 44.44%
2 Zbigniew Mossakowski - Karol Nowak 15NS 4 S = +620 66.67% 51.85%
16NS 4 S = +130 94.44% 62.50%
3 Krzysztof Dziuba - Michał Redmann 21EW 4 E +1 -150 0.00% 50.00%
22EW 4 E = -130 77.78% 54.63%
4 Elżbieta Olejnik - Grzegorz Olejnik 19EW 4 W -2 +200 16.67% 49.21%
20EW 3 W -2 +200 16.67% 45.14%
5 Jerzy Kowalski - Mirosław Graczkowski 17EW 4 E = -420 77.78% 48.77%
18EW 5 N +2 +640 22.22% 46.11%
6 Tomasz Borucki - Piotr Proporowicz 3NS 4 N +1 +450 72.22% 48.48%
4NS 3 W -1 +100 38.89% 47.69%
7 Krystyna Wawrzyniak - Jerzy Wawrzyniak 13EW 4 E -1 +100 27.78% 46.15%
14EW 4 E +1 -450 55.56% 46.83%
8 Zenon Biczkowski - Bogdan Zieliński 25NS 2 N = +120 55.56% 47.41%
26NS 4 N -3 -300 0.00% 44.44%
9 pauza - pauza 11NS średnia 60.00% 45.36%
12NS średnia 60.00% 46.17%
10 Elżbieta Rogacka - Bogumił Drews 7EW 5 E = -600 0.00% 43.74%
8NS 3 N -1 -50 33.33% 43.22%
11 Krzysztof Gil - Mieczysław Romanowski 23NS 5 N -1 -100 27.78% 42.49%
24NS 3 W = -110 44.44% 42.58%
12 Wacław Danilczuk - Henryk Adamski 1EW 6 N = +980 44.44% 42.66%
2EW 5 W -1 +50 22.22% 41.81%
13 Andrzej Buczkowski - Stanisław Łański 5NS 4 E = -420 11.11% 40.58%
6NS 4 W +1 -650 16.67% 39.66%
+/- -0.19%
wynik 39.47%
miejsce 20
wygenerowano przy pomocy RRBridge 1.3.6b , znacznik czasowy: 06-09-2018 07:34:42
Sędzia: Jerzy Wawrzyniak , e-mail: jurekcby@gmail.com

20180905

8: Lucyna Gozdek - Andrzej Karczewski

rnd.przeciwnikrzd.linia kont. gra lew zapis wynik bieżący
1 Andrzej Buczkowski - Stanisław Łański 7EW 3 W +2 -660 33.33% 33.33%
8EW 2 N = +110 16.67% 25.00%
2 Jan Nawrocki - Tadeusz Wasilewski 11NS 5 S -1 -50 5.56% 18.52%
12NS średnia 50.00% 26.39%
3 Danuta Żmudzka - Tadeusz Rakoczy 17NS 6 W -1 +50 83.33% 37.78%
18NS 3 W -2 +100 0.00% 31.48%
4 Krzysztof Dziuba - Michał Redmann 23EW 5 S = +600 5.56% 27.78%
24EW 3 E -3 +150 0.00% 24.31%
5 Elżbieta Rosenthal - Jerzy Rosenthal 21EW 3 E +3 -170 11.11% 22.84%
22EW 4 W -1 +100 33.33% 23.89%
6 Kazimierz Ligęza - Dariusz Bartoś 19EW 3 N -1 -50 61.11% 27.27%
20EW 3 W -2 +200 16.67% 26.39%
7 Tomasz Borucki - Piotr Proporowicz 5NS 3 E +2 -200 44.44% 27.78%
6NS 2 W +3 -200 88.89% 32.14%
8 Krystyna Wawrzyniak - Jerzy Wawrzyniak 15EW 4x W -3 +500 66.67% 34.44%
16EW 3 S +1 +130 5.56% 32.64%
9 Zenon Biczkowski - Bogdan Zieliński 1NS 5 N +1 +480 0.00% 30.72%
2NS 3 E -1 +50 77.78% 33.33%
10 pauza - pauza 13EW średnia 60.00% 34.74%
14EW średnia 60.00% 36.00%
11 Elżbieta Rogacka - Bogumił Drews 9NS 3 S +2 +460 61.11% 37.20%
10NS 4 E -1 +100 66.67% 38.54%
12 Krzysztof Gil - Mieczysław Romanowski 25NS 2 E -2 +200 88.89% 40.72%
26NS 2 N +1 +140 72.22% 42.04%
13 Wacław Danilczuk - Henryk Adamski 3EW 2 N +1 +140 100.00% 44.36%
4EW 3 W -1 +100 61.11% 45.00%
wynik 45.00%
miejsce 16
wygenerowano przy pomocy RRBridge 1.3.6b , znacznik czasowy: 06-09-2018 07:34:42
Sędzia: Jerzy Wawrzyniak , e-mail: jurekcby@gmail.com

20180905

9: Elżbieta Olejnik - Grzegorz Olejnik

rnd.przeciwnikrzd.linia kont. gra lew zapis wynik bieżący
1 Wacław Danilczuk - Henryk Adamski 5NS 4 N -1 -100 88.89% 88.89%
6NS 4 W = -620 55.56% 72.22%
2 Andrzej Buczkowski - Stanisław Łański 9EW 3 N +2 +460 38.89% 61.11%
10EW 4 E = -620 72.22% 63.89%
3 Zbigniew Mossakowski - Karol Nowak 13NS 4 S -3 -300 33.33% 57.78%
14NS 4 E +1 -450 44.44% 55.56%
4 Bogdan Podgajny - Marek Grużewski 19NS 4 W -2 +200 83.33% 59.52%
20NS 3 W -2 +200 83.33% 62.50%
5 Krzysztof Dziuba - Michał Redmann 25EW 3 S = +110 55.56% 61.73%
26EW 3 S -1 -100 77.78% 63.33%
6 Jerzy Kowalski - Mirosław Graczkowski 23EW 4 N = +130 50.00% 62.12%
24EW 3 N +1 +130 11.11% 57.87%
7 Włodzimierz Maćkowski - Ryszard Kurpios 21EW 3 E +2 -460 50.00% 57.26%
22EW 4x N -2 -300 100.00% 60.32%
8 Tomasz Borucki - Piotr Proporowicz 7NS 6 E = -1370 0.00% 56.30%
8NS 1 W -2 +100 61.11% 56.60%
9 Krystyna Wawrzyniak - Jerzy Wawrzyniak 17EW 6 E -1 +50 16.67% 54.25%
18EW 3 N +3 +690 0.00% 51.23%
10 Zenon Biczkowski - Bogdan Zieliński 3EW 4 N +1 +450 27.78% 50.00%
4EW 3 W -2 +200 22.22% 48.61%
11 pauza - pauza 15EW średnia 60.00% 49.15%
16EW średnia 60.00% 49.65%
12 Elżbieta Rogacka - Bogumił Drews 11NS 5x S = +650 94.44% 51.59%
12NS 2 E -2 +100 31.50% 50.76%
13 Krzysztof Gil - Mieczysław Romanowski 1NS 4 N +3 +520 11.11% 49.17%
2NS 3 W = -400 33.33% 48.56%
+/- -0.19%
wynik 48.37%
miejsce 13
wygenerowano przy pomocy RRBridge 1.3.6b , znacznik czasowy: 06-09-2018 07:34:42
Sędzia: Jerzy Wawrzyniak , e-mail: jurekcby@gmail.com

20180905

10: Elżbieta Rosenthal - Jerzy Rosenthal

rnd.przeciwnikrzd.linia kont. gra lew zapis wynik bieżący
1 Krzysztof Gil - Mieczysław Romanowski 3EW 4 N +1 +450 27.78% 27.78%
4EW 2 W -1 +100 61.11% 44.44%
2 Wacław Danilczuk - Henryk Adamski 7NS 3 W +3 -690 22.22% 37.04%
8NS 1 W = -90 22.22% 33.33%
3 Andrzej Buczkowski - Stanisław Łański 11EW 5 S = +450 44.44% 35.56%
12EW 2 N +3 +200 12.94% 31.79%
4 Danuta Żmudzka - Tadeusz Rakoczy 15NS 4 S = +620 66.67% 36.77%
16NS 3 W -1 +100 61.11% 39.81%
5 Lucyna Gozdek - Andrzej Karczewski 21NS 3 E +3 -170 88.89% 45.27%
22NS 4 W -1 +100 66.67% 47.41%
6 Krzysztof Dziuba - Michał Redmann 1EW 6 N = +990 16.67% 44.61%
2EW 3 E = -400 66.67% 46.45%
7 Kazimierz Ligęza - Dariusz Bartoś 25EW 2 W -1 +100 77.78% 48.86%
26EW 2 S = +110 55.56% 49.34%
8 Józef Szulc - Jerzy Powalisz 23EW 5 S -5 -500 100.00% 52.71%
24EW 3 E = -140 77.78% 54.28%
9 Tomasz Borucki - Piotr Proporowicz 9NS 3 S +1 +430 5.56% 51.42%
10NS 4 E = -620 27.78% 50.10%
10 Krystyna Wawrzyniak - Jerzy Wawrzyniak 19NS 3 W = -110 0.00% 47.46%
20NS 3 W +1 -130 33.33% 46.76%
11 Zenon Biczkowski - Bogdan Zieliński 5EW 2 W = -110 22.22% 45.59%
6EW 4x S -3 -500 22.22% 44.53%
12 pauza - pauza 17EW średnia 60.00% 45.20%
18EW średnia 60.00% 45.82%
13 Elżbieta Rogacka - Bogumił Drews 13NS 4 E -1 +100 72.22% 46.87%
14NS 6 E -2 +100 100.00% 48.92%
wynik 48.92%
miejsce 11
wygenerowano przy pomocy RRBridge 1.3.6b , znacznik czasowy: 06-09-2018 07:34:42
Sędzia: Jerzy Wawrzyniak , e-mail: jurekcby@gmail.com

20180905

11: Jerzy Kowalski - Mirosław Graczkowski

rnd.przeciwnikrzd.linia kont. gra lew zapis wynik bieżący
1 Elżbieta Rogacka - Bogumił Drews 15EW 3 S +1 +170 94.44% 94.44%
16EW 5x S -1 -100 66.67% 80.56%
2 Krzysztof Gil - Mieczysław Romanowski 5EW 4 E = -420 88.89% 83.33%
6EW 4 W +1 -650 83.33% 83.33%
3 Wacław Danilczuk - Henryk Adamski 9NS 3 N +2 +460 61.11% 78.89%
10NS 4 E -2 +200 88.89% 80.56%
4 Andrzej Buczkowski - Stanisław Łański 13EW 3 S = +140 11.11% 70.63%
14EW 4 E +1 -450 55.56% 68.75%
5 Bogdan Podgajny - Marek Grużewski 17NS 4 E = -420 22.22% 63.58%
18NS 5 N +2 +640 77.78% 65.00%
6 Elżbieta Olejnik - Grzegorz Olejnik 23NS 4 N = +130 50.00% 63.64%
24NS 3 N +1 +130 88.89% 65.74%
7 Krzysztof Dziuba - Michał Redmann 3EW 3 N +1 +170 88.89% 67.52%
4EW 3 W = -110 88.89% 69.05%
8 Włodzimierz Maćkowski - Ryszard Kurpios 1EW 6 S = +920 66.67% 68.89%
2EW 3 E +2 -460 100.00% 70.83%
9 Czesław Bury - Józef Palewicz 25EW 3 W = -140 100.00% 72.55%
26EW 3 S = +140 27.78% 70.06%
10 Tomasz Borucki - Piotr Proporowicz 11EW 5x E -2 +300 66.67% 69.88%
12EW 2x E -2 +300 0.61% 66.42%
11 Krystyna Wawrzyniak - Jerzy Wawrzyniak 21NS 4 W +1 -450 66.67% 66.43%
22NS 3 S = +110 77.78% 66.95%
12 Zenon Biczkowski - Bogdan Zieliński 7EW 3 E +3 -690 77.78% 67.42%
8EW 2 W -1 +50 55.56% 66.92%
13 pauza - pauza 19EW średnia 60.00% 66.65%
20EW średnia 60.00% 66.39%
+/- 0.53%
wynik 66.92%
miejsce 1
wygenerowano przy pomocy RRBridge 1.3.6b , znacznik czasowy: 06-09-2018 07:34:42
Sędzia: Jerzy Wawrzyniak , e-mail: jurekcby@gmail.com

20180905

12: Kazimierz Ligęza - Dariusz Bartoś

rnd.przeciwnikrzd.linia kont. gra lew zapis wynik bieżący
1 pauza - pauza 21NS średnia 60.00% 60.00%
22NS średnia 60.00% 60.00%
2 Elżbieta Rogacka - Bogumił Drews 17EW 2 W +4 -230 55.56% 58.52%
18EW 5 S = +600 44.44% 55.00%
3 Krzysztof Gil - Mieczysław Romanowski 7EW 3 W +2 -660 33.33% 50.67%
8EW 3 W -2 +100 38.89% 48.70%
4 Wacław Danilczuk - Henryk Adamski 11NS 4 S +2 +480 66.67% 51.27%
12NS 3 N -2 -200 0.61% 44.94%
5 Andrzej Buczkowski - Stanisław Łański 15EW 4 S = +620 33.33% 43.65%
16EW 3 W -1 +100 38.89% 43.17%
6 Lucyna Gozdek - Andrzej Karczewski 19NS 3 N -1 -50 38.89% 42.78%
20NS 3 W -2 +200 83.33% 46.16%
7 Elżbieta Rosenthal - Jerzy Rosenthal 25NS 2 W -1 +100 22.22% 44.32%
26NS 2 S = +110 44.44% 44.33%
8 Krzysztof Dziuba - Michał Redmann 5EW 3 E = -140 33.33% 43.60%
6EW 4 W = -620 44.44% 43.65%
9 Józef Szulc - Jerzy Powalisz 3EW 4 N = +420 72.22% 45.33%
4EW 3 E -3 +300 0.00% 42.81%
10 Małgorzata Bajerska-Wasilius - Maciej Łaniewski 1EW 6 N = +990 16.67% 41.44%
2EW 3 E -2 +100 0.00% 39.36%
11 Tomasz Borucki - Piotr Proporowicz 13EW 4x S -3 -800 100.00% 42.25%
14EW 4 E +1 -450 55.56% 42.86%
12 Krystyna Wawrzyniak - Jerzy Wawrzyniak 23NS 3 S = +600 94.44% 45.10%
24NS 3 W = -110 44.44% 45.07%
13 Zenon Biczkowski - Bogdan Zieliński 9EW 3 S +2 +460 38.89% 44.82%
10EW 4 E = -620 72.22% 45.88%
+/- -0.19%
wynik 45.69%
miejsce 15
wygenerowano przy pomocy RRBridge 1.3.6b , znacznik czasowy: 06-09-2018 07:34:42
Sędzia: Jerzy Wawrzyniak , e-mail: jurekcby@gmail.com

20180905

13: Włodzimierz Maćkowski - Ryszard Kurpios

rnd.przeciwnikrzd.linia kont. gra lew zapis wynik bieżący
1 Zenon Biczkowski - Bogdan Zieliński 11NS 5x E -2 +300 33.33% 33.33%
12NS 2 E -2 +100 31.50% 32.42%
2 pauza - pauza 23NS średnia 60.00% 41.61%
24NS średnia 60.00% 46.21%
3 Elżbieta Rogacka - Bogumił Drews 19EW 3 S +1 +430 0.00% 36.97%
20EW 3 W -2 +200 16.67% 33.58%
4 Krzysztof Gil - Mieczysław Romanowski 9EW 3 N +2 +460 38.89% 34.34%
10EW 4 E -2 +200 11.11% 31.44%
5 Wacław Danilczuk - Henryk Adamski 13NS 4 S -2 -200 55.56% 34.12%
14NS 4 E +1 -450 44.44% 35.15%
6 Andrzej Buczkowski - Stanisław Łański 17EW 6 W -1 +50 16.67% 33.47%
18EW 5 N +2 +640 22.22% 32.53%
7 Elżbieta Olejnik - Grzegorz Olejnik 21NS 3 E +2 -460 50.00% 33.88%
22NS 4x N -2 -300 0.00% 31.46%
8 Jerzy Kowalski - Mirosław Graczkowski 1NS 6 S = +920 33.33% 31.58%
2NS 3 E +2 -460 0.00% 29.61%
9 Krzysztof Dziuba - Michał Redmann 7EW 3 W +2 -660 33.33% 29.83%
8EW 2 S = +110 16.67% 29.10%
10 Czesław Bury - Józef Palewicz 5EW 4 E -1 +50 0.00% 27.56%
6EW 4 W = -620 44.44% 28.41%
11 Jan Nawrocki - Tadeusz Wasilewski 3EW 4 N +1 +450 27.78% 28.38%
4EW 3 W -2 +200 22.22% 28.10%
12 Tomasz Borucki - Piotr Proporowicz 15EW 4 S = +620 33.33% 28.33%
16EW 3 W -1 +100 38.89% 28.77%
13 Krystyna Wawrzyniak - Jerzy Wawrzyniak 25NS 1 N +2 +150 66.67% 30.28%
26NS 1 S +1 +120 55.56% 31.25%
wynik 31.25%
miejsce 21
wygenerowano przy pomocy RRBridge 1.3.6b , znacznik czasowy: 06-09-2018 07:34:42
Sędzia: Jerzy Wawrzyniak , e-mail: jurekcby@gmail.com

20180905

14: pauza - pauza

rnd.przeciwnikrzd.linia kont. gra lew zapis wynik bieżący
1 Kazimierz Ligęza - Dariusz Bartoś 21EW średnia 0.00% 0.00%
22EW średnia 0.00% 0.00%
2 Włodzimierz Maćkowski - Ryszard Kurpios 23EW średnia 0.00% 0.00%
24EW średnia 0.00% 0.00%
3 Józef Szulc - Jerzy Powalisz 25EW średnia 0.00% 0.00%
26EW średnia 0.00% 0.00%
4 Czesław Bury - Józef Palewicz 1EW średnia 0.00% 0.00%
2EW średnia 0.00% 0.00%
5 Małgorzata Bajerska-Wasilius - Maciej Łaniewski 3EW średnia 0.00% 0.00%
4EW średnia 0.00% 0.00%
6 Jan Nawrocki - Tadeusz Wasilewski 5EW średnia 0.00% 0.00%
6EW średnia 0.00% 0.00%
7 Zbigniew Mossakowski - Karol Nowak 7EW średnia 0.00% 0.00%
8EW średnia 0.00% 0.00%
8 Danuta Żmudzka - Tadeusz Rakoczy 9EW średnia 0.00% 0.00%
10EW średnia 0.00% 0.00%
9 Bogdan Podgajny - Marek Grużewski 11EW średnia 0.00% 0.00%
12EW średnia 0.00% 0.00%
10 Lucyna Gozdek - Andrzej Karczewski 13NS średnia 0.00% 0.00%
14NS średnia 0.00% 0.00%
11 Elżbieta Olejnik - Grzegorz Olejnik 15NS średnia 0.00% 0.00%
16NS średnia 0.00% 0.00%
12 Elżbieta Rosenthal - Jerzy Rosenthal 17NS średnia 0.00% 0.00%
18NS średnia 0.00% 0.00%
13 Jerzy Kowalski - Mirosław Graczkowski 19NS średnia 0.00% 0.00%
20NS średnia 0.00% 0.00%
wynik 0.00%
miejsce -
wygenerowano przy pomocy RRBridge 1.3.6b , znacznik czasowy: 06-09-2018 07:34:42
Sędzia: Jerzy Wawrzyniak , e-mail: jurekcby@gmail.com

20180905

15: Tomasz Borucki - Piotr Proporowicz

rnd.przeciwnikrzd.linia kont. gra lew zapis wynik bieżący
1 Czesław Bury - Józef Palewicz 19EW 3 S -2 -100 88.89% 88.89%
20EW 3 W -2 +200 16.67% 52.78%
2 Małgorzata Bajerska-Wasilius - Maciej Łaniewski 21EW 3 E +3 -490 72.22% 59.26%
22EW 3 E -3 +300 0.00% 44.44%
3 Jan Nawrocki - Tadeusz Wasilewski 23EW 3 S +2 +150 27.78% 41.11%
24EW 3 W -1 +50 33.33% 39.81%
4 Zbigniew Mossakowski - Karol Nowak 25EW 3 W -1 +100 77.78% 45.24%
26EW 2 N -1 -100 77.78% 49.31%
5 Danuta Żmudzka - Tadeusz Rakoczy 1EW 6 N = +920 66.67% 51.23%
2EW 3 E = -400 66.67% 52.78%
6 Bogdan Podgajny - Marek Grużewski 3EW 4 N +1 +450 27.78% 50.51%
4EW 3 W -1 +100 61.11% 51.39%
7 Lucyna Gozdek - Andrzej Karczewski 5EW 3 E +2 -200 55.56% 51.71%
6EW 2 W +3 -200 11.11% 48.81%
8 Elżbieta Olejnik - Grzegorz Olejnik 7EW 6 E = -1370 100.00% 52.22%
8EW 1 W -2 +100 38.89% 51.39%
9 Elżbieta Rosenthal - Jerzy Rosenthal 9EW 3 S +1 +430 94.44% 53.92%
10EW 4 E = -620 72.22% 54.94%
10 Jerzy Kowalski - Mirosław Graczkowski 11NS 5x E -2 +300 33.33% 53.80%
12NS 2x E -2 +300 99.39% 56.08%
11 Kazimierz Ligęza - Dariusz Bartoś 13NS 4x S -3 -800 0.00% 53.41%
14NS 4 E +1 -450 44.44% 53.00%
12 Włodzimierz Maćkowski - Ryszard Kurpios 15NS 4 S = +620 66.67% 53.60%
16NS 3 W -1 +100 61.11% 53.91%
13 Józef Szulc - Jerzy Powalisz 17NS 5 W = -400 33.33% 53.09%
18NS 3x W -2 +300 33.33% 52.33%
+/- -0.19%
wynik 52.13%
miejsce 9
wygenerowano przy pomocy RRBridge 1.3.6b , znacznik czasowy: 06-09-2018 07:34:42
Sędzia: Jerzy Wawrzyniak , e-mail: jurekcby@gmail.com

20180905

16: Krzysztof Dziuba - Michał Redmann

rnd.przeciwnikrzd.linia kont. gra lew zapis wynik bieżący
1 Zbigniew Mossakowski - Karol Nowak 17NS 6 E -1 +50 83.33% 83.33%
18NS 5 N +2 +640 77.78% 80.56%
2 Danuta Żmudzka - Tadeusz Rakoczy 19NS 3 S -1 -50 38.89% 66.67%
20NS 3 W +2 -150 5.56% 51.39%
3 Bogdan Podgajny - Marek Grużewski 21NS 4 E +1 -150 100.00% 61.11%
22NS 4 E = -130 22.22% 54.63%
4 Lucyna Gozdek - Andrzej Karczewski 23NS 5 S = +600 94.44% 60.32%
24NS 3 E -3 +150 100.00% 65.28%
5 Elżbieta Olejnik - Grzegorz Olejnik 25NS 3 S = +110 44.44% 62.96%
26NS 3 S -1 -100 22.22% 58.89%
6 Elżbieta Rosenthal - Jerzy Rosenthal 1NS 6 N = +990 83.33% 61.11%
2NS 3 E = -400 33.33% 58.80%
7 Jerzy Kowalski - Mirosław Graczkowski 3NS 3 N +1 +170 11.11% 55.13%
4NS 3 W = -110 11.11% 51.98%
8 Kazimierz Ligęza - Dariusz Bartoś 5NS 3 E = -140 66.67% 52.96%
6NS 4 W = -620 55.56% 53.12%
9 Włodzimierz Maćkowski - Ryszard Kurpios 7NS 3 W +2 -660 66.67% 53.92%
8NS 2 S = +110 83.33% 55.56%
10 Józef Szulc - Jerzy Powalisz 9EW 3 S +2 +460 38.89% 54.68%
10EW 4 E -2 +200 11.11% 52.50%
11 Czesław Bury - Józef Palewicz 11EW 5x E -3 +500 22.22% 51.06%
12EW 4 N +1 +150 25.33% 49.89%
12 Małgorzata Bajerska-Wasilius - Maciej Łaniewski 13EW 4x E -1 +200 0.00% 47.72%
14EW 4 E +1 -450 55.56% 48.05%
13 Jan Nawrocki - Tadeusz Wasilewski 15EW 3 S +2 +200 77.78% 49.24%
16EW 3 W -1 +100 38.89% 48.84%
wynik 48.84%
miejsce 12
wygenerowano przy pomocy RRBridge 1.3.6b , znacznik czasowy: 06-09-2018 07:34:42
Sędzia: Jerzy Wawrzyniak , e-mail: jurekcby@gmail.com

20180905

17: Elżbieta Rogacka - Bogumił Drews

rnd.przeciwnikrzd.linia kont. gra lew zapis wynik bieżący
1 Jerzy Kowalski - Mirosław Graczkowski 15NS 3 S +1 +170 5.56% 5.56%
16NS 5x S -1 -100 33.33% 19.44%
2 Kazimierz Ligęza - Dariusz Bartoś 17NS 2 W +4 -230 44.44% 27.78%
18NS 5 S = +600 55.56% 34.72%
3 Włodzimierz Maćkowski - Ryszard Kurpios 19NS 3 S +1 +430 100.00% 47.78%
20NS 3 W -2 +200 83.33% 53.70%
4 Józef Szulc - Jerzy Powalisz 21NS 6 E = -920 5.56% 46.83%
22NS 4 N -2 -100 44.44% 46.53%
5 Czesław Bury - Józef Palewicz 23NS 6 S -2 -200 11.11% 42.59%
24NS 3 E +1 -170 11.11% 39.44%
6 Małgorzata Bajerska-Wasilius - Maciej Łaniewski 25NS 2 E -2 +200 88.89% 43.94%
26NS 3 S -1 -100 22.22% 42.13%
7 Jan Nawrocki - Tadeusz Wasilewski 1NS 6 N = +990 83.33% 45.30%
2NS 3 E -1 +50 77.78% 47.62%
8 Zbigniew Mossakowski - Karol Nowak 3NS 4 N = +420 27.78% 46.30%
4NS 3 W +1 -130 0.00% 43.40%
9 Danuta Żmudzka - Tadeusz Rakoczy 5NS 5 N -3 -300 33.33% 42.81%
6NS 4 W +1 -650 16.67% 41.36%
10 Bogdan Podgajny - Marek Grużewski 7NS 5 E = -600 100.00% 44.44%
8EW 3 N -1 -50 66.67% 45.56%
11 Lucyna Gozdek - Andrzej Karczewski 9EW 3 S +2 +460 38.89% 45.24%
10EW 4 E -1 +100 33.33% 44.70%
12 Elżbieta Olejnik - Grzegorz Olejnik 11EW 5x S = +650 5.56% 43.00%
12EW 2 E -2 +100 68.50% 44.06%
13 Elżbieta Rosenthal - Jerzy Rosenthal 13EW 4 E -1 +100 27.78% 43.41%
14EW 6 E -2 +100 0.00% 41.74%
wynik 41.74%
miejsce 19
wygenerowano przy pomocy RRBridge 1.3.6b , znacznik czasowy: 06-09-2018 07:34:42
Sędzia: Jerzy Wawrzyniak , e-mail: jurekcby@gmail.com

20180905

18: Zenon Biczkowski - Bogdan Zieliński

rnd.przeciwnikrzd.linia kont. gra lew zapis wynik bieżący
1 Włodzimierz Maćkowski - Ryszard Kurpios 11EW 5x E -2 +300 66.67% 66.67%
12EW 2 E -2 +100 68.50% 67.58%
2 Józef Szulc - Jerzy Powalisz 13EW 4 S -3 -300 66.67% 67.28%
14EW 4 E +1 -450 55.56% 64.35%
3 Czesław Bury - Józef Palewicz 15EW 1 S +3 +170 94.44% 70.37%
16EW 3 W = -140 88.89% 73.45%
4 Małgorzata Bajerska-Wasilius - Maciej Łaniewski 17EW 3 W +2 -150 44.44% 69.31%
18EW 5x W -3 +500 55.56% 67.59%
5 Jan Nawrocki - Tadeusz Wasilewski 19EW 1 W -2 +200 16.67% 61.93%
20EW 2 E = -120 44.44% 60.18%
6 Zbigniew Mossakowski - Karol Nowak 21EW 3 E +3 -490 72.22% 61.28%
22EW 2 W +2 -170 88.89% 63.58%
7 Danuta Żmudzka - Tadeusz Rakoczy 23EW 5 N -1 -100 72.22% 64.24%
24EW 3 W = -400 100.00% 66.80%
8 Bogdan Podgajny - Marek Grużewski 25EW 2 N = +120 44.44% 65.31%
26EW 4 N -3 -300 100.00% 67.48%
9 Lucyna Gozdek - Andrzej Karczewski 1EW 5 N +1 +480 100.00% 69.39%
2EW 3 E -1 +50 22.22% 66.77%
10 Elżbieta Olejnik - Grzegorz Olejnik 3NS 4 N +1 +450 72.22% 67.06%
4NS 3 W -2 +200 77.78% 67.59%
11 Elżbieta Rosenthal - Jerzy Rosenthal 5NS 2 W = -110 77.78% 68.08%
6NS 4x S -3 -500 77.78% 68.52%
12 Jerzy Kowalski - Mirosław Graczkowski 7NS 3 E +3 -690 22.22% 66.50%
8NS 2 W -1 +50 44.44% 65.59%
13 Kazimierz Ligęza - Dariusz Bartoś 9NS 3 S +2 +460 61.11% 65.41%
10NS 4 E = -620 27.78% 63.96%
wynik 63.96%
miejsce 2
wygenerowano przy pomocy RRBridge 1.3.6b , znacznik czasowy: 06-09-2018 07:34:42
Sędzia: Jerzy Wawrzyniak , e-mail: jurekcby@gmail.com

20180905

19: Andrzej Buczkowski - Stanisław Łański

rnd.przeciwnikrzd.linia kont. gra lew zapis wynik bieżący
1 Lucyna Gozdek - Andrzej Karczewski 7NS 3 W +2 -660 66.67% 66.67%
8NS 2 N = +110 83.33% 75.00%
2 Elżbieta Olejnik - Grzegorz Olejnik 9NS 3 N +2 +460 61.11% 70.37%
10NS 4 E = -620 27.78% 59.72%
3 Elżbieta Rosenthal - Jerzy Rosenthal 11NS 5 S = +450 55.56% 58.89%
12NS 2 N +3 +200 87.06% 63.58%
4 Jerzy Kowalski - Mirosław Graczkowski 13NS 3 S = +140 88.89% 67.20%
14NS 4 E +1 -450 44.44% 64.35%
5 Kazimierz Ligęza - Dariusz Bartoś 15NS 4 S = +620 66.67% 64.61%
16NS 3 W -1 +100 61.11% 64.26%
6 Włodzimierz Maćkowski - Ryszard Kurpios 17NS 6 W -1 +50 83.33% 65.99%
18NS 5 N +2 +640 77.78% 66.98%
7 Józef Szulc - Jerzy Powalisz 19NS 3 S -1 -50 38.89% 64.82%
20NS 3 W +1 -130 33.33% 62.57%
8 Czesław Bury - Józef Palewicz 21NS 3 E +2 -460 50.00% 61.73%
22NS 3 S -1 -50 55.56% 61.34%
9 Małgorzata Bajerska-Wasilius - Maciej Łaniewski 23NS 3 S +1 +130 50.00% 60.68%
24NS 2 E = -110 44.44% 59.77%
10 Jan Nawrocki - Tadeusz Wasilewski 25NS 3 E -1 +100 22.22% 57.80%
26EW 1 S +2 +150 11.11% 55.46%
11 Zbigniew Mossakowski - Karol Nowak 1EW 6 S = +920 66.67% 56.00%
2EW 3 E = -400 66.67% 56.48%
12 Danuta Żmudzka - Tadeusz Rakoczy 3EW 4 N +1 +450 27.78% 55.23%
4EW 3 W -1 +100 61.11% 55.48%
13 Bogdan Podgajny - Marek Grużewski 5EW 4 E = -420 88.89% 56.82%
6EW 4 W +1 -650 83.33% 57.84%
+/- -0.19%
wynik 57.64%
miejsce 5
wygenerowano przy pomocy RRBridge 1.3.6b , znacznik czasowy: 06-09-2018 07:34:42
Sędzia: Jerzy Wawrzyniak , e-mail: jurekcby@gmail.com

20180905

20: Wacław Danilczuk - Henryk Adamski

rnd.przeciwnikrzd.linia kont. gra lew zapis wynik bieżący
1 Elżbieta Olejnik - Grzegorz Olejnik 5EW 4 N -1 -100 11.11% 11.11%
6EW 4 W = -620 44.44% 27.78%
2 Elżbieta Rosenthal - Jerzy Rosenthal 7EW 3 W +3 -690 77.78% 44.44%
8EW 1 W = -90 77.78% 52.78%
3 Jerzy Kowalski - Mirosław Graczkowski 9EW 3 N +2 +460 38.89% 50.00%
10EW 4 E -2 +200 11.11% 43.52%
4 Kazimierz Ligęza - Dariusz Bartoś 11EW 4 S +2 +480 33.33% 42.06%
12EW 3 N -2 -200 99.39% 49.23%
5 Włodzimierz Maćkowski - Ryszard Kurpios 13EW 4 S -2 -200 44.44% 48.70%
14EW 4 E +1 -450 55.56% 49.38%
6 Józef Szulc - Jerzy Powalisz 15EW 4 S = +620 33.33% 47.92%
16EW 3 W = -140 88.89% 51.34%
7 Czesław Bury - Józef Palewicz 17EW 4 E +1 -450 88.89% 54.23%
18EW 4 N +1 +150 88.89% 56.70%
8 Małgorzata Bajerska-Wasilius - Maciej Łaniewski 19EW 3 N = +140 33.33% 55.14%
20EW 3 W +2 -150 94.44% 57.60%
9 Jan Nawrocki - Tadeusz Wasilewski 21EW 5 E +1 -420 22.22% 55.52%
22EW 3 E = -110 66.67% 56.14%
10 Zbigniew Mossakowski - Karol Nowak 23NS 4 S +1 +150 72.22% 56.99%
24NS 2 S = +110 77.78% 58.03%
11 Danuta Żmudzka - Tadeusz Rakoczy 25NS 2 E -2 +200 88.89% 59.49%
26NS 3 W -2 +200 100.00% 61.34%
12 Bogdan Podgajny - Marek Grużewski 1NS 6 N = +980 55.56% 61.08%
2NS 5 W -1 +50 77.78% 61.78%
13 Lucyna Gozdek - Andrzej Karczewski 3NS 2 N +1 +140 0.00% 59.31%
4NS 3 W -1 +100 38.89% 58.52%
+/- -0.19%
wynik 58.33%
miejsce 4
wygenerowano przy pomocy RRBridge 1.3.6b , znacznik czasowy: 06-09-2018 07:34:42
Sędzia: Jerzy Wawrzyniak , e-mail: jurekcby@gmail.com

20180905

21: Krzysztof Gil - Mieczysław Romanowski

rnd.przeciwnikrzd.linia kont. gra lew zapis wynik bieżący
1 Elżbieta Rosenthal - Jerzy Rosenthal 3NS 4 N +1 +450 72.22% 72.22%
4NS 2 W -1 +100 38.89% 55.56%
2 Jerzy Kowalski - Mirosław Graczkowski 5NS 4 E = -420 11.11% 40.74%
6NS 4 W +1 -650 16.67% 34.72%
3 Kazimierz Ligęza - Dariusz Bartoś 7NS 3 W +2 -660 66.67% 41.11%
8NS 3 W -2 +100 61.11% 44.44%
4 Włodzimierz Maćkowski - Ryszard Kurpios 9NS 3 N +2 +460 61.11% 46.83%
10NS 4 E -2 +200 88.89% 52.08%
5 Józef Szulc - Jerzy Powalisz 11NS 5x S = +650 94.44% 56.79%
12NS 2 E -2 +100 31.50% 54.26%
6 Czesław Bury - Józef Palewicz 13NS 4 E = -620 11.11% 50.34%
14NS 4 E +1 -450 44.44% 49.85%
7 Małgorzata Bajerska-Wasilius - Maciej Łaniewski 15NS 4 S +1 +650 100.00% 53.71%
16NS 3 W = -140 11.11% 50.66%
8 Jan Nawrocki - Tadeusz Wasilewski 17NS 3 E +2 -460 0.00% 47.29%
18NS 4 N +2 +170 22.22% 45.72%
9 Zbigniew Mossakowski - Karol Nowak 19NS 3 S -1 -50 38.89% 45.32%
20NS 3 W +1 -130 33.33% 44.65%
10 Danuta Żmudzka - Tadeusz Rakoczy 21NS 6 E = -920 5.56% 42.59%
22EW 3 N = +140 11.11% 41.02%
11 Bogdan Podgajny - Marek Grużewski 23EW 5 N -1 -100 72.22% 42.51%
24EW 3 W = -110 55.56% 43.10%
12 Lucyna Gozdek - Andrzej Karczewski 25EW 2 E -2 +200 11.11% 41.71%
26EW 2 N +1 +140 27.78% 41.13%
13 Elżbieta Olejnik - Grzegorz Olejnik 1EW 4 N +3 +520 88.89% 43.04%
2EW 3 W = -400 66.67% 43.95%
wynik 43.95%
miejsce 18
wygenerowano przy pomocy RRBridge 1.3.6b , znacznik czasowy: 06-09-2018 07:34:42
Sędzia: Jerzy Wawrzyniak , e-mail: jurekcby@gmail.com

20180905

22: Krystyna Wawrzyniak - Jerzy Wawrzyniak

rnd.przeciwnikrzd.linia kont. gra lew zapis wynik bieżący
1 Józef Szulc - Jerzy Powalisz 1NS 6 N = +990 83.33% 83.33%
2NS 3 E = -400 33.33% 58.33%
2 Czesław Bury - Józef Palewicz 3NS 4 N +1 +450 72.22% 62.96%
4NS 3 E -2 +200 77.78% 66.67%
3 Małgorzata Bajerska-Wasilius - Maciej Łaniewski 5NS 3 E +1 -170 55.56% 64.44%
6NS 4 W +1 -650 16.67% 56.48%
4 Jan Nawrocki - Tadeusz Wasilewski 7NS 3 W +2 -660 66.67% 57.94%
8NS 2 N -2 -100 11.11% 52.08%
5 Zbigniew Mossakowski - Karol Nowak 9NS 3 N +1 +430 5.56% 46.91%
10NS 4 E = -620 27.78% 45.00%
6 Danuta Żmudzka - Tadeusz Rakoczy 11NS 4 S -1 -50 5.56% 41.41%
12NS 1 N +1 +120 62.33% 43.16%
7 Bogdan Podgajny - Marek Grużewski 13NS 4 E -1 +100 72.22% 45.39%
14NS 4 E +1 -450 44.44% 45.33%
8 Lucyna Gozdek - Andrzej Karczewski 15NS 4x W -3 +500 33.33% 44.53%
16NS 3 S +1 +130 94.44% 47.65%
9 Elżbieta Olejnik - Grzegorz Olejnik 17NS 6 E -1 +50 83.33% 49.75%
18NS 3 N +3 +690 100.00% 52.54%
10 Elżbieta Rosenthal - Jerzy Rosenthal 19EW 3 W = -110 100.00% 55.04%
20EW 3 W +1 -130 66.67% 55.62%
11 Jerzy Kowalski - Mirosław Graczkowski 21EW 4 W +1 -450 33.33% 54.56%
22EW 3 S = +110 22.22% 53.09%
12 Kazimierz Ligęza - Dariusz Bartoś 23EW 3 S = +600 5.56% 51.02%
24EW 3 W = -110 55.56% 51.21%
13 Włodzimierz Maćkowski - Ryszard Kurpios 25EW 1 N +2 +150 33.33% 50.49%
26EW 1 S +1 +120 44.44% 50.26%
wynik 50.26%
miejsce 10
wygenerowano przy pomocy RRBridge 1.3.6b , znacznik czasowy: 06-09-2018 07:34:42
Sędzia: Jerzy Wawrzyniak , e-mail: jurekcby@gmail.com